Babaápolás

Elválás és kórházi tartózkodás (szülés után)

„Ha a nagyobb lányom meglátogat a kórházban, még jobban fog vajon hiányolni, mint ha egyáltalán nem is látogatna meg?”

Épp az ellenkezője igaz. Ha az anya nincs a gyereke szeme előtt, ez nem jelenti azt, hogy a gondolataiban sincs jelen. Ha a kislány bemehet a kórházba, akkor megbizonyosodik róla, hogy a mama jól van, nem tűnt el, nem hagyta őt ott egy másik gyerek kedvéért, és hogy ő még mindig fontos személynek számít.

Vegye azt is figyelembe, hogy nem­csak önt látogatja meg, amikor a kórház­ba jön. Ugyanakkor lehetősége lesz látni, érinteni és kézben „tartani” az új, picurka kistestvért, amitől rá fog jönni, hogy a testvér valóságos lény (hiszen egészen eddig a pillanatig meglehetősen elvont fogalom volt). A látogatás továbbá segít, hogy a kislány beleélje magát az új kis­baba körüli izgalmakba.

Nem állítjuk, hogy érkezésekor nem lesz némi vonakodás, távozásakor pedig nem lesznek könnyek. A következők se­gíthetnek könnyebbé tenni a kórházi látogatást és az elválást:

A gyerek legyen előre felkészítve a láto­gatásra

Tudnia kell, hogy mennyi ideig fog maradni, és hogy a baba és a mama nélkül fog hazamenni. Arról is kapjon tájékoztatást, ha a szabályok szerint csak üvegfalon keresztül nézheti meg a kis­babát (például mert az intenzív osztá­lyon van).

Ön is készüljön fel a gyerek látogatá­sára

Csalódni fog, ha azt várja, hogy hanyatt-homlok rohan a mamája karjá­ba, és első pillantásra megszereti az új kistestvért. Nagyon valószínű, hogy ki­mérten fog viselkedni, tapogatózó, rossz­kedvű lesz, mérges, és bánatos könnyek­ben fog kitörni, amikor távozásra kerül sor. Az ilyen negatív vagy semleges reak­ciók teljesen általánosak, nem adnak okot aggodalomra, és – bármily hihe­tetlen – sokkal jobbak a gyerek számára, mint ha egyáltalán nem tenne látogatást. Reális elvárások esetén kellemes csaló­dás lesz, ha minden simán zajlik le, és nem okoz fölösleges izgalmat, ha nem így történik.

Ha az éjszaka kellős közepén kell el­indulni a kórházba

Vagy amikor a gye­rek az óvoda/iskola vagy más ok miatt távol van otthonról, hagyjon neki egy levelet, amelyet fel lehet neki olvasni, amikor felébred vagy hazajön. Írja le neki, hogy a „mi” kisbabánk meg akar érkezni, és hogy a mama szereti őt, és ha­marosan találkozni fognak. Ha ez kivite­lezhető (segít egy rokon vagy pótmama) és lehetséges (a kórház megengedi), men­jen be ő is a kórházba, hogy ott várja meg a kistestvér érkezését. Legyen neki is egy csomagja, ahogy a mamának is van, ebben legyen egy váltás ruha, pelenka (ha még szükséges), játékszerek, és olyan ételek, amelyeket szeret.

Ha a vajúdás elhúzódik (a második alkalommal ez ke­vésbé valószínű), és önnek bent kell ma­radnia a szülőszobában, a papa járjon ki hozzá rendszeres hírekkel, esetleg ebé­deltesse meg a büfében (ha van rá idő). Természetesen ha eljön a lefekvés ideje, a legjobb, ha a kislány hazamegy, és a saját ágyában alszik. Ha még ott van, amikor a baba érkezik, próbáljon meg­szervezni egy villámtalálkozást – legalább a mamájával, de ha lehet, az új kistest­vérrel is.

Vigye magával a kislány fényképét a kórházba, és rakja az ágy mellé az éjjeli­szekrényre, így a látogatóba érkező gye­rek tudni fogja, hogy a mama gondol rá.

Lehetőleg úgy rendezze el, hogy bárki hozza a gyereket látogatóba, útközben álljanak meg egy boltnál, hogy a kislány vehessen valami kis ajándékot az anyjá­nak és a kistestvérének. Cseréljék ki az ajándékokat: itt az ideje, hogy ön is át­adja neki azt a kis ajándékot, amelyet a szülés előtt készített el a számára – ez segíthet megtörni a jeget, és a kislány fontosnak érezheti magát.

Tartson egy kis „születésnapi” partit a kibővült család számára a kórházi szo­bában

Rendeljen tortát (a nagy nővér valószínűleg elégedett lesz, hogy ő kaphat egy szeletet, a kistestvér viszont nem), gyertyákat (amiket ő el tud fújni) és egy­két dekorációt (amiket ő választ ki).

Ugyanaz a személy vigye a gyerekét haza, mint aki elhozta látogatni

Ha a papa hozta, de ő még bent marad egy ki­csit, a gyereket pedig a nagyszülő vagy egy barát viszi haza, akkor kétszeresen is elhagyottnak fogja magát érezni.

Kapcsolattartás a gyerekkel

Két látogatás között, vagy ha a kis­lány nem mehet be a kórházba, tartsák a kapcsolatot telefonon (kerülje az érzékeny időszakokat, például a lefekvés előtti perceket, ha úgy érzi, hogy az anyai hang felkavaró lenne), vagy írjon neki le­velet, amit a papa fel tud olvasni. A gye­rek bizonyára szívesen rajzol a mamának és a kistestvérnek egy-két képet, amit ki lehet tenni a kórházi szobában.

Az apu­ka vagy egy kedvenc rokon vigye el őt egy étterembe vagy valami más, külön­leges eseményre, hogy nyilvánvaló legyen számára: ezekben a napokban sem csak az új kistestvér az egyetlen személy, aki után érdeklődnek. Arról is gondoskod­jon, hogy ezen vacsora vagy esemény alatt a beszélgetés ne kizárólag a baba körül forogjon – kivéve persze, ha a gyerek úgy kívánja.

Úgy intézze, hogy ha akarja és ha le­het, korán haza tudjon jutni, hogy a na­gyobb gyerek minél hamarabb osztozni tudjon az új kisbaba izgalmában, és hogy a távollét ideje csökkenjen.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.