Babaápolás

Szavak nélküli beszéd (babáknál)

„A kislányunk még csak néhány szót mond, viszont kialakított magának egy jelbeszédet. Talán nem jól hall?”

Valószínűleg nem a füle rossz, hanem az esze forog jól

Amíg nyilvánvalóan érti, amit mondanak neki, és próbálja utá­nozni a hangokat, függetlenül attól, hogy sikerül-e vagy sem, a hallásával feltehe­tőleg nincs baj. Mikor egy gyerek külön­féle jelekkel és egyéb kezdetleges mód­szerekkel (mondjuk, röfögéssel) próbálja megértetni magát, nem tesz mást, mint tehetsége szerint igyekszik behozni a hiányos szókincs ideiglenes hátrányát.

Ebben a korban egyes gyerekek nehezeb­ben formálják a szavakat, s ez akár az óvodáig, sőt a nagycsoportig eltarthat. Kortársaik már rég tisztán ejtik a han­gokat, mikor ők „ropit kérek” helyett még mindig „jopit kéjek”-et mondanak.

A beszéd képességének hiányában sok gyerek saját nyelvet farag magának

Vannak, akik ügyesen beszélnek a ke­zükkel. Megmutatják, ami kell nekik, és elhárítják, ami nem. A búcsúzás „pápá”, a „föl” egy fölfelé tartott ujjacska, a „le” ugyanez lefelé tartva stb. A vakkantás kutyát jelent, a saját orruk mutogatása elefántot, a fülüké nyuszit. Van, aki dal­ban beszél: a „Csicsíja, babája” dallama azt jelenti, hogy álmos, az „Esik az eső, hajlik a vessző” azt, hogy esik, a ked­venc szignáljuk azt, hogy tévézni akar­nak.

Mivel a társalgáshoz nem kis találé­konyságra és elszántságra van szükség (mindkettő üdvös tulajdonság), igyekez­zünk megfejteni, mint mond a gyerek, és mutassuk ki, hogy értjük. Mind­amellett ne feledjük: a cél a rendes be­széd. Ha altatódalt dünnyög, kérdez­zük meg: „Menjünk aludni?” Ha a tejre mutat, kérdezzük meg: „Kérsz egy po­hár tejecskét? Jó.” Ha a fülére mutat, mikor a könyvesboltban meglát egy nyu­szis könyvet, válaszoljunk így: „Igazad van, ez itt egy nyuszi. A nyuszinak hosszú füle van.”

Ha azonban nem hallja, hogy a má­sik szobából szólítjuk, vagy nem ért meg egyszerű utasításokat, kérjünk hallás­vizsgálatot az orvostól.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.