Gasztroenterológia

A vékonybél immunfunkciója

Az intesztinális immunrendszer szerkezeti felépítése

A szervezet legnagyobb immunszerve az ún. bélhez kapcsolt immunrendszer (gutassociated lymphoid tissue, GALT). A GALT szoros kapcsolatban áll a szervezet egyéb mucosalis immunrendszereivel, amelyek többek között az emlőmirigyekben, a nyálmirigyekben, vala­mint a bronchus és urogenitalis nyálkahártyákban ta­lálhatók.

A GALT organizált és nem organizált részekre oszt­ható fel. A mucosalis immunrendszer organizált lym­phoid struktúrái közé tartoznak a Peyer-plakkok, a vékonybél szoliter folliculusai és a mesenterialis nyirok­csomók, míg a nem organizált részek közé a lamina pro pria limfocitái és az intraepithelialis limfociták.

Peyer-plakkok

A Peyer-plakkokban két, egymástól jól elkülönülő rész figyelhető meg, a folliculusok és a thymus dependens, T-sejteket tartalmazó interfollicularis régió. A fol­liculusok központja, a centrum germinativum, osztódó B-sejteket tartalmaz. A Peyer-plakkokat fedő epithelium jellegzetes sejtjei az M (mikrovillus) sejtek, ame­lyek luminalis felszínén rövid, irreguláris mikroredők figyelhetők meg. Ezeken a sejteken keresztül történik a makromolekulák fiziológiás abszorpciója. Az M-sejtek szinte zsebszerűen ölelik körül az alattuk elhelyezkedő limfocitákat és makrofágokat, amelyek feltehetően elő­ször találkoznak a béllumenből bekerülő antigénekkel.

A lamina propria nagy számban tartalmaz diffúzán elhelyezkedő limfocitákat, plazmasejteket és makrofá­gokat. A lamina propriában a limfocitáknak nagyjából a fele CD3 pozitív T-sejt, amelyeknek hozzávetőlegesen két­harmada CD4 pozitív helper/inducer sejt. A limfociták másik fele B-sejt. A lamina propriában nagy mennyi­ségben figyelhetők meg plazmasejtek. (IgA tartalmú az összes plazmasejt 80%-a, IgM tartalmú -15%, IgG-ex-presszió néhány %). Az intesztinális szekrétumban tehát legnagyobb mennyiségben az IgA izotípusú immunglo­bulin fordul elő.

Az intraepithelialis limfociták (IEL) a felszíni epitheliumot és a lamina propriát elválasztó basalis membrán felett helyezkednek el az epithelialis sejtek között. Az lEL-ák száma tükrözi a béllumenből irányuló antigénst­imuláció mértékét, ezért számuk a vékonybélben maga­sabb, mint a colonban. Az IEL-ák kizárólag T-sejtekből állnak, 90%-uk CD8-pozitív, és csak 5-6%-uk CD4-po-zitív sejt. Az epitheliumban B-sejtek és plazmasejtek egyáltalán nem fordulnak elő, ugyancsak hiányoznak a makrofágok és a dendritikus sejtek.

Orális tolerancia

A normális bélflóra, mint a természetes antigének so­kasága, fontos szerepet játszik a bél immunrendszeré­nek érésében, elsősorban az orális tolerancia kialaku­lásában. Újabban derült ki, hogy a helper sejtek között megkülönböztethetők citokinmintázatuk alapján Th3 és T regulátor 1 (Trl) sejtek is. Az előbbiek transforming growth factor (3-t, az utóbbiak pedig IL-10-et termelnek, amelyeknek nagy jelentősége van az orális tolerancia ki­alakulásában.

Ezen kívül még a regulátor T-sejtek közzé tartoznak a CD4+CD25+ és a CD8+ szuppresszor sejtek, valamint idesorolhatóak a y8-T-sejtek. Régóta ismert jelenség, hogy az ételek antigénjével történő találkozás­nál az immunrendszer általában specifikus toleranciát generál. Ezt a jelenséget orális toleranciának nevezzük, és az a legtöbb szolúbilis antigénnel kiváltható.

Termé­szetesen a bélbe kerülő patogén kórokozókkal szemben nem alakul ki tolerancia, hanem aktív immunválasz jön létre. Ebben az antigének eltérő szerkezete is szerepet játszik. Ennek a bonyolult rendszernek a kedvező irányú befolyásolásában igen fontos szerepe van a normális cse­csemőkori mikroflórának.

A kommenzális baktériumok és a probiotikumok a patogén kórokozókkal szemben segítik a bélnyálkahár­tya homeosztázisának fenntartását olyan módon, hogy szuprimálják a gyulladásos reakciók kialakulását, első­sorban a speciális intracelluláris szignáltranszdukciós utak gátlása révén.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.