Veszélyes vagy biztonságos

Mikrohullámú sütők – károsak az egészségünkre?

A vizet egy perc alatt felforraló, a virslit még ennél is hamarabb megfőző csodás műszaki eszköz használata nem jár különösebb egészségi veszélyekkel – feltéve, hogy a megfelelő anyagokat használja, és tisztában van a túlhevült folyadékok viselkedésé­vel. Ja, és szokjon hozzá a gondolathoz, hogy néha egy kis műanyagot is eszik.

Veszélyes sugárzá­sok forrásai a mikro­hullámú sütők?

NEM! Hosszú éveken át vég­zett vizsgálatok bebizonyítot­ták, hogy a mikrohullámú sütőkből olyan kevés sugárzás szivárog ki, amely nem tekint­hető veszélyesnek az egészségre

Vigyázat! Csak arra figyeljen oda, hogy a készüléket véletlenül se lehessen bekapcsolni nyitott ajtó mellett. Ha így is be tudja kapcsolni, akkor meghibáso­dott a biztonsági kapcsoló, s azt feltétlenül meg kell javíta­ni.

A mikrohullámok főzésre való alkalmasságát akkor fedezték föl, amikor… mégis nyitva volt az ajtó. 1940-ben egy a radar továbbfejlesztésén dolgozó brit mérnök véletlenül kitette magát a berendezéséből kiszivárgó mikrohullámoknak. Ettől megolvadt a zsebében lévő csokoládé, ő pedig ebből levonta a helyes következtetést.

KERÜLJE EL AZ ÉGÉSEKET!

Ezt komolyan gondoljuk. Előfordult már, hogy mikrohullámú sütőben melegített vizet a teához, aztán abban a pillanatban, hogy beletette a filtert vagy a cukrot, a forró folyadék egy pilla­nat alatt kihabzott? Ez egy sajátos jelenségnek, a víz túlhevülésének tulajdonítható, ami azt jelenti, hogy a víz hőmérséklete meghaladja a forráspontot. Ennek ellenére a víz furcsa mód nyugodt marad a mikrohullámú sütőben.

Ez részben fizikai okokkal magyarázható, részben pedig azzal, hogy a sima falú edény hűvösebb marad a víznél (mikrózáskor ugyanis csak a víz melegszik, míg a tűzhely előbb az edényt melegíti föl, és az közvetíti a hőt a vízhez). A víz túlhevülésének kockázatát jelentősen csökkentheti azzal, ha mikrózás előtt fából készült kávéskanalat vagy egy kanálnyi cukrot, illetve sót tesz bele.

Viszonylag gyakran okoznak égéseket a mikrózásra kész le­vesek is. A Kaliforniai Egyetem kutatói megállapították, hogy ezek gyakran idéznek elő égéseket – többnyire azért, mert a rosszul megtervezett csomagolásból kifolyik a forró folyadék. A dobozok gyakran keskenyek és magasak, így könnyen föl­borulnak – s Önre zúdítják forró tartalmukat.

Biztonságosan hasz­nálható a műanyag fólia a mikrohullámú sütőben?

IGEN De az FDA arra figyel­meztet, hogy a fólia ne érjen hozzá az ételhez, mert megol­vadhat, illetve kémiai anyagok szivároghatnak át belőle az ételbe.

A rossz hír: a műanyag fóliá­ból mikrózás közben – de még a hűtőszekrényben való tárolás során is – rémesen hangzó nevű vegyületek kerülhetnek az ételbe. Ezek egyike a dietil-hexil-adipát, azaz DEHA, amely rugalmassá és tapadóssá teszi a fóliát. De megemlíthet­jük a poli(vinil-klorid)-ot és a polietilént is. Az már kevésbé rossz hír, hogy állatkísérletek szerint az ezen anyagokból a mikrózott ételekkel elfogyasz­tott mennyiségek annyira cse­kélyek, hogy jóval a mérgező szint alatt maradnak, és való­színűleg semmiféle gondot nem okoznak.

Legalábbis ez a hiva­talos álláspont a 2008. évi is­mereteink alapján, márpedig ezt a fóliát már évtizedek óta használják. A biztonság kedvé­ért azért fogadja meg az FDA tanácsát, és ne engedje, hogy a fólia az ételhez érjen (hagyjon nagyjából 2,5 centiméter távol­ságot a kettő között). Ha ez sem nyugtatja meg, a műanyag helyett üveg- vagy porcelán­edényeket használjon a mikro­hullámú sütőben.

No és mi a helyzet az egyéb műanyagforrásokkal, például az ételtartó dobozokkal?

Csak olyan edényt használjon, ame­lyen szerepel a „microwave safe” (mikrózható) felirat. Per­sze sok olyan műanyag edény van forgalomban, amelyből át­szivároghat egy nagyon kevés a fenti anyagokból az ételbe, de a szakértők itt is azt mond­ják, hogy ilyen mennyiségben nem jelenthetnek veszélyt az egészségre.

Soha ne használjon a mikro­hullámú sütőben kiürült joghurtos poharakat, margarinos-dobozokat vagy hasonló csomagolóanyagokat, mivel azokból nagyobb mennyiség­ben kerülhetnek át szerves ve­gyületek az ételbe. A fagyasz­tott ételek tálcáit se tegye egynél többször a mikroba.

Kipattogtatható a mikrózható patto­gatni való kukorica egy egyszerű barna papírzacskóban?

NEM! Barna papírzacskót semmiképp se tegyen mikro­hullámú sütőbe, mert ezek ap­ró fémrészecskéket tartalmaz­hatnak és tüzet okozhatnak.

Biztonságosan hasz­nálható egy kis darab alufólia a mikrohul­lámú sütőben?

A mikrohullámok nem képesek áthatolni az alufólián, ezért egyes profi szakácsok arra is felhasználhatják őket, hogy megóvják az étel bizo­nyos részeit, amelyek esetleg túl gyorsan elkészülnének -például az egészben sült csirke szárnyát. Az FDA szerint ha csak egy kevés új, sima fóliát használ (a gyűrődések szikrá­zást okozhatnak), és azt úgy helyezi el, hogy ne kerülhessen 5 centiméternél közelebb a mikrohullámú sütő belső falá­hoz, akkor nem lehet gond.

A mikrohullámú sütők még mindig veszélyesek a szívrit­mus-szabályozókra?

NEM! Ha az Ön pacemakerét több mint 20 éve ültették be, kérdezze meg orvosától, hogy védett-e a mikrohullámok el­len. Ha viszont újabb modell, akkor semmiféle veszély nem fenyegeti a mikrohullámú sütő közelében.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.