Babaápolás

Hét hónapos baba, mit tud? Orvosi ellenőrzések

A baba most is szociális lény, a szemé­lyes együttléteket azonban időnként háttérbe szorítja a felfedezések iránti vágy – ezt a szenvedélyt nemcsak a nö­vekvő kíváncsiság, hanem a bimbózó függetlenedési vágy is fűti (ezt a kö­vetkező hónapok során egyre többet tapasztaljuk). A vágy, hogy önmaga legyen, párosul a független, önálló moz­gás iránti igénnyel.

Lassan véget ér – sőt talán már véget is ért – az időszak, ami­kor lepottyanthattuk a babát a szoba közepén, abban bízva, hogy öt perc múlva ugyanott találjuk. Mielőtt észre­vennénk, a baba forog, gurul, csúszik, és valószínűleg mászik is, a szoba egyik végéből a másikba és tovább (habár egyes babák kihagyják a csúszó-mászó állapotot, különösen akkor, ha nem töl­tenek túl sok időt hason). A küszöbön­álló önálló mozgás, mozgékonyság ese­tén ideje, hogy otthonunkat alaposan gyerekállóvá tegyük, ha eddig nem tet­tük volna.

Mit tud a baba?

Fejlődése során minden csecsemő elér­kezik bizonyos mérföldkövekhez. Akkor se kell megijedni, ha egy-egy állomást mintha lekésne a baba: minden bizonnyal hamarosan annak is eljön az ideje. Minden gyereknek a saját fejlődési tempója a normális. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a készségeket csak akkor tudja megtanulni, ha gyako­rolhat.

Adjuk meg tehát a lehetőséget a csecsemőnek, hogy felügyelet mellett hason fekve játsszon. Ha kétségeink vannak a baba fejlődésével kapcsolat­ban (például kihagyott egy fejlődési mérföldkövet, vagy megfigyeltünk va­lami lemaradást a fejlődésében), kér­dezzük meg nyugodtan az orvostól a következő rutinvizsgálat során, még ha az orvos nem is említi. A szülők sok­szor megfigyelnek a baba fejlődésében a baba?

Olyan apró eltéréseket, amit az orvosok nem vesznek észre

A koraszülöttek valamivel később érkeznek el az egyes fejlődési fokokhoz, mint időre született kortársaik: az esetek többségében nagyjából annyit kés­nek, amennyivel korábban születtek, néha többet is.

A hetedik hónapban ezt kell tudnia a babának:

 • Kekszet vagy más apró falatokat segít­ség nélkül enni.
 • Cuppantani (nedves, cuppanó hangot hallatni).
 • Gügyögni vagy gagyogni, ha jó a kedve.
 • Mosolyogni, ha foglalkozunk vele.

Valószínűleg tudni fogja:

 • Támasz nélkül ülni.
 • Függőlegesen tartva súlyt megtartani a lábán.
 • Tiltakozni, ha elveszik a játékát.
 • Távolabbi tárgy eléréséért küzdeni.
 • Elejtett tárgyat keresni.
 • Kis tárgyat ujjaival besöpörni és ma­rokba felvenni (minden veszélyes tár­gyat tartsunk a babától távol).
 • Külső hang felé fordulni.
 • Gagyogni, magánhangzókat és más­salhangzókat kombinálva, mint pél­dául ga-ga-ga, ba-ba-ba, ma-ma-ma, dá-dá-dá.
 • Kukucs játékot játszani.

Talán tudni fogja:

 • Mászni vagy kúszni.
 • Kockát vagy más tárgyat átadni egyik kezéből a másikba.
 • Valakibe vagy valamibe kapaszkodva állni.

Esetleg még ezt is tudja:

 • Ülő helyzetből álló helyzetbe húzni magát.
 • Hason fekvésből felülni.
 • Tapsolni vagy integetni.
 • Bútorba kapaszkodva járni.
 • Azt mondani, hogy „mama” vagy „pa­pa”, válogatás nélkül bárkinek.

Mit várhatunk az e havi ellenőrzésen?

A gyerekorvosok erre a hónapra általá­ban nem terveznek vizsgálatot. Ha valami baj volna, és nem várhat a következő hó­napig, hívjuk ki az orvost.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.