Orvosi tanácsok

Sérvek laparoszkópos sebészete

Kialakult sérv csak műtéttel oldható meg. Sérvkötők viselése nem ajánlott, mert a kialakult hegesedés a későbbi műtét sikerét kockáztatja. Mind a has­fali, mind a lágyéksérvek sebészetében áttörést jelentett az úgynevezett „feszülésmentes” technika bevezetése. Ezt az állapotot implantátumok (háló) használatával érték el.

Kutatási eredmények! Implantátumok behelyezése nélkül a lágyék­sérvek kiújulási aránya 10-30%, a hasfali sérveké 50%. Feszülésmentes technika alkalmazása esetén ez az arány mindkét sérvtípusnál 3% alá csökkent.

Az eredményeket több randomizált összehasonlító vizsgálat alapján tovább javította a laparoszkópos technika bevezetése.

Mi a vizsgálat menete

A lágyék­sérvkapuk bezárását laparoszkóppal elvégezhetjük transperitonealis (has­üregen keresztül) vagy preperitonealis (hasüregen kívüli) úton, azonos hatásfokkal.

A sérvkapuk lefedését mindkét esetben részben felszívódó műanyag hálók behelyezésével végezzük. A hasfali sérvek laparoszkópos ellátásánál a sérvkaput a hasüreg felől fedjük be egy speciális, úgyneve­zett „szövetszeparáló” hálóval, amelynek az a tulajdonsága, hogy speciális anyaggal van bevonva és így a belső szervek nem tapadnak ki hozzá. A has­fali sérvek laparoszkópos ellátásának korlátja, hogy 10 cm-nél nagyobb átmérőjű sérvkapu esetén a módszer nem ajánlott, nyílt műtéti eljárást kell alkalmaznunk. A lágyéksérvek laparoszkópos megoldása főleg spor­tolóknál, fizikai terhelésnek jobban kitett egyéneknél előnyös a nagyobb teherbírás, a gyors mobilizálás miatt.

Milyen esetekben ajánlatos a laparoszkópos vizsgálat?

A hasfali sérvek laparoszkópos meg­oldása különösen előnyös a posztoperatív hegekben kialakult sérvek ese­tén, mert laparoszkóppal a fő sérvkapu mellett kívülről nem észlelhető, úgynevezett „szatellit” kis sérvkapuk is felfedezhetők, amelyeket hálóval lefedve, a későbbi újabb helyen keletkező sérvesedés megelőzhető.

Mit kell tudnunk a laparoszkópos vizsgálati módszerről?

Mint az eddig leírtakból látható, a laparoszkópos beavatkozások a sebé­szeti műtéti paletta jelentős részét ölelik fel. A fejlődés töretlen. Orszá­gunkban is számos laparoszkópos centrum alakult ki. A kutatások pe­dig új eljárások bevezetését, a minimál invazivitás további csökkentését vizsgálják (SILS = egy metszésből behelyezett porton keresztül végzett laparoszkópia, NOTES= a természetes testnyílásokon át végzett endo­szkópos sebészet, ROBOTIG SURGERY= a laparoszkópos eszközök keze­lése hasüregi szerveken végzett műtétek során robotok segítségével, szá­mítógépes vezérléssel történik).

Milyen előnyei vannak a laparoszkópos sebészetnek?

 1. A hasfalizom és izombőnye struktúrája nem változik. A hasfal in­takt, mozgása megtartott marad.
 2. A sebzés kicsi.
 3. A műtét utáni sebfájdalom minimális.
 4. A visszamaradt hegek esztétikailag szebbek.
 5. A hasfali mozgások megmaradása a légúti szövődmények kialaku­lását csökkentik.
 6. A kis sebzés megelőzi, illetve minimálisra csökkenti a műtét utáni hegsérvek kialakulását.
 7. Kevésbé invazívak a hasűri manipulációk.
 8. A műtéti stressz lényegesen kisebb (kimutatták, hogy ennek jelen­tősége van a tumoros betegek túlélésében).
 9. A betegek korábban mobilizálhatók.
 10. A sebgennyedés minimális.
 11. A műtét utáni hasüregi gyulladásos folyamatok kialakulása lénye­gesen csökkent.
 12. A kórházi ápolás ideje jelentősen megrövidül.
 13. A beteg munkába állása jóval korábbi.
 14. A beteg műtét utáni életminősége lényegesen jobb, mint nyílt mű­tétek után.
 15. A daganatsebészetben a laparoszkópos műtétek teljesítik az onko­lógiai elvárásokat és egyes esetekben kimutathatóan jobb a beteg­ség hosszú távú kimenetele (Lacy).
A hátrányok közül említendő, hogy a beavatkozások speciális felkészült­séget igényelnek, a műtétek költsége jelentősen növekszik, viszont a fent felsorolt előnyök ezt minden tekintetben kompenzálják. A műtéti idő hosszabb, így nagyobb műtői kapacitásra van szükség.

A megelőzést nem a műtőasztalon kell elkezdeni!

A sebészeti betegsé­gek megelőzése általában nem a sebészeti osztályon, és főleg nem a mű­tőasztalon történik. A sebészeti beavatkozás már a kezelések egyik végső fázisa. Mindezek ellenére a laparoszkópos sebészetnek szerepe van a megelő­zésben, főleg a sebészeti műtétek szövődményeinek a megelőzésében. A fent vázolt műtéti technikák rendkívül kedvező hatása mellett a laparoszkópos sebészet elterjedésének egyik legnagyobb mozgatórugója, hogy a betegek számára vonzó, és így hamarabb döntenek a sebészeti beavatkozások mel­lett. A betegek döntését elősegíti a részletes felvilágosítás, amely során a beteg ismereteket szerez a laparoszkópos beavatkozások előnyeiről. A be­tegségek laparoszkópos beavatkozásoknál általában korábbi stádiumban kerülnek műtéti megoldásra, így a súlyosabb állapotok általában elkerül­hetőek.

A műtétek elvégzése a sebész számára nehezebb. Speciális felké­szültséget, kétdimenziós látásmódot igényel. A szerveken való manipu­láció nem közvetlen, hanem optika és kamera rendszer által közvetített. A különböző sebészeti mozdulatokat külön meg kell tanulni, és gyakorol­ni. Ez úgynevezett „pelvitréneren” és kísérleti állatokon lehetséges. Az emberen végzett önálló műtétek tanulóköre („learning curve”) hosszabb. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy a laparoszkópos műtétet végző sebész ténykedése a betegségek kimenetele szempontjából önmagában is kedve­ző prognosztikai tényező.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.