Alvás javítás

Álmaink magyarázata, okai

Vajon hogy lehet nekifogni és valami értelmét látni álmainknak, amikor ilyen sok, egymásnak ellentmondó elmélet magyarázza őket?

Bár vannak az álmoknak tudományos aspektusai, hogy például össze­függenek a REM alvással, azért a nagy része mégiscsak művészet vagy személyes kifejeződés. Bár álmaink bizonyos elemei vagy témái megegyezhetnek másokéval, az álombeli történések és érzések részletei csak­is a sajátunk. Ezek általában a tudatos állapotunkat képezik le, és olyan eseményeket, érzelmeket és várakozásokat tartalmaznak, melyet az éb­renlét idejéről viszünk át az álmok világába.

Érzelmi hatások az álmainkra

Amikor életünk jelentősen megváltozik, vele együtt jelentősen változnak az álmaink, mind tartalmu­kat, mind érzelmi hatásukat tekintve. Ha életünk érzelmi szempontból stabil, akkor álmunk is hétköznapibb, ám amikor valami krízishelyzet kö­vetkezik be, például ha súlyos baleset részesei vagyunk vagy elveszítjük szeretteink egyikét, akkor nagyobb valószínűséggel fogunk a következő néhány éjszakán erről az élményről álmodni. Érdemes vizsgálat tárgyává tenni azokat az álmokat, amelyek erős érzelmi reakciókat váltanak ki be­lőlünk, mert az álom fontos eleme az érzelem.

A veszteség miatti lesúj­tottság, a bűntudat érzése, a szomorúság, a félelem, a düh – mind kulcsok az értelemmel bíró álmok megfejtéséhez. Ne felejtsük el, az álmok nem közvetítenek információt közvetlenül; sokkal inkább szimbólumok és metaforák, események és szituációk segítségével szólnak hozzánk. A szenvedély, a zsigeri válasz az igazi kulcs. Nem szükséges álomfejtő le­xikonokat bújni; ha arra koncentrálunk, hogy hogyan reagálunk a szim­bólumokra, akkor beleláthatunk abba a szituációba vagy konfliktusba, amely álmainkban szerepelt, és megérthetjük azt.

Álom jelentősége

Sok olyan álom van, aminek érzelmi szempontból semmi jelentősége, mert csak egyszerűen felidézi a nap eseményeit, és a jövőt illető gondo­latokat. Ezek többnyire csupa örömöt és humort tartalmaznak, mert ezek igazi emberi érzelmek is, és ezek az álmok nem sok magyarázatot igé­nyelnek. Az a tény, hogy rendszeresen elektromos aktivitás zajlik az agy­törzsben, nem szabad, hogy csökkentse azt az örömet, amit az álmodás jelent, vagy azt a megvilágosodást, amit az álmokból nyerhetünk.

A neu­rológia összes területén még mindig óriási szakadék van az elektromos energia és a vegyületek molekuláris szintű felszabadulása, valamint a mindannyiunkra jellemző, gondolkodó, reménykedő, érző elme között, s ennek megoldása egy olyan minőségi ugrás, melyet a tudománynak ed­dig a maga eszközeivel még nem sikerült megfejtenie.

Lehet azt állítani, hogy az éjszakai álmodás teljes látványa a maga összes gondolatébresztő képével és árulkodó érzelmi válaszreakcióival együtt nem más, mint neuronok véletlenszerű gerjesztése, ez azonban finoman szólva is meglehetősen lealacsonyító. Ez olyan, mint amikor va­laki azt akarja mondani, hogy Michelangelo úgy festette meg a Sixtus-kápolna mennyezetét, hogy mutató- és hüvelykujja között fogta az ecsetet. Ez ugyan igaz lehet, csakhogy a mechanika és az elért hatás között ugye óriási ugrás van.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.