Orvosi tanácsok

Epehólyagkövesség, hasnyálmirigy laparoszkópos sebészete

Teljes májlebeny-eltávolítást, úgynevezett anatomías rezekciót hazánkban laparoszkóppal még nem végzünk. Elvégezzük ugyanakkor az úgyneve­zett nem anatomías májrezekciót, a májban lévő daganatos áttétek eltávo­lítását, a májból kórszövettani vizsgálatra anyagvételt. Laparoszkóposan megoldható a kisebb traumas májrepedés ellátása is.

Epehólyagkövesség laparoszkópos sebészete

„Gold standard” eljárás – innen indult ki a laparoszkópia világhódító út­jára. Magyarországon minden sebészeti osztályon végzik. Az epehólyag műtétek 98%-a laparoszkópos úton végbevihető.

Az epeutak laparoszkópos sebészete

Nem elterjedt eljárás. Speciális esz­közparkot igényel (laparoszkópos intraoperativ ultrahang, choledo-choscop). Magyarországon egy cent­rumban végzik (B.-A.-Z. Megyei Kórház). Lényege: műtét közben az intraoperativ vizsgálat után vagy a tág epehólyag-vezetéken keresztül, vagy a közös epevezeték megnyitá-Choledochoscop sával choledochoscopot vezetünk az epeutakba és a szem ellenőrzése mellett a choledochoscop munkacsatornáján bevezetett Dormiakosár se­gítségével távolítjuk el az epevezetékből a köveket. Ezeket a műtéteket akkor tartjuk indokoltnak, ha műtét előtt a kimutatott epeútkő eltávolítá­sa belgyógyászati, gasztroenterológiai beavatkozással (EST-vei) nem vihe­tő végbe vagy a beteg ebbe nem egyezik bele, és több esetben akkor, ami­kor az epeútkövet csak műtét közben fedezzük fel. Az epeutakon beavat­kozást végezhetünk laparoszkóppal akkor is, ha a hasnyálmirigyrák előre­haladott volta nem teszi lehetővé a radikális műtétet, és az epe bélbe való áramlását palliativ (csak tüneti kezelést jelentő) módszerrel biztosítani szükséges. Ilyenkor laparoszkóposan az epeutak és a bél között összeköt­tetést létesítünk.

A lép laparoszkópos sebészete

A lép eltávolítása laparoszkóposan könnyen elvégezhető. A lép nagy­ereinek ellátásához laparoszkóppal nagyon jó feltárás biztosítható. Problémát jelenthet azonban főleg a nagyobb lép kivétele a hasüreg­ből. Ez úgy oldható meg, hogy a kiveendő lépet műanyag zacskóba he­lyezzük és ebben feldarabolva kis nyíláson keresztül is eltávolítható a hasüregből.

A hasnyálmirigy laparoszkópos sebészete

Hazánkban még nem terjedt el, összesen két centrumban végzik (I. sz. Sebészeti Klinika, és a B.-A.-Z. Megyei Kórház). A hasnyálmirigy műtétei közül laparoszkóposan elvégezzük a különböző diagnosztikus próbaki-metszéseket, a jóindulatú kisebb tumorok eltávolítását a hasnyálmirigy testéből, és a hasnyálmirigy-álciszta műtéteit.

A hasnyálmirigytest és – farok jó- és rosszindulatú daganatainak eltávolítása laparoszkópos úton a hasnyálmirigy disztális felének a kimetszésével szintén elvégezhető. A műtét speciális eszközöket és speciális laparoszkópos felkészülést igé­nyel, végzése csak centrumokban ajánlott.

Retroperitonealis tumorok laparoszkópos eltávolítása

Ciszták, lágyrészből és más szövetekből kiinduló tumorok feltárását és el­távolítását adott esetekben laparoszkópos úton is el tudjuk végezni. Az ilyen műtét korlátját a daganat nagysága határozza meg.

A vékonybélen végzett laparoszkópos műtétek

A vékonybél megtöretése, letapadása, leszorítása miatt kialakult elzáródást (ileust) laparoszkópos úton meg tudjuk oldani. Ezekben az esetekben a Veres-tű bevezetésekor fokozott óvatosság szükséges a belek esetleges kitapadása, illetve kitágulása miatt. Vékonybél átlyukadások, perforációk laparoszkópos úton megvarrhatók. Vékonybéltumorok laparoszkópos reszekciója (kimetszése) szintén elvégezhető.

Laparoszkópos vastagbélsebészet

A legnagyobb fejlődés a laparoszkópos sebészetben ezen a területen kö­vetkezett be. A laparoszkópos vastagbélsebészet alig egy évtizedre ve­zethető vissza. Ez leginkább a daganatok sebészetére vonatkozik, a jóin­dulatú elváltozások laparoszkópos műtétei már 1991-ben elkezdődtek. Daganatos megbetegedés esetén a kezdetekben leírt, a trokárok behelye­zésének helyén kialakult áttétek, a pneumoperitoneum okozta daganat-sejtszóródás, az onkológiai elvek betartásának kétségbe vonása évekre visszavetette a vastagbél daganatainak laparoszkópos megoldását.

Miért előnyösebb a laparoszkópos vizsgálat?

A későbbiekben nagy randomizált vizsgálatok eredményeként ezek a kétsé­gek lekerültek a napirendről, sőt bebizonyították, hogy a laparoszkóppal végzett vastagbéltumor-műtétek több szakmai szempont miatt is előnyösebbek. A vastagbélrákok műtéti megoldásában a laparoszkópos módszer onkológiai szempontok szerint jobb, de legalább is egyenértékű a nyílt műtétekével. Lacy kimutatta, hogy III. stádiumú tumorok esetében kedve­zőbb a daganatspecifikus túlélés is.

Mindezek alapján a vastagbél és végbél rosszindulatú daganatainak a kezelésében egyre szélesebb körben indult el a laparoszkópos megoldás.

Jegyezzük meg! Osztályunkon és napjainkban már nem je­lent gondot az egyszerű és a radikális vastagbél-, szigmabél- és végbélmű­tétek laparoszkópos úton történő elvégzése. (A laparoszkópos megoldásnak nagy előnye, hogy ezáltal megkímélhetjük a betegeket a hatalmas, teljes hasmetszéstől.)

Laparoszkópos féregnyúlvány-eltávolítás

A féregnyúlvány gyulladásos betegségeinek műtéti megoldása 60-80%-ban laparoszkópos úton is elvégezhető. Súlyos szövődmény, infiltrátum, tályog esetén nyílt műtét javasolt. A féregnyúlvány daganatai kiterjesz­tett műtétet igényelnek, ezek a laparoszkópos műtétek a vastagbélse­bészet tárgykörébe tartoznak, de laparoszkópos megoldásuk szintén lehetséges.

Laparoszkópos mellékvesével távolítás

A mellékvese rosszindulatú daganatai ritkák. A jóindulatú daganatok hor­montermelő és nem hormontermelő csoportba sorolhatók. A hormon­termelő tumorok általában jóindulatúak és a korán jelentkező klinikai tünetek miatt hamarább kerülnek felfedezésre és műtétre. Az elváltozá­sok laparoszkópos eltávolítása „gold standard” (a legjobb megoldás). Ki­vételt képeznek a nagyon nagy daganatok. Régebben a határt 3-4 cm-ben határozták meg, jelenleg 5 cm-nél nagyobb daganatokat is eltávolítunk laparoszkópos úton.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.