A férfi egészsége

A tökéletes párkapcsolat férfiak számára

Hatékony kommunikáció

Egyeseknek nem esik nehezükre a kommunikáció, de amint a szeretett hölgy egyszer-kétszer felhozza a témát, a legtöbb férfi segítségre szorul. Olyasvalami ez, amit a férfiaknak mesterfokra kell fejleszteniük. Sok igazság van a mondásban, miszerint a jó kommunikáció minden sikeres kapcsolat alapja.

„Beszélgetéssel közelebb kerülhetünk egymáshoz, és ekkor különösen intim témákat is felvethetünk, mint például a szex. Ha teljesen hétköznapi dolgokról sem tudunk beszélgetni, akkor még nehezebben fogjuk szóba hozni a szexet.”

Sarah Litvinoff: The Relate Guide to Sex in Loving Relationships

Beszélni, beszélni, beszélni!

A beszélgetések során az emberek megosztják egymással reményeiket és álmaikat, terveket szőnek, alakítják a kapcsolataikat, és jól megismerik egy­mást. Mivel a gondolatok és az érzések feltárása meghittségét és bizalmat szül, a kommunikáció a nagyszerű szex kulcsa is.

A jó kommunikáció megoldás a szerelemmel elkerülhetetlenül együtt járó kisebb súrlódásokra és a kapcsola­tot szétforgácsoló, nagyobb konfliktu­sokra is. A pszichológusok szerint fon­tos beszélni a kapcsolatról, még akkor is, ha az kellemetlen kérdéseket vet föl. Ha ez nem történik meg, vagy valame­lyik fél úgy gondolja, nem tudja meg­tenni, kívülről zavartalannak tűnhet ugyan a kapcsolat, de hiányzik belőle a hosszú távú harmóniához szükséges mély megértés, ami előbb-utóbb bajokhoz vezet. Van egy másik ok is, amiért a beszélgetés alapvető.

A nemi különb­ségekkel összefüggő hagyományok ki­selejtezése liberalizálta ugyan a kap­csolatokat, de talán túl messzire men­tünk. Amint azt John Grey A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek című könyvében megjegyzi: „A nők és a fér­fiak nemcsak másképpen kommuni­kálnak, de úgy érzik, hogy másképpen gondolkodnak, éreznek, észlelnek, re­agálnak, szeretnek, méltányolnak, és mások az igényeik is.”

Észrevette-e már például, hogy a kapcsolatokban a nők meghittségre vágynak, félnek az elszigetelődéstől, miközben a férfiak függetlenséget sze­retnének, és attól rettegnek, hogy csapdába ejtik őket? Ebből az sülhet ki, hogy ön minél tágabb térre tart igényt, párja annál erősebben akarja magához láncolni. Ha jól ki akar jönni a feleségével vagy a barátnőjével, ak­kor ezt a kérdést nyilvánvalóan meg kell beszélniük. Éppen ezért beszélgessen a hölggyel.

Jegyezzük meg! Mondja el neki, mit érez, és mire van szüksége. És ami még ennél is fontosabb: hallgassa meg őt. Figyeljen arra, hogy mi fontos neki, mi zaklatja fel, mi teszi boldoggá. Iga­zán tegyen erőfeszítéseket, hogy meg­hallgassa, ne pedig a saját gondolatait várja el tőle. Ne próbálja megjósolni, mi felé fogja irányítani a beszélgetést. Ha ön szerint tudja, mit akar monda­ni, akkor azt is fogja hallani ahelyett, amit párja valóban közölni szeretne.

Más szóval: adja meg társának a le­hetőséget, hogy arról beszéljen, amiről szeretne. Lehet, hogy az nem olyan szörnyen fontos önnek, de számára a kapcsolat éltető erejét jelenti.

Nonverbális kommunikáció

Nemcsak a kimondott szavak fonto­sak a kommunikációban – az ember szavak nélkül is „beszélhet” a társával. Például a lefolyó megjavításával, az üdülés megtervezésével is közvetítheti érzelmeit.

Vannak szép gondolatai, de ezek talán nem azt közvetítenék a hölgynek, amit ő hallani szeretne. Mit tehet­ne? Használja a kezét. Egy kis simoga­tás vagy ölelés abszolút megfelelő mód a szeretet kifejezésére. Az érintést használja kommunikációra is, ne csak a testi kapcsolat kezdeményezésére.

Gesztusnyelv

A hölgy keresztbe teszi a karját, amikor összetalálkozik önnel az utcán? Amikor beszélgetnek, szembeül önnel, a szemébe néz, bólogat, figyel, mosolyog? Vagy a levegőbe bámul, kissé elfordul, a kezét védekezően összefonja a mellén, keresztbe teszi a lábát? Még soha nem figyelte meg? Pedig jó lenne, mert az érzéseit közli önnel…

És ez fordítva is igaz: ön is folyamatosan beszélget vele, még ha ez nem is tudatos. Mielőtt ön egyetlen szót is kiejtene, a hölgy információkat gyűjt abból, ahogyan áll, jár, magabiztosan kihúzza magát, vesztes módjára leejti a vállát, gyengéden és kedvesen vagy agresszívan néz rá, mint egy ragadozó. A szakértők azt állítják, hogy az információk mintegy kétharmadát a gesztusok közvetítik. Egyes jelzések, például a kéz védekező összefonása vagy a láb keresztezése egyetemes jelentést hordoz, de vannak egyéni eltérések is. Anélkül, hogy tudna róla, a teste mindig elárulja, milyen hangulatban van.

A beszélgetés kezdeményezése

Nézzünk szembe a tényekkel: a nők ügyesebben társalognak, mint a férfiak, főleg, ha a kapcsolatukról van szó. Még akkor sem könnyű az ember helyzete, ha elhatározza, hogy végre kinyitja a száját. Hogyan győzhető le ez a probléma?

Egy pszichiáter az alábbiakat javasolja a verbális akadályok leküzdésére:

 • Próbálja megérteni, hogy a beszélgetés, érzelmei kifejezése nagyon fontos a hölgynek, ezért méltányolni fogja erőfeszítését.
 • Egész egyszerűen kezdjen el beszélni. Jobb elkezdeni, mint a végtelenségig gondolkodni azon, hogy miként kellene tálalni mondanivalóját.
 • Járja körbe a témát. Ha különösen kényes kérdésről van szó, és kényelmetlen beszélni róla, vessen fel egy ahhoz kapcsolódó témát, és fokozatosan közelítsen célja felé.
 • Lépjen előre. Olyan ez, mint a súlyemelés. Olyan beszélgetéssel kezdje, amely kihívást jelent, de nem túlságosan lehengerlő. Azután vesse fel a súlyosabb kérdéseket.

A boldog, egészséges kapcsolat jó kommunikációra épül.

Beszélgessen a jobb szexért!

Az egészséges nemi élet mást jelent a férfiaknak, és mást a nőknek

Amint azt egy szakértő megjegyezte, a férfiak a közösülés érdekében tolerálják az in­timitást, a nők pedig az intimitás érde­kében tolerálják a közösülést. A férfi hálószobán kívüli életében kevés teret kap a gyengédség és a szenvedély, de azért, hogy biztosítsa a hálószobai életet, rendszerint képes kitárni a szívét.

A legtöbb nő esetében ez a folya­mat fordított

A melegséget, bizalmat növelő intimitás rendszerint elsőbbsé­get élvez. Amikor a nő biztonságban érzi magát egy kapcsolatban, akkor sokkal inkább készen áll a szexre. Tehát annak érdekében, hogy sze­xuális élete kielégítő legyen, közelíteni kell egymáshoz ezt a két világnézetet. A megoldás itt is a beszélgetés (persze, csak ha nem kizárólag a szexről szól). Hallgassa meg partnerét. Hangolód­jon rá. És bízzon benne ön is – ez fon­tos. Beszéljen neki arról, hogy mit érez az életével vagy a közös életükkel kap­csolatban.

Ha aggódik, ha bántja valami, ne titkolja előle. A férfihoz képest a nő az érzelmek szakértője, és valószínűleg nem fél annyira az ilyesmitől, akár őt érinti, akár a párját. Az érzelmek kinyilvánítása a nők többsége számára izgató. Lassítson a tempón! Ölelje át kedvesét, beszéljenek őszintén egymással, és amikor már mindketten eléggé ellazultak, a testi együttlét ideje is biztosan elérkezik.

Ez nem könnyű feladat. Nagy bá­torság kell ahhoz, hogy a kapcsolatot érintő fontos kérdésekről beszéljenek. Naponta kellene gyakorolniuk. Egyéb­ként, ha elég bátor ahhoz, hogy meg­nyíljon a párja előtt, akkor az jó hatás­sal lesz a kapcsolat jövőjére is.

Mérsékelje az indulatait!

A veszekedés nem számít hatékony kommunikációnak. A fékevesztett düh nagy károkat okozhat a kapcsolatban. A szexuálpszichológusok az alábbi eljárást ajánlják az indulatok mérsékelésére, amikor komoly problémákat vitat meg partnerével. A legelső az legyen, hogy mindig gondolja át még egyszer a helyzetet.

Ismerje fel az érzelmeit!

Tényleg haragos-e, vagy a dühe csak valami mást helyettesít: félelmet, szégyent?

Képzelje magát a helyébe!

Próbálja meg párja szemszögéből vizsgálni a dolgokat. Fojtsa vissza indulatait, és tegye meg a legnehezebbet: bújjon a hölgy bőrébe.

Gondolkodjon!

Valóban miatta haragos-e, vagy csak Ön képzeli olyan borzasztónak, amit a párja mondott, illetve tett? Próbáljon más­képpen gondolni az incidensre. A humoros megközelítés a legjobb módszer.

Hallgassa meg!

Próbálja meghallani a párja szavait kísérő érzelmeket és azok tartalmát is. Ismételje el magában, hogy valóban megértette-e a mondanivalóját.

Nyugtassa meg!

Szeretettel és tisztelettel közelítsen párjához vita közben. Tudassa vele, hogy haragja nem a szerelmi kapcsolat végét jelenti.

Figyelje önmagát!

Amikor haragra gerjed, fordítson figyelmet teste fiziológiai változásaira: a felgyorsult szívverésre és légzésre, a fejfájásra, a gyomorbántalmakra, az izomfeszültségre. Ha ismeri ezeket a reakciókat, akkor megtanulhatja önuralma visszanyerésének módszerét is.

Az adott problémát tartsa szem előtt!

Ne hozzon fel régi nehezteléseket. Csak arra a kérdésre összpontosítson, amely a problémát okozza, és álljon elő lehetséges megoldásokkal.

A másik igényeinek megértése

Egy kapcsolat működéséhez össze kell egyeztetni az igényeket. Sokan azonban hajlamosak azt hinni, hogy a párjuk is ugyanarra vágyik, mint ők. Az ilyen magatartás nem veszi számításba, mennyire különböznek egymástól nők és férfiak. Kedvese igényeit senki máséval nem lehet egy kalap alá venni.

„Annak ellenére, hogy a férfi nagyon szereti a nőt, nem sikerül megnyernie egy kiadós beszélgetés nélkül.”

Káma-szútra

Ismernie kell a hölgy igényeit!

A férfiak hajlamosak azt a támogatást nyújtani a párjuknak, amelyet ők sze­retnének megkapni, a nők pedig úgy kezelik a férfiakat, ahogyan azt szeret­nék, hogy velük bánjanak. Ez a meg­közelítés azonban nem mindig célravezető.

Ha például egy férfi azt látja, hogy az egyik barátját felzaklatta valami, szokás szerint elvonul, és magára hagyja, amíg megnyugszik, vagy legfeljebb annyival bátorítja, hogy „Ne aggódj, meg fogod oldani”. A nők többsége azonban nem akar egyedül maradni a bajban: aktív támogatásra van szüksége. Azt szeretné, ha a párja beszélgetne vele, meghallgatná őt. Egy ölelés és az osztatlan figyelem jó ha­tást gyakorolhat rá. A sikeres kapcso­latépítés legjobb módszere, ha minél alaposabban megismeri kedvesét. Akkor végül is mit tegyen? Igazán egyszerű a dolga. Hangolódjon rá arra, amit partnere szeret, figyelje, hallgas­sa, ismerje meg őt.

Ráhangolódás

A férfiak párkapcsolatban betöltött szerepének fontos része, hogy amennyire csak tudják, elégítsék ki a hölgy igényeit, és tegyék őt boldoggá. Persze e feladatot aligha teljesítheti, ha fogal­ma sincs, mit szeret a párja, és mire van szüksége.

Honnan tudhatja meg? Egy szexuálterapeuta igazán forradalmi ötlet­tel állt elő: kérdezze meg a párját. Ez valóban jó és talán az egyetlen mód­szer arra, hogy biztosra mehessen.

A probléma nem mindig olyan egy­szerű, mint amilyennek hangzik, külö­nösen, ha a téma a szex. Amennyiben a hölgy nagyon elkeseredett, és ön nem kérdezi meg, mit vár el öntől, ak­kor megszellőzteti a problémáját, és a külvilág segítségét kéri. Ebben az eset­ben a legjobb, ha higgadtan tisztázza vele, mi tenné őt boldoggá. A legjobb stratégia a mindenre kiterjedő kérdé­sek feltevése, amelyeknek a megvála­szolása után rátalálhatnak a kedvező megoldásra.

Persze jobb lenne még azelőtt is­merni párja vágyait, hogy eljutnának erre a pontra. Térképezze fel kedvesét. Figyelje, hallgassa és ismerje meg őt. Szerelme egy könyvmoly? Ha igen, va­jon milyen könyveket olvas? Amikor elutaznak nyaralni, hol tölti szíveseb­ben a napokat: a hegyekben vagy a tengerparton? Melyek a kedvenc éte­lei, milyen éttermeket részesít előnyben? Szeretné-e, ha ön hébe-hóba főz­ne neki? Szeret-e sportolni, vagy szíve­sebben jár operába, koncertekre? Hangolódjon rá arra, ami őt érdekli – természetesen ez a hálószobára és minden másra is vonatkozik.

Hogyan legyen jó hallgatóság?

A párkapcsolatok szakértői szerint az a legszebb ajándék a férfitól, ha képes meghallgatni kedvesét. John Gray, A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek című könyv szerzője megjegyzi, hogy a terápiára járó emberek 90 százaléka nő. „Miért van ez? – teszi fel a kérdést. – Mert a nőknek meg kell fizetniük valakit, aki hajlandó meghallgatni az érzéseiket.”

Az alábbi tanácsok elősegíthetik meghallgatási képessége csiszolódását, ámbár nem elég gépiesen követnie ezeket. Szívből oda kell figyelnie párjára. Ha csak hümmög, s igazából nem is a társára összpontosít, kedvese hamar rájön, hogy nem rá figyel, és akkor aztán jaj magának.

 • Figyeljen rá! Ne kalandozzon el gondolatban, amikor a párja önhöz beszél, és ne vágjon közbe, mielőtt befejezné mondanivalóját.
 • Ne csak a szavaira figyeljen, hanem azokra az érzelmeire is, amelyekkel megpróbálja átadni mindazt, ami a szavakon túl dúl benne.
 • Ha hajlamos arra, hogy hirtelen ötlettől vezérelve, indulatosan reagáljon, logikus érvekkel próbálja meggyőzni magát, hogy a zaklatottság nem vezet sehová.
 • Folyamatosan ellenőrizze, biztosan jól érti-e mindazt, amit a párja mond.
 • Nézzen a kedvese szemébe, hogy tudhassa, csak rá figyel.
 • Közbevetett szavakkal, bólogatással, mosolygással biztassa partnerét.
 • Ne bámulja a tévét, vagy ne temetkezzen a sportrovatba, amikor a kedvese önhöz beszél. Teljes figyelmét szentelje neki.
 • Tegyen fel kérdéseket. Ha nem érti pontosan, miről van szó, tisztázza a helyzetet. Kérdései azt jelzik, hogy figyelmes hallgatóság.
 • Az előbbit csak akkor tegye, ha feltétlenül szükséges. Különben inkább ne szakítsa félbe kedvesét.
 • Mindig tartsa be az aranyszabályt: úgy hallgassa őt, ahogyan fordított esetben elvárná tőle.

A kis dolgok számítanak

Nem kell neki adni a világot ahhoz, hogy boldoggá tehesse partnerét. A kis dolgok jobban számítanak. Gena Ogden, Women Who Love Sex cí­mű könyv szerzője azt tanácsolja, hogy a nap folyamán minél többször nézzen kedvese szemébe. A szeretet és a meghittség apró kifejezése nagyon sokat jelent a nő számára. Mint aho­gyan az is, ha megkérdezi tőle, hogyan telt a napja – és figyelmesen hallgatja, amikor válaszol; virágot vesz neki „csak úgy”; néha pedig tudomására hozza, milyen szép.

Jegyezzük meg! A nemi reakció jóval azelőtt kelet­kezik, hogy belépnének a hálószobá­ba, és utána még sokáig tart. Egy nő elárulta a terapeutájának, hogy a legszexisebb dolog, amit a férje valaha is mondott neki, a következő volt: „Hadd mosogassak most én.”

A szeretetteljes szavak és tettek nemcsak a bizalmat növelik, hanem hozzájárulnak az „egész napon át tartó előjátékhoz” is, ahogyan egy szakértő nevezte. A nőnek szüksége van ezekre a szavakra és tettekre ahhoz, hogy sze­xuálisan teljesen meg tudjon nyílni. Számára a szex nemcsak szombat esti kikapcsolódás, mint a mozi; az ő értel­mezése szerint ideális esetben ez a biz­tonságos, hosszú távú kapcsolat része.

Legyen a legjobb barátja!

A nők többsége azt szeretné, ha part­nere a barátja is lehetne. Szívesen ven­né, ha dédelgetné őt, ítélkezés nélkül, türelmesen meghallgatná az érzéseit, gondoskodna a jólétéről. A nőknek érezniük kell, hogy életük párja tiszte­li őket, igényeiket, preferenciáikat. És szükségük van arra, hogy mindezt új­ra meg újra tudassa velük.

Ha a párja önnel és önért tesz meg bizonyos dolgokat – így például érdek­li az élete, szexuális életet él, együtt szórakozik önnel, megszépíti a környezetét, főz, részt vállal a háztartást érintő anyagai terhekből -, biztos lehet benne, hogy szereti önt. A jó kapcso­lat alapja az egyenlőség és a kölcsö­nösség. Mindkét fél vágyai egyformán fontosak. Éppen ezért figyeljen oda rá – és figyeljen önmagára is.

Mire vágyik a nő?

Sigmund Freud pályafutása vége felé elismerte, hogy erősen frusztrált. „Harminc éven át kutattam a női lelket, mégis képtelen vagyok válaszolni a nagy kérdésre: mire vágyik a nő?” Íme, egy gondolatébresztő válasz.

Dávid M. Buss, a texasi egyetem pszichológiaprofesszora nagyszabású vizsgálatot vezetett, és The Evolution of Desire című könyvében közzétette, hogy 37 kultúrában 10 000 ember mit vár el a társától. Mindegyik kultúrkörben (köztük a nyugatiban is) a nők egyetemesen:

A következőkre vágynak a férfi részéről:

 • Pénz, jólét.
 • Társadalmi státus, hatalom.
 • Kevéssel legyen idősebb náluk (átlagosan 3 és fél évnyi korkülönbséget várnak el).
 • Ambíció.
 • Megbízhatóság, intelligencia.
 • Szeretet és elkötelezettség.

Az első öt elvárás biztonságot nyújt a nőnek, hogy teljesíthesse a gondos­kodás biológiai eredetű kötelességét. (Még ha nem is szül gyereket, ez a mélyről fakadó vágy befolyásolja a választását.) Az idősebb, intelligens, magas társadalmi pozíciót betöltő férfiak minden előnyt biztosítanak az utódoknak: jobb táplálkozást, lakás­körülményeket, tanulási lehetőséget, egészséggondozást. Ebből a szempontból nézve a szeretet és az elkötelezettség csak hab a tortán.

Mit vár a nő a férfitót? Ismerve mélyen gyökerező indíttatását érthető, hogy miért vágyik a hosszú távú kapcsolat biztonságára.

Szenvedély és romantika

A szerelem úgy kezdődött, mint a sötét, nyári égen felvillanó meteor, de azután a szenvedély mérséklődni kezdett, a szexből rutin lett, és ők ketten most azon csodálkoznak, hová tűnt a szerelem. Hogyan tartsa meg a szenvedélyt és a romantikát a hosszú távú kapcsolatban? Íme, néhány ötlet.

„Tizenkét év még nem jelenti azt, hogy boldog pár vagyunk, csak azt jelzi, hogy hosszú ideig egymás mellett maradtunk.”

NeiL Simon, amerikai drámaíró

Vége a mézesheteknek?

Vajon minden kapcsolat az első hóna­pok szenvedélyének halvány emléké­vel végződik? Ha körülnéz, így is gon­dolhatná, de a szakértők nem értenek egyet önnel. A legújabb vizsgálatok azt mutatják, hogy mind érzelmileg, mind testileg azok élik meg a legkielégítőbb szexet, akik házasok vagy hosszú távú, monogám kapcsolatban élnek.

A szenvedély hanyatlása teljesen általános folyamat. A szerelem ener­giáját, a romantika intenzitását és a mohó szexuális vágyat nem lehet fenn­tartani a végtelenségig. A munka, a gyerekek és más felelősségek elkerül­hetetlenül elvonják valamennyire a fi­gyelmet. A probléma akkor kezdődik, ha minden figyelmet elvonnak, és az ember nem fektet többé energiát a pár­kapcsolatba.

A hosszú távú kapcsolat sarkalatos pontja, hogy annyit vehet ki belőle, amennyit belefektet. Amint azt Lon-nie Barbach és Dávid L. Geisinger te­rapeuta javasolja Going the Distance: Secrets to Lifelong Love című könyvük­ben: nem érdemes nyitva tartani egy új üzlet ajtaját hat hónapon át azért, hogy hetente csak egyszer menjen be rajta – a dolog mindennapos figyelmet és időt igényel. Ugyanez áll egy kap­csolat ápolására is. Azután tovább ma­gyarázzák, hogy a szerelem életben tartásához folyamatosan figyelni kell azokra a dolgokra, amelyek táplálják a kapcsolatot: gyengédségre, nevetésre, szexre, kiadós beszélgetésekre, kalan­dokra, álmodozásra és társasági tevé­kenységre.

Vissza a romantikához

A nők kedvelik a romantikát. Persze, ezt mindenki tudja, nem igaz? A kap­csolat udvarlási szakaszában minden férfi hajlamos arra, hogy romantikus legyen. Virág, szép ruhák, gyertyafé­nyes vacsorák, finom bor és kifogástalan viselkedés – mindent megad, hogy megkapja a lányt. Semmi sem lehet ér­te túl jó vagy túl drága. Ha azonban a férfinak sikerül megszereznie a lányt, gyakran megváltozik a viselkedése: a valóság talajára lép. Kinek van ideje a romantikára? Ha a vadász elkapja zsákmányát, akkor megpihenhet.

A nőkben azonban a romantika igénye valahogy soha nem múlik el

A romantika hozzájárul ahhoz, hogy érezzék, igazi nők, akiket szeretnek és védelmeznek. Igénylik a figyelmessé­get, főleg, ha egész nap dolgoznak, ott­hon pedig gyerekeket nevelnek. A ro­mantika fénye hozzásegíti őket ahhoz, hogy átvészeljék a hétköznapok szür­keségét és unalmát.

Bár elegáns öltönye átizzadt pólóvá változik, a gyertyafényes vacsorákból és a drága borokból házhoz rendelt pizza és pár üveg sör lesz, Csipkerózsikája inkább tovább álmodna. Őt is fel­tüzelte, amikor a kapcsolat elején annyira érdeklődött iránta, de ugyanúgy kihunynak benne a lángok, ha önnek nincs ideje arra, hogy meghallgassa őt, hogy megborotválkozzon, gondosab­ban öltözködjön, vagy elvigye egy kü­lönleges helyre.

Járjanak el újra együtt!

Mindketten túl elfoglaltak mostanában, alig van idejük arra, hogy romantikus körülmé­nyek között kettesben legyenek egy kicsit? Különleges időtöltés, romantika, szenvedély és forró szex nélkül azonban csaknem tel­jesen biztosak lehetnek abban, hogy a szép napoknak csak az emléke marad önökkel. Ragadja magához a kezdeményezést. Mondja meg a párjának, hogy szombaton el akarja vinni egy romantikus estére.

Íme, néhány ötlet:

 • Szerezzen jegyet valamilyen programra, amelyről tudja, hogy a párja szereti: színházba, koncertre, balettre.
 • Foglaltasson asztalt egy olyan étteremben, amelyről tudja, hogy kedvese mindig is szívesen kipróbálta volna. Öltözzön fel szépen az alkalomra.
 • Vigye el táncolni kedvesét.
 • Foglaltasson szobát egy szállodában vagy egy fogadóban, szép, vidéki környezetben.
 • Egész héten emlegesse partnerének, hogy újra szeretné átélni vele megismerkedésük gyönyörű pillanatait.
 • Ne vigyen magával személyi hívót és mobiltelefont, és lehetőleg aznap ne hívogassa a bébiszittert.
 • Ha nincs elég pénze arra, hogy költekezzen, használja a fantáziáját. Kérje kölcsön barátja lakását, vagy menjenek kempingezni. A fő cél az, hogy kiszakadjanak állandó környezetükből, megszabaduljanak felelősségeiktől, legyen elég idejük és helyük egymásra.
 • A legfontosabb: ne csak egyszer tegye meg ezt. Próbálja rendszeressé tenni intim együttléteiket, legalább egyszer egy hónapban.

Frissítse fel kapcsolatát: újra randevúzzanak egymással. A mézesheteknek sohasem kell véget érniük.

Újraélesztés

Sokszor igazán nem kerül sokba, hogy az ember újraélesszen egy kapcsola­tot. Néha elég az is, ha változtat a rész­leteken. Az apróságok spontaneitást visznek az életbe. íme, néhány javas­lat a társas kapcsolatok szakértőitől:

 • Vegyen a párjának virágot! Talán akad valahol egy olyan nő is, aki nem örül egy csokor virágnak, de még sen­ki sem találkozott vele.
 • Egyszerűen mondja meg neki, hogy szereti! Ha szívesen ír, alkosson egy gyönyörű szerelmes levelet vagy -ver­set. Ha azonban nincs költői vénája, ve­gyen egy képeslapot. Hívja fel a mun­kahelyéről azzal, hogy „csak azért hív­talak, hogy megmondjam: szeretlek”.
 • Lepje meg valamivel. Pillanatnyi döntés hatására vigye el egy különleges helyre, ahol jól fogja érezni ma­gát.
 • Ne feledkezzen meg a különleges napokról: születésnap, Valentin-nap, évfordulók, amelyek fontosak szíve hölgye számára.
 • Vegyen a párjának apró ajándéko­kat: csokoládét, fülbevalót, parfümöt vagy illatos fürdőolajat. Nem az a lé­nyeg, hogy drága legyen. Az a fontos, hogy ő szeresse; ne olyasmit vásárol­jon, ami önnek tetszik.
 • Szerezzen be egy jó szakácsköny­vet, és készítsen finom vacsorát. Gon­doskodjon gyertyáról is.
 • Hétvégén keljen fel korábban, és vigye ágyba a reggelit.
 • Ha elutazik valahova, vigyen haza kedvesének valami apróságot, hogy tudja, gondolt rá.
 • Készítsen össze egy piknikes kosarat egy üveg borral, finomságokkal, és egy délután menjenek el vidékre vagy legalább ki a parkba.
 • Természetesen a romantika élet­ben tartásának leghatásosabb módja a szenvedélyes szex. Szerelmi életük új­jáélesztéséhez vállaljanak kalandokat, válasszanak új testhelyzetet, új helye­ket, legyenek játékosok.

A szenvedély fokozása

Sok pár számára nem jelent gondot a láng fellobbantása az első alkalommal, de azt nem tudják, hogyan fejlesszék ki magukban a szenvedélyt. Kezdet­ben élvezték a szeretkezéseket, de az­tán a láng lassan kihunyt bennük.

Ha önnel történik meg ez, nem sza­bad kétségbe esnie. Lehet, hogy az óriási boldogság később érkezik el ön­höz. Sokak szerint életük későbbi sza­kaszában a szex is jobb. Az ember fia­talon sokszor irreális elképzelésekkel veti bele magát a szexuális életbe: úgy gondolja, a szex tesz majd vele vala­mit, nem pedig ő saját magával.

Jegyezzük meg! A szenvedély lángját folyamatosan táplálni kell. A hosszú távú kapcsolat­ban meg kell ismernie a párját, fel kell fedeznie vágyait, hogy kielégíthesse azokat – a jó szex és a romantika érde­kében. Ez a módszer biztonságot ad kedvesének, és képessé teszi a feltárulkozásra. És ekkor ő is megadja önnek mindazt, amire vágyik.

Boldogság és szerelmi élet

A legtöbben úgy vetik bele magukat egy intim szerelmi kapcsolatba, hogy azt gondolják – ha egyáltalán gondolkodnak -, majd maguktól alakulnak a dolgok. Az igazság az, hogy a boldog kapcsolat fenntartásáért erőfeszítéseket kell tenni. Néha nem könnyű feladat, de megéri a fáradságot.

„Azok, akik nem ismerik a kölcsönös, boldog szerelem mély intimitását és erős kötelékeit, elmulasztják a legjobbat, amit csak az élet adhat.”

Bertrand Russell, angol filozófus

Miért lenne baj a szerelem?

Miért gondolja azt, hogy jó lehet a há­zassága mindenféle képesség, előké­szület és ügyesség nélkül? Bekerül­het-e egy első osztályú focicsapatba éveken át tartó szakedzés nélkül? Az a szomorú, hogy a legtöbb férfinak fo­galma sincs arról, hogy miként irányít­son egy hosszú távú kapcsolatot úgy, hogy az boldog, harmonikus, kielégítő legyen, és kölcsönös támogatáson ala­puljon.

Miért fontos a boldog kapcsolat? Miért érdemes fáradozni érte?

Ahhoz, hogy megtalálja a választ, legyen egy kicsit önző: mit tartogat egy kapcsolat a férfi számára? A férfiaknak ugyanolyan nagy szükségük van a jó, társas kapcsolatra, mint a nőknek. A férfias image része az önállóság, a függetlenség, de a legtöbb ember számára a kielégítő kap­csolat gyógyszer. A tanulmányok sze­rint a boldog, házas férfiak tovább élnek és egészségesebbek, mint egyedülálló (vagy boldogtalan házasság­ban élő) társaik.

Nyolcvanéves korban igazán vi­gasztaló, ha az ember mélységesen is­mer valakit, aki ugyanúgy ismeri őt. A szex rendkívül hathatós módszer egy társas kapcsolatban arra, hogy va­laki megossza magát a másikkal, és ez az, ami olyan nélkülözhetetlen a fér­fiak egészségéhez.

A házasság jót tesz az egészségnek

„A nő dolga az, hogy minél hamarabb férjhez menjen, a férfié pedig az, hogy nőtlen maradjon, ameddig csak lehet” – írta George Bemard Shaw, és sokan hasonlóképpen gondolják. A szakértők azonban folyamatosan azt hang­súlyozzák, milyen óriási hasznot hajt a házasság a férfiaknak: jó testi és lelki egészséget hosszú életet eredményez. Jessie Bemard szociológus azt írta The Future of Marríage című munkájában: „Néha rendkívül látványos és lenyűgöző adatok szerepelnek a házas és nőtlen férfiakról készített statisztikákban. Például az elvált, egyedülálló és megözvegyült férfiak halálozási aránya jelentősen nagyobb, minta házasoké. A házasemberek azonban kevesebbszer betegednek meg, minta nőtlenek. Miért? Senki sem tudja biztosan, de egy állandó, szerető társ – vele együtt a jobb táplálkozás, a rendszeres szex és a kényelmes környezet – semmiképpen sem árthat.

A szerelem évszakai

Még a legjobb kapcsolatokban is adódhatnak problémák és konfliktu­sok. A mézeshetek elkerülhetetlenül véget érnek egyszer. Az ember rádöb­ben, hogy a dolgai nem olyan tökélete­sek, mint régen, és ha folytatni akarja a kapcsolatot, akkor tennie kell érte valamit.

Kicsapongással nem old meg sem­mit. Amint azt egy terapeuta megje­gyezte: új embernél vigaszt keresni a legkönnyebb, de az újdonság érzése nem tart sokáig. A legüdvösebb megközelítés a rettegett elkötelezettség. Azt mondják, hosszú távon csak azt le­het kivenni valamiből, amit belefektettünk. Legyen az üzlet, sport, kertészkedés vagy társas kapcsolat, ha nem fektet bele semmit, akkor nem is nyer­het rajta semmit. Az elkötelezettség azt jelenti, hogy ha konfliktus adódik, jelent önnek a kapcsolat annyit, hogy közösen próbáljanak megoldást találni a problémákra. Azt jelenti, hogy bármi történ­jen is, kitart a másik mellett.

Kulcs a boldog szerelmi élethez

Ha tökéletesíteni szeretné a kapcsola­tát, először is tartson önvizsgálatot. Ne hibáztassa a partnerét a problémá­kért, ne várja el tőle, hogy ő változzon meg. Nincs olyan lista, amely teljes le­hetne, de a társas kapcsolatok szakér­tői gyakran megemlítenek néhány té­nyezőt, amelyek alapvetőek ahhoz, hogy egy kapcsolat jól működjön.

Vizsgálja meg az alábbi pontokat! Mi van meg közülük, és mi hiányzik?

1. Kommunikáció

A szakértők szerint a jó, stabil kapcso­lat mindennapos, személyes kommu­nikációt igényel, hogy minden simán menjen, hogy tisztázzák a sérelmeket, és csökkentsék feszültségeiket.

2. Egyéniség

Mindketten különálló egységet alkot­nak. Párja az, aki, és az is marad; ön is az, aki, és mindig is az marad.

3. Őszinteség

Alapvetően fontos dolog őszintének lenni és megtanulni, hogyan mondja meg az igazat anélkül, hogy sértené mások érzéseit.

4. Szex

A kellemes vagy olykor szenvedélyes nemi élet létfontosságú a boldog pár­kapcsolat tekintetében. A szexuális összeférhetőség igen lényeges összetevő.

5. Barátság

Ha együtt csinálhatnak valamit, gátlá­sok nélkül beszélhetnek egymással, nehéz időkben egymásra támaszkod­hatnak – ha ilyen társra akadt, az az élet egyik legnagyobb ajándéka.

6. Összeférhetőség

A szerelmi kapcsolatokban az összefér­hetőség többet jelent, mint a hasonló érdeklődés, értékek, politikai nézetek és étkezési szokások. Azt a képességet is jelenti, amely lehetővé teszi, hogy különbségeik ellenére együtt fogadják el az életet olyannak, amilyen.

7. Kompromisszum

A kompromisszumkötés szükségessé­ge mindennapos. A tisztességgel és méltósággal kezelt ügyek meghosszabbítják a kapcsolat életét.

8. Megbocsátás

Amint azt John Grey megjegyzi Mars és Vénusz a szerelemben című könyvé­ben: „a megbocsátás is a szerelem tár­gya… próbára teszi és megerősíti az ér­zelmeket”.

9. Stressz

A stressz elkerülhetetlen, de a mód, ahogyan úrrá lesznek rajta, nagyban meghatározza a kapcsolat jellegét.

10. Elsimítás

A konfliktusok elkerülhetetlenek, és néha minden igyekezet és jó szándék ellenére kirobbanhat a veszekedés. Az alábbi stratégiák elősegíthetik a konfliktusok rendezését és a béke helyreállítását a kapcsolatban:

 • Ne feledje: nem a győzelem a cél, sem pedig az, hogy önnek legyen igaza, hanem hogy helyreállítsa a harmóniát és a szeretetet.
 • Kezeljék a konfliktust közös ellenségükként, és próbálják együtt megoldani a problémát. Ha ezt meg tudják tenni, már félúton járnak.
 • Gyakorolja a másik meghallgatását. Olyan hallgatóság legyen, amilyennek a párját szeretné látni fordított helyzetben.
 • Egyikük (vélhetően ön, mert ez tipikusan férfias jellemző) úgy próbálja kezelni a konfliktust, hogy elkerüli a konfrontációt, és egyedül keresi a megoldást. Fut, sétál egyet, és átrágja magát az eseten, amíg megnyugszik. Párja azonban valószínűleg ki akarja fejezni érzéseit, beszélni akar róla. Ő is megtanulhatná, hogy önnek egy kis időre és térre van szüksége.
 • Néhányan azt állítják, hogy szexszel nem lehet elsimítani a problémákat, és valóban nem mindig ez a megfelelő megoldás. Valamelyikük még mindig neheztelhet, és – különösen a nő – még nem áll készen, még nem nyitott a gyengédségre. Ha azonban általában jó a szexuális életük, a szeretkezés hatásos eszköz lehet a feszültség oldására, a harmónia helyreállítására. Arra is nagyon alkalmas, hogy mindketten megnyugodjanak, mielőtt hozzálátnának a problémák megoldásához.

A szex megfelelő – és kellemes – módja a konfliktusok rendezésének a béke és a harmónia helyreállításának.

Törődés, gondoskodás

Törődjön a párjával, bánjon vele ked­vesen, és adja meg neki mindazt, amit csak tud. A sikeres kapcsolatok a köl­csönös adni tudásról szólnak. Ha mindketten azért vannak benne, hogy csak kapjanak, de nem adnak semmit, akkor egyikük sem kap semmit. Ha tö­rődnek egymással, támogatják, tiszte­lettel meghallgatják egymást, megta­nulják azt adni a másiknak, amire az igazán vágyik, és amire szüksége van, akkor olyan erőre tesznek szert, amely boldogságban és szeretetben viszi elő­re az életüket.

Újra egyedül

Szakított a párjával, és most rosszul érzi magát. Nagyon pocsékul. Ez csak természetes, főleg, ha hosszú ideig voltak együtt. A lényeg az, hogy most kitárul ön előtt a világ, ahol számtalan egyedülálló nő él, s végül majd eljön az az idő is, amikor találkozgatni kezd néhányukkal.

„Még a farzsebemben is éreztem a lány mosolyát”

Raymond Chandler: Kedvesem, isten veled!

Ne kapkodja el!

Egy házasság vagy egy stabil, hosszú kapcsolat után nem könnyű újra egye­dülállóként élni. Még fáj az egész, nem szívesen bonyolódik az ember új kap­csolatba, de túlságosan magányos ah­hoz, hogy ne próbálkozzon meg vele. Mindenki nagyon sebezhető ebben az időszakban.

Ne ragadjon le nagy sietve egy új partnernél. Tágítsa ki a horizontot. Vesse bele magát olyan tevékenysé­gekbe, amelyek érdeklik, s közben persze összefuthat sok nővel is. Ha több nővel találkozgat, megismerheti, hogy pontosan mit is keres. Igaz, az út sok potenciális kelepcét rejteget, de az új társ keresése közben azért jól szórakozhat. Sokszor szükség lehet arra, hogy vegyen egy nagy léleg­zetet, és túltegye magát a szokatlan él­ményeken, de meg lehet csinálni.

Talán könnyelműnek hangzik ez az egész, de fontos időt áldozni az új társ megtalálására

Határozza meg, mit is keres. Hosszú távú kapcsolatot vagy egyéjszakás kalandot szeretne? Meg akar nősülni vagy sem? Ugyanis az ember más szexuális élményt vár el egy alkalmi, és mást egy hosszú távú kapcsolattól. Egész egyszerűen az összhangot keresi? Olyan sok külön­böző nővel találkozhat – és minden oka megvan rá, hogy megkeresse a leg­megfelelőbbet.

Új önmaga

Lehet, hogy rossz szokásokat vett fel korábbi kapcsolatában, és beletörődött elhanyagolt külsejébe is. Itt az ideje, hogy törődjön önmagával. Lehet, hogy ez önt nem érdekli, de a nőket igen. Ha csak túrázni vagy focimeccsre megy, akkor is öltözzön föl rendesen.

Figyeljen a testtartására is; a beesett váll önbizalomhiányról árulko­dik. Nem kellene hajat vágatnia? Mi lenne, ha újra elkezdene sportolni? Ta­lán le kellene adnia pár kilót, és meg­erősítenie az izmait. Ha egy kis figyel­met fordít minderre, megnő az önbi­zalma, és vonzóbbá válik a másik nem számára.

Ha már a külsőről beszélünk: tart­son rendet az otthonában is. Egyszer csak – talán már ma este – felvisz ma­gához egy nőt, és valószínűleg a legke­vésbé se szeretné, ha a piszok és a ren­detlenség kiábrándítaná.

Gondolkodjon pozitívan, hogy újra versenybe szállhasson!

Tönkrement a kapcsolata, túltette magát a veszteségen, és már nem néz hátra többé. Ideje leporolni a hátsóját, és nőkkel találkozgatni – de hirtelen pánikba esik, nem biztos önmagában: „Mit mondjak majd neki? Mi van, ha megint egy katasztrofális kapcsolatba bonyolódom? Mi van, ha túl öreg vagyok? Vagy túl kövér? Vagy túl akármilyen?”

Az ilyen típusú negatív gondolkodás nem vezet sehova, és még csírájában el kell fojtani, amint azt egy szexuálterapeuta javasolja. Ha minden összeomlik, csak pozitív hozzáállással lehet talpra állni, és vállalni kell a kockázatot. Fogadja el, hogy elutasításban is része lehet. Talán elkövet majd egy-két hibát, de gondoljon arra, milyen jó is az, amikor egy kapcsolat működik.

A nőket az ambiciózus, aktív és életszerető férfiak vonzzák. Ha olyan nővel találkozik, aki érdeklődik ön iránt, pozitív témákat vessen fel beszélgetéseik során. Arról meséljen neki, hogy mi a jó az életben, mit élvez benne, milyen könyveket, filmeket kedvel, mi az, amit alig vár, hova szeret járni. És persze ne is feledkezzen meg ezekről a jó dolgokról.

Ismerje meg új útjait!

Lehet, hogy úgy találja majd, megvál­toztak a randizás szabályai azóta, hogy utoljára egyedülálló volt. Az AIDS ha­lálos tétellel egészítette ki a szexuális úton terjedő betegségek listáját, a biz­tonságos szexre sokkal nagyobb szük­ség van, mint akkor, amikor ön fiatal szexisten volt. A randizás etikettje is megváltozott. Például, hogy ki fizeti a számlát, ki kezdeményezi a találkát és a szexet, és itt még nincs vége a sornak.

A legjobb térkép, amely átvezeti ezeken a változásokon és olykor zava­ros tájakon, a nyílt és közvetlen kom­munikáció. Ne feledje, az őszinteség nem rombolja le a vonzalmat. Emellett a legtöbb változás előnyös a férfi számára. Húsz évvel ezelőtt ke­vesebb párkereső hirdetés és közvetítő iroda létezett. Ez azt jelenti, hogy a szingliség és a párkeresés megbélyeg­zése már jobbára a múlté.

Hol ismerkedjen?

Hogyan találkozzon új nőkkel? Egy szexuálterapeuta azt mondta, csak annyi kell hozzá, hogy újra mozgalmas legyen az élete. Úgy helyezkedjen, hogy sok nővel találkozzon. Ne hívja mindegyiket találkára, csak ismerkedjen össze velük, és majd meglátják, mire jutnak.

Hol mozgalmas az élet? Csaknem mindenhol, csupán az a fontos, hogy olyan helyeken mozogjon, amelyeket kedvel. Ha a füstös kocsmákat kedveli, menjen oda. Máskülönben próbálja ki az alábbiakat:

 • Barátok: használja fel őket arra, hogy bemutassák az ismerőseiknek.
 • Tanfolyamok, például egyetemi kiegé­szítők vagy felnőttoktatási programok: ez a legjobb választás, mert amellett, hogy találkozhat egyedülálló nőkkel, barátokat is találhat, és még tanul is valamit.
 • Könyvesboltok.
 • Múzeumok.
 • Politikai vagy közösségi csoportok.
 • Klubok, szervezetek, amelyeket túrázás, tánc, sportolás, kerti sütés, kerékpározás, filmek, könyvek elemzése stb. támogatására hoztak létre.
 • Áruházak.
 • Bulik, összejövetelek.
 • Tánctanfolyamok – társas-, néptánc, dzsesszbalett, klasszikus balett. Ez is jó választás, mert az ilyen helyeken mindig több nő fordul meg, mint férfi.
 • Jóga és aerobik.
 • Közvetítő irodák. Már régóta nem „ciki” ilyen helyen párt keresni.

Amikor a legkevésbé számít rá, akkor lép új kapcsolat az életébe. A szakértők szerint próbáljon minél több nővel összefutni.

A csábítás nagy porondja

Tegye félre A csábítás 101 biztos módja című útmutatót – az ilyen trükkök be­vetése a nők többségét garantáltan ki­ábrándítja. Minden nő, akivel csak ta­lálkozik, egyedi érdeklődésű, és egye­diek a tulajdonságai is.

Amikor csak lehetséges, olyan megjegyzéseket tegyen, amelyek kife­jezetten az adott hölgyre vonatkoznak: „Milyen szép ez a sál!” vagy „Mi vitte rá, hogy kvantumfizikát tanuljon?” Egyszerű, barátságos szavakkal csak­nem minden helyzetben könnyű el­kezdeni a beszélgetést. Például: „Mi­lyen itt a pizza?

Hová vigye szíve hölgyét?

Ha már sikerült magára vonnia a hölgy figyelmét, hová vigye el? Ha találkahe­lyei repertoárját kimeríti a kocsma, az étterem vagy a mozi, íme, néhány ja­vaslat:

 • Szabadtéri tevékenységek, például túrázás, állatkert-látogatás, séta a fo­lyóparton.
 • Közös érdeklődésüknek megfelelő előadás, tanfolyam vagy műhelyfoglal­kozás.
 • Autózás vidéken.
 • Tánc, de nem feltétlenül a helyi diszkó. Próbálják ki a társastáncot, a néptáncot.
 • Művészeti galéria vagy múzeum.
 • Borkóstolás.
 • Közös videózás.
 • Sportolás. Például úszás, kenuzás, kocogás, kerékpározás, teniszezés.

Mikor szeretkezzenek?

Legyen őszinte! Még ha hosszú távú kapcsolatot keres, akkor is jólesne egy rövid távú hempergés a szénában. De nem szabad elpuskázni a lehetőséget szexuális agresszivitással, vagy azzal, hogy túl későn teszi meg az első lé­pést. Gondosan fel kell térképeznie a hölgyet, és megfelelően kell reagálnia a jelzéseire. Ha nem biztos magában, beszéljenek róla.

A nőnek okot kell találnia a szexre; a férfinak csak helyet. Lehet, hogy a hölgy is mohón vágyik a szenvedélyre, de neki érzelmi töltés is szükséges hozzá. Biztosan kell tudnia, hogy he­lyesen cselekszik-e, amikor a kapcso­lat új szintjére lép. Amikor igent mond, az azt jelenti, bízik önben, elhi­szi, hogy ön valóban törődik vele, és nemcsak ágyba akarja vinni.

Legyen óvatos! A szex érzelmi kö­teléket hoz létre a felek között. Fontol­ja meg, valóban együtt akar-e lenni azzal a nővel, akivel szeretkezni készül. Sokkal nehezebb kiszabadulni egy kapcsolatból, ha már a szex is képbe kerül.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.