Babaápolás

Testvérek a szülésnél

„A második babánk egy szülő­otthonban jön majd világra, és lehetőség van rá, hogy a négy­éves fiunk is részt vegyen a szülésnél Legyen ott velünk?”

Mostanában mindenki színre – vagy leg­alábbis szülőszobába – lép. Az anyukák­hoz és az apukákhoz gyakran egy sereg más, fontos személyiség is csatlakozik, amikor egy új családtag jön a világra, leendő nagybácsik és nagynénik, közeli barátok és néha az idősebb gyerekek. Az otthoni és a szülőotthoni szüléseknél ez a lehetőség adott, de ilyen családköz­pontú szülésekre több hagyományos kórházban is fel vannak készülve.

Kizárólag az anyukán múlik, hogy bevonja-e a fiát a kistestvér születésének megünneplésébe (ahogy az is az ő dön­tése, hogy milyen szülési módot választ ­hacsak egészségügyi szempontok nem szólnak közbe). A döntésnél figyelembe kell venni önnön legmélyebb érzéseit (hiszen egy anyánál senki sem tudja job­ban, hogy mit bír el a négyéves kisfia), valamint az érveket és az ellenérveket, amelyeket a szakértők és a szülők vetnek fel mindkét táborban.

Egyes szakértők és szülők, akik a testvéreket is bevonják a szülésbe, számos jótékony hatásról szá­molnak be, kezdve a testvéri rivalizálás csökkenésétől és a kapcsolat erősödésétől (hisz a gyerek már a húg vagy az öcs érkezésében is érintett) az elsőszülöttet érő trauma csökkenéséig (mivel nincs elha­gyatva, amíg a mama és a papa távol van, hogy a „pótgyereket” begyűjtse).

Más szakértők és szülők szerint viszont elég jelentős hátrányai vannak a testvér bevo­násának. Például a vajúdó anyuka ké­nyelmetlenül érezheti magát a nagyobb gyereke jelenlétében, a figyelme elterelő­dik, tevékenysége gátlás alá kerül (esetleg a fia miatt megpróbálja elfojtani a kiáltá­sait vagy a nyögéseit). Ha végül eltorzult arccal mégis felsikolt, a gyerek megré­mülhet, hogy az anyja veszélyben van. Az is aggodalomra adhat okot, ha sürgős­ségi császármetszésre kerül sor vagy az újszülöttel történik valami baj, hiszen a hirtelen kialakuló, őrült kavarodás való­ban ijesztő lehet egy kisgyereknek.

Ugyan­csak mérlegelni kell a gyerek érzéseit

Ha a fiú jelentős érdeklődést mutatott a terhesség során, és szívesen vett részt a terhességi vizsgálatokon, akkor lehet, hogy a szülőszobára is érdemes elhívni. Ha azonban az eddigi történéseket unottan vagy változékonyan (netán ellenségesen) fogadta, akkor valószínűleg jobb, ha kint ücsörög (alszik) a kedvenc nagyszülővel vagy a pótmamával.

Ha ön szeretné, hogy a fia részt ve­gyen a testvére születésén (természetesen meggondolhatja magát egészen a szülé­sig), tegyen meg előre néhány intézke­dést, hogy mindenki számára pozitív le­gyen az élmény:

  • Felkészülés. Míg a mama és a papa mindketten tudják, hogy mire számít­sanak a vajúdásnál és a szülésnél (mivel már keresztülmentek rajta), a kisfiúnak még sokat kell tanulnia. És amit nem tud, az fölöslegesen megrémítheti. Ma­gyarázza el neki, hogy a gyerekszülés ne­héz feladat, és a mami, miközben meg­próbálja világra hozni a babát, furcsa hangokat fog kiadni, például nyögéseket, nyöszörgéseket, akár sikoltást is, és eset­leg furcsa arcot is vághat. Készítse fel őt a várható hangok és arcjáték szemlél­tetésével (játék is lehet a bemutatóból: mondjuk, a kisfiú majmolja a mamá­ját).[brbr]Mesélje el neki, hogyan fog a szülés megtörténni (vízben, ágyon, guggolva), mondja el, hogy valamennyi vér is lesz (ez segíti a babát növekedni, teljesen normális, és nem kell aggódni miatta). Számításba jöhet, hogy megnéznek együtt egy videofilmet a szülésről, vagy elmennek egy olyan, test­vérekkel foglalkozó csoportba, ahol a vajúdást és a szülést tárgyalják. Mind­ezekből a gyerek pontosan megtudja, hogy mi előtt áll, így vissza tud lépni, ha kényelmetlennek találja a gondolatot, hogy részt vegyen a szülésnél.
  • Legyen rugalmas, és adja meg a vá­lasztás lehetőségét. Míg az ön jelenléte a szülésnél kötelező, a gyerek nyilvánva­lóan csak önkéntes résztvevő. Ereznie kell, hogy szabadon jöhet-mehet, ha úgy tet­szik neki (ezért van szükség gyerekfel­ügyeletre a helyszínen is, lásd később), és hogy az utolsó pillanatban is meggon­dolhatja magát, ha inkább képesköny­vet szeretne nézegetni a várószobában. Ne kényszerítse, hogy maradjon, és ne oltson belé bűntudatot, ha úgy dönt, hogy inkább kívül marad az eseménye­ken.
  • Gondoljon arra is, hogy még a leg­lelkesebb nagy testvérnek sem biztos, hogy kitart a figyelme vagy a fizikai ere­je egy elhúzódó vajúdás és szülés alatt. Ha a vajúdás az éjszaka közepén indul meg, és a szülés nem azonnal várható, hagyja őt aludni, amíg előbbre nem ha­ladnak az események (egy holtfáradt test­vér nem túl vidám jelenség).
  • Gondoskodjon a gyerek figyelmének eltereléséről és fenntartásáról. A szülők­nek valószínűleg semmi más nem jár az eszében, csak a kisbaba születése – de a nagyobb gyereknek más is az eszébe fog jutni. Vigyenek be néhány könyvet, já­tékot és más figyelemelterelő eszközt, hogy a szülés legfiatalabb résztvevője is le legyen foglalva. És mivel az éhes kis­gyerek nyűgös, ne felejtsen el csomagol­ni harapnivalót.
  • Vigyen magával gyerekápolási szereket is. Jelöljön ki valakit, akire a gyereket rá lehet bízni – egy nagyszülő, nagynéni vagy nagybácsi, a család közeli barátja vagy megbízható pótmama -, hogy a gyerek gondozásáért feleljen, amíg ön vajúdik. A kinevezett személy ne vállal­jon kettős szerepet: az ő kizárólagos fel­adata a gyerekről való gondoskodás, tehát készen kell állnia arra, hogy lema­rad a szülésről, ha a gyerek az utolsó pil­lanatban meghátrál.
  • Testvéri kapcsolat. Gondoskodjon róla, hogy az idősebb gyerek is részt vegyen a születés utáni kapcsolatfelvétel első pil­lanataiban.

Ha ön (vagy az érintett) úgy dönt, hogy a nagy testvér nem lesz jelen a kistestvér születésénél, jó megoldás, ha közvetle­nül a baba megjelenése után behívják a fiút a szülőszobába, hogy üdvözölje az újdonsült öcsit vagy hugit. Ha ez nem lehetséges vagy nem praktikus (például a szülés akkor történik, amikor a gyerek alszik), a testvéri kapcsolatfelvétel ké­sőbb, a kórházi/szülőotthoni látogatás­nál, illetve a kisbaba hazaérkezésekor is kezdetét veheti.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.