A fitt agy titka

Az intelligencia hét típusa?

Az emberek hozzájárulása a társadalom összteljesítményéhez egyedi – és értékes. Nincs olyan személy, aki a társadalom feladatainak elvégzéséhez szükséges összes készség és tudás birtokában lenne, ezt csak az emberek összességéről lehet állítani. Az intelligenciatípusokat a színekhez lehet hasonlítani, amelyek önmagukban és egymással kombinálva is léteznek, intenzívebbé vagy visszafogottabbá tehetők. Az egész színskála kikeverhető vörösből, kékből és sárgából. Képzeljük csak el, mi minden keverhető ki a hét intelligenciatípusból!

1. Térbeli intelligencia

Agyi lokalizáció

Jobb félteke

Kinek van?

Szobrászok, pilóták, építészek, elméleti fizikusok

Mire használható?

Legközönségesebb haszna az, hogy eltalálunk a boltba, és onnan haza anélkül, hogy eltévednénk. Az igazán tehetséges emberek viszont belső GPS-szel rendelkeznek, amely bármikor pontosan közli velük, a világmindenség mely pontján tartózkodnak. Akinél hiányzik ez a képesség, az „el van veszve”.

Hogyan fejleszthető?

Olyan rejtvényekkel, amelyekben például meg kell mondani, hogy fog kinézni egy mintás papírból hajtogatott doboz. Ezenkívül pedig ajánlatos egy GPS beszerzése.

2. Logikai-matematikai intelligencia

Agyi lokalizáció

Frontális és fali lebenyek

Kinek van?

Tudósok, kutatók, mérnökök, statisztikusok

Mire használható?

A „tudós” szó maga is jelzi, hogy az illető nagy tudással rendelkezik, majdhogynem zseni. Ez a fajta intelligencia magas IQ-értékek formájában is tetten érhető. A logikai-matematikai intelligenciával rendelkező emberek gyors felfogásúak és az információk értelmezésében is gyorsak. Általában összeszedettek és módszeresek.

Hogyan fejleszthető?

Matematikai és logikai feladványok megoldásával fejleszthető.

3. Zenei intelligencia

Agyi lokalizáció

Jobb félteke

Kinek van?

Zeneszerzők, zenészek

Mire használható?

A zene a kommunikáció egy formája, amely nem ismer ország- és kulturális határokat, sőt még a fajok közötti kommunikációra is alkalmas: a madarak és a bálnák „énekelve” társalognak fajtársaikkal. A zenei intelligenciával rendelkező emberek értelmezni tudják a zenében a ritmust, a tempókat, a motívumokat, a hangmagasságot és a hangszínt. A zenei tehetség gyakran kisgyerekkorban jelentkezik, amikor az apróságok ösztönösen felfogják a hangok mögötti harmóniát. Van, aki majdhogynem előtanulmányok nélkül képes valamely hangszeren játszani, ösztönösen képes megszólalni a zene nyelvén. Ennek ellenkezőjére példa az az ember, aki messze elkerüli a karaoke bárokat, vagy aki csak tátog, amikor a társaság a „Boldog szülinapot” énekli.

Hogyan fejleszthető?

Nehezen. Az embernek vagy van zenei tehetsége, vagy nincs. Persze, nem árt, ha tehetségtől függetlenül megtanulunk egy hangszeren játszani.

4. Intraperszonális intelligencia

Agyi lokalizáció

Halántéklebenyek

Kinek van?

Filozófusok, pszichológusok, teológusok, írók

Mire használható?

A személyen belüli intelligenciával bírók ismerik önmagukat, szoros kapcsolatban vannak saját belső énjükkel, érzelmeikkel, meggyőződéseikkel és morális iránytűjük rezdüléseivel és elfogultságaival. A magas intraperszonális intelligencia segít az én tudat elvesztése nélkül eligazodni a világban, feldolgozni a kudarcokat és becsülni az embertársakat.

Hogyan fejleszthető?

Naplóírással, a korábbi naplóbejegyzések friss szemmel való újraolvasásával, elgondolkozva azon, mit árulnak el a napló írójáról.

5. Fizikai intelligencia

Agyi lokalizáció

Motoros kéreg

Kinek van?

Sportolók, táncosok

Mire használható?

Bár mozogni természetesen mindenki tud, a kivételes kecsességhez és a sportossághoz fizikai intelligenciára van szükség. Az irányított mozdulatok kifejezőek és hasznosak – gondoljunk csak arra, hogy az állatok eszközhasználata szolgál az egyes fajok intelligenciájának mérésére. A táncosokat elbűvölőnek, az élsportolókat bámulatra méltónak találjuk. Viszont jóindulatúan kicsúfoljuk, két ballábasnak nevezzük azokat, akikből hiányzik a mozgáskoordináció készsége.

Hogyan fejleszthető?

Egyes embereknek jobbak a fizikai adottságai, másoknak kevésbé. Testgyakorlással azonban karbantartható az egyensúlyérzék és javítható a testtartás, ami összességében kecsesebbé teszi a mozgást.

6. Interperszonális intelligencia

Agyi lokalizáció

Frontális lebenyek

Kinek van?

Ügynökök, tanárok, szociális munkások, jó menedzserek

Mire használható?

A fejlett interperszonális intelligenciával rendelkezők megértik a nonverbális kommunikációt és képesek olvasni mások jellemében, érzelmeiben és vágyaiban. Ezt a fajta képességet nem lehet intelligenciatesztekkel mérni. Elengedhetetlenül szükséges a társadalmi érvényesüléshez. A jó vezetők interperszonális zsenik, míg a szélhámosok sötét célokra, mások átverésére használják ezt a fajta adottságot.

Hogyan fejleszthető?

Gyakoroljuk annak megfigyelését, hogyan reagálnak mások a szavainkra, a testbeszédünkre és a hanghordozásunkra. Figyeljük meg más emberek testbeszédét és hanghordozását.

7. Nyelvi intelligencia

Agyi lokalizáció

Bal félteke

Kinek van?

Költők, írók, szónokok, ügyvédek

Mire használható?

Mindenki tud beszélni, de egyesek művészi fokon képesek használni a nyelvet. Az írók is rendelkeznek nyelvi intelligenciával, sőt egy csomó sima beszédű gazember is. Kétségkívül Shakespeare volt az egyik legnagyobb zseni e téren. Míg az átlag angol szókincse 4000 szó, Shakespeare 29 000 szót használt műveiben. Több mint 1700 új szót is kreált, ezek között olyanokat, amelyeket még ma is használnak.

Hogyan fejleszthető?

A sok olvasás határozottan fejleszti a szókincset és emeli a nyelvi intelligencia szintjét.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.