Egészségmegőrzés

A kéz fejlődési rendellenességei

A kézsebészeti ellátást igénylő sérülések-betegségek legnehezebb, legna­gyobb gyakorlatot igénylő területe a fejlődési rendellenességek. Ennek oka, hogy az elváltozások variációja szinte határtalan, számuk azonban aránylag ritka. A teendő emiatt csaknem minden eset egyedileg dönthe­tő el.

A megoldásra felhasználható segédanyagon (irodalom) kívül minden esetben szükség van a kézsebész judíciumára, képzelőerejére, pontosan ki­dolgozott kezelési tervére. Ez a terület az, mellyel még a kézsebészek mind­egyike sem foglalkozik, hajlamos rábízni gyakorlottabb kollégájára.

Na­gyon nagy megközelítéssel találkozhatunk számfeletti ujjak (polydactylia), vagy éppen hiányzó vagy hiányosan fejlett ujjal-kézzel. Nem ritka az együt­tesen fejlődő ujjak variációja, mely lehet teljes (minden képlet megvan), vagy részleges (hiányosan fejlett). Közös vonása, hogy két vagy több ujj össze van nőve (syndactylia). Nem ritka egy vagy több ujj túlnövekedése (macrodactylia). Veleszületetten alakulhatnak ki az ízületekben zsugorhely­zetek (camptodactylia).

A fejlődési rendellenességek kezelésében két nagy kérdés merül fel:

Mikor operáljuk, és mit csináljunk?

Az első kérdésre adan­dó válasz tekintetében az utóbbi időkben változott a helyzet. Míg korábban igyekeztünk a rekonstrukciók idejét kitolni, ma azt mondjuk, hogy addig kell megoldani, míg a gyermek a kóros helyzethez nem alkalmazkodik. Utá­na már hiába korrigálnánk, a gyermek megszokása miatt nem fogja hasz­nálni a helyreállított kezet.

Mit tehetünk a gyógyulás érdekében?

A másik kérdés – hogy mit tegyünk – sokszor igen gondos tervezést, előrelátást, a szülők kellő felvilágosítását, a műtéti sorozathoz együttműködésük elnyerését feltételezi. A kézsebész számára komoly terhet jelentő beavatkozásban egy hálás résztvevő van, a gyermek, a csecsemő. Ő az, aki a későbbiekben soha nem látható gyógyhajlammal hálálja meg a jó szándékot, és segít önmagának a gyógyulásban.

Követke­zik tehát mindebből, hogy fejlődési rendellenesség észlelése során miha­marabb forduljunk a kérdésben járatos kézsebészhez, fogadjuk el ajánlatát, hiszen döntésünket kiszolgáltatott gyermekünk érdekében hozzuk meg. Ez a döntés sok esetben egész életére meghatározó lehet.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.