Betegségek és megelőzésük

Az agy és az idegrendszer

A szervezet legfőbb központja az agy; az agy oxigénnel, tápanyagokkal és információkkal va­ló ellátásában más szervek fontos szerepet ját­szanak. Az agy milliárdnyi idegsejt bonyolult hálózata, amelyek különböző kémiai informá­ció-közvetítő anyagok (neurotranszmitterek) útján kapcsolódnak össze. Ha a finom szabályo­zást irányító neurotranszmitterek egyensúlya megbillen, különféle pszichés és kedélyállapotbeli változások alakulhatnak ki. Az ideggyógyá­szat orvosok, pszichiáterek és pszichológusok területe.

Az idegrendszer két részre tagolódik:

  • központi idegrendszer: az agy és a ge­rincvelő,
  • perifériás idegrendszer: a testben találha­tó egyéb idegek összessége.

Szerkezeti alapok

Az agyat mintegy 100 milliárd idegsejt (neuron) építi fel. Bármi, amit érzünk, lá­tunk, gondolunk, ezen idegsejtek egymás­sal való kommunikációjából származik. Az idegsejtek működés szerint lehetnek:

  • mozgató (motoros) neuronok – amelyek az agy megfelelő jelzése alapján az izmok működését indítják meg;
  • érző (szenzoros) neuronok – amelyek a testből az agyba érző információt szállí­tanak, amilyen a fájdalom, tapintás stb.;
  • interneuronok – amelyek az idegsejtek egymással való összeköttetését biztosítják.

Gyors terjedésű jelek (szignálok)

Az idegek idegsejtkötegekből állnak; ezek szállítják a szervezet minden része, vala­mint az agy és gerincvelő között az infor­mációkat. Az információ elektromos jelek formájában kerül továbbításra az idegsej­tek ún. hosszú (axon) és rövid (dendrit) nyúlványai mentén (lásd a túloldali ábrát). A jel egyik idegsejtről a másikra egy speciá­lis résen, az ún. szinapszison terjed át ké­miai neurotranszmitterek segítségével.

Az agy elektromos tevékenységét az EEG (elektroenkefalogram) segítségével lehet mérni és ábrázolni. Az idegimpulzusok gyorsabb terjedésére egyes axonokat zsíros szövet, a myelin nevű hüvely vesz körül. Bi­zonyos betegségekben (pl. szklerózis mul­tiplexben) a myelin károsodik, és az ideg­impulzus nem tud tovaterjedni.

Védelem és támogatás

Mivel az agy és a gerincvelő létfontosságú és finoman hangolt szabályozásokban vesz részt, a sérülésektől és fertőzésektől meg kell védeni mindkettőt. A cson­tok, a koponya és a gerinc szilárd váza kellő védelmet nyújt a fizikai sérülésekkel szemben. Az agyat és a gerincvelőt három agyhártya­réteg (meninx) védi, táplálását és megfelelő nedvtartalmát pedig az agy-gerincvelői folyadék (a liquor) biztosítja.

A fej és a gerinc mozgá­sakor az idegeket szinte „kipárnázzák” az agyhártyák és a liquor. Fertőző mikroorganizmusok mégis bejut­hatnak az idegrendszerbe, és az agy­hártyák gyulladását (meningitisz), valamint a liquor opálosságát okozzák. A gyulladás meglétét a liquorból vett mintából lehet igazolni.

Az agy szerkezete

AgyAgy

Az agy részei

Az emberi agy három főbb része:

  • nagyagy – amely bal és jobb agyfélteké­ből áll;
  • agytörzs – amely összeköti a nagyagyat a gerincvelővel; ez a szervezet olyan auto­matikus működéseit szabályozza, mint a légzés és keringésműködés;
  • kisagy — az agy alsó, hátsó részén levő, fa-ágszerűen „erezett” terület, amely főként a mozgások szabályozásáért felelős.

Az idegsejt felépítése

Mindenfajta idegsejt a következő részek­ből áll: sejttest, hosszú nyúlvány (axon) és elágazó rövid nyúlványok (dendritek).

IdegsejtKözponti idegrendszer

Központi idegrendszer

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.