D-vitamin

Napfény, agy és D-vitamin

A napfény hatása biológiai óráink működésé­re – amely órák közvetlen és szoros kapcsolatban állnak biológiai rit­musainkkal, és ezen keresztül végső soron a közérzetünkkel is (ál­mosnak vagy ébernek, éhesnek vagy jóllakottnak érezzük-e magunkat, fázunk-e vagy melegünk van stb.) – megint csak azt igazolja, mennyi­re fontos szerepet játszik ez a fény az életünkben. Most azonban lás­suk, milyen közvetlen kapcsolat van a D-vitamin és a szellemi egészség között! Először is ismerjük meg egy friss, a D-vitamin és a demencia összefüggését vizsgáló kutatás eredményeit.

Jegyezzük meg! A demencia (más néven elbutulás) az idős korral járó legretteget­tebb állapotok egyike. Senki sem szeretné, ha öregségére katatóniába kerülne, amelyben képtelen a másokkal való kommunikációra, az emlékek felidézésére, az egyszerű számolási feladatok elvégzésére, a családtagok felismerésére, a világ megértésére.

Nemrég két olyan tanulmány is megjelent, amelyek azt vizsgálták, milyen szerepe van a D-vitaminnak az agyműködés fenntartásában. Az egyik a D-vita­min-hiánynak az agy működészavaraira gyakorolt hatásával foglal­kozott, a másik pedig azzal, miként gátolhatja a D-vitamin a szellemi teljesítmény romlását. E kutatások együttesen egy olyan elmélet alap­jait fektetik le, amely szerint a D-vitamin csökkentheti a demencia kockázatát.

A demencia kifejezés egyébként kissé félrevezető, mivel nem szük­ségszerűen egyetlen betegségről van szó. A demencia valójában szá­mos, az agyat érintő betegséget felölel, az Alzheimer-kórtól kezdve a vaszkuláris demencián és a Lewy-testes betegségen át egészen az úgynevezett frontotemporális demenciáig. Az agy progresszív leépü­lésével járó, az emlékezet, a gondlolkozási képességek és a viselkedés leromlását okozó Alzheimer-kór – a talán legismertebb agyi beteg­ség – és a vaszkuláris demencia közti különbségtétel meglehetősen bizonytalan.

Vigyázat! Az elbutulásban szenvedők akár 45%-ánál is vegyes de­mencia állhat fenn, vagyis egyszerre érintheti őket az Alzheimer-kór és a vaszkuláris demencia. Az utóbbi állapot egyébként jellemzően szélütések, magas vérnyomás és cukorbetegség következménye.

A 25-D-vita­min alacsony szintje és az elbutulás

A sokszínűsége miatt nincs egy olyan jól körülírható út, amely a demenciához vezetne. Az állapotnak sokféle oka lehet, a gyulladások­tól és az oxidatív stressztől (más néven a szabad gyökök kártételétől) kezdve a kisebb szélütéseken át egészen az agyi idegsejtek elhalásáig. Legalább ugyanilyen sok olyan kockázati tényező, illetve a demenciát gyakran megelőző állapot is van, mint például a keringési betegségek, a cukorbetegség, a depresszió, a csontritkulás, sőt még a fogszuvaso­dás és az ínybetegség is.

Ezek mind növelik annak a kockázatát, hogy az élet későbbi éveiben demencia alakulhat ki – és figyeljék meg, hogy csupa olyan állapotról van szó, amelyek összefüggenek a 25-D-vita­min alacsony szintjével. A laboratóriumi bizonyítékok között számos olyan megállapítás van, amelyek a D-vitaminnak az agy védelmében és a gyulladások csökkentésében játszott szerepét igazolják.

Kutatási eredmények! A Parkinson- és az Alzheimer-kórban szenvedőknél például alacsonyabb 25-D-vitamin-szinteket találtak.

Nem arról van szó, hogy a 25-D-vitamin szintjének növelése visszafordítaná vagy meggyógyítaná a demenciát. A cél itt az, hogy a megfelelő 25-D-vitamin-szint fenntartásával csökkentsék azon utak kialakulási kockázatát, amelyek a demenciához vezetnek – pél­dául az imént említett állapotokét.

A Manchesteri Egyetem és más európai intézetek kutatói egy kö­zös kutatás során nyolc központban 3000-nél is több 40 és 79 éves kor közötti férfi kognitív teljesítményét hasonlították össze. A Journal ofNeurology, Neurosurgery and Psychiatry című szaklapban megje­lent tanulmányuk igen figyelemreméltónak bizonyult, mert ez volt az első, amely kifejezetten a kognitív teljesítmény (például milyen gyor­san tudja elvégezni az alany a kétszer kettő szorzást) és a D-vitamin­szint kapcsolatát vizsgálta. A nagy populáción végzett vizsgálat so­rán a kutatók figyelembe vették az eredmények befolyásolására képes egészségügyi és életmódbeli tényezőket, például a depressziót, az isko­lázottságot és a testmozgás gyakoriságát, amelyek idősebb felnőttek esetében mind hatással lehetnek a szellemi képességekre.

Kutatási eredmények! Azt találták, hogy a középkorú és idősebb férfiak közül azoknak a legjobb a szelle­mi teljesítménye, akiknek a legmagasabb volt a 25-D-vitarnin-szintje. A magasabb 25-D-vitamin-szintű alanyok mindig jobb teljesítményt nyújtottak például egy egyszerű neuropszichológiai tesztben, amely­ből a figyelem-összpontosító képességre és az információ feldolgozá­sának a sebességére lehet következtetni.
További eredmények: A tanulmány legváratlanabb megállapítása az volt, hogy a maga­sabb D-vitamin-szint és a gyorsabb információfeldolgozás közötti kap­csolat szorosabb volt a 60 év feletti férfiak körében, bár ennek biológiai oka egyelőre nem ismert. A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a D-vitamin a jelek szerint rendkívül kedvezően hat az agyra.

A tanulmány azt a lehetőséget is felveti, hogy a D-vitamin minimalizál­hatja a kognitív képességek korral összefüggő hanyatlását. Nem tudjuk, pontosan hogyan függhet össze a D-vitamin és a szellemi frissesség, de nem lepne meg, ha a jövőben megjelenő tanulmányok kimutatnák: a D-vitamin serkentően hat bizonyos hormonok aktivitására vagy más biológiai reakciókra, amelyek megvédik az idegsejteket, és ezzel egész­ségesebbé teszik az agyat.

A demenciában szenvedők körében gyakori a cirkadián ritmus fel­borulása is – ezt az agyukat ért károsodás okozza. Sok esetben ördögi kör alakul ki, amelyben a cirkadián ritmus demencia okozta zavarát tovább súlyosbítja a bezártság és a testmozgás hiánya, amelyek aztán még súlyosabbá teszik a cirkadián ritmus zavarát. A demenciás pá­ciensek általában nem tudják végigaludni az éjszakát, felkelhetnek az ágyukból, és összezavarodhatnak. A cirkadián ritmus demenciával összefüggő zavarainak kezelésére hagyományosan nyugtatókat hasz­náltak, ezek azonban nem voltak különösebben hatásosak, és szedé­sük jelentős mellékhatásokkal járt.

Több kutatás is bizonyította viszont a fénykezelés rendkívüli hatásosságát

Amint azt ön bizonyára magá­tól is kikövetkeztette, a fénykezelés azáltal segít a különféle demen­ciában szenvedőkön, hogy beállítja biológiai órájukat, így napközben éberebbek lesznek, éjszaka pedig kevésbé fognak elkószálni. A legfris­sebb kutatások emellett azt is kimutatták, hogy a cirkadiánritmus zavarainak erős fénnyel végzett kezelése javíthatja a demencia korai stádiumában lévő személyek szellemi teljesítményét.

Az agy eme védelme valójában már az anyaméhben elkezdődik

Az északibb területeken élőknél kimutathatóan nagyobb a szkizofrénia kialakulási kockázata; ezen állapot csírái már a magzat fejlődő agyá­ban kialakulhatnak, jóval az előtt, hogy fiatal felnőtt korban megjelen­nének a tünetek. Sőt a D-vitamin és a szkizofrénia közötti ok-okozati kapcsolatra vonatkozó egyik elképzelés azon az elméleten alapul, hogy a magzati D-vitamin-hiány megváltoztatja az agy fejlődését.

Ez meg­magyarázná a szkizofrénia azon különös jellegzetességét is, hogy gyak­rabban fordul elő a télen vagy kora tavasszal születetteknél. Dr. John McGrath, a Dél-karolinai Orvosi Egyetem gyermekgyógyászati, bioké­miai és molekuláris biológiai professzora nagyszerűen állapította meg, hogy a terhesség alatti D-vitamin-hiány nem csupán az anya csontjai­nak a megóvására és gyermeke csontozatának a fejlődésére van káros hatással, hanem a magzati „bevésődésre” is, ami befolyásolhatja a kró­nikus betegségekkel szembeni fogékonyságot az élet későbbi szakaszai­ban, sőt már nem sokkal a születés után is.

Jegyezzük meg! A kismama D-vitamin ellátottsága közvetlen módon hat arra, hogy gyer­mekénél kialakulnak-e bizonyos betegségek, a serdülőkori cukorbe­tegségtől kezdve egészen az idősebb korban jelentkező csontritkulásig és demenciáig.

Elképesztő belegondolni, hogy a születés előtti D-vitamin szint ha­tározza meg egész életünkre nem csupán a csontjaink egészségét, ha­nem egy sor betegség, például a rák vagy az autoimmun rendellenes­ségek kockázatát is. Ez az összefüggés nem különösebben feltűnő, de meglétét egyre több meggyőző kutatási eredmény igazolja.

Az anya D-vitamin-szintje még a születő gyermek tüdejére is hatással van

A gyerekeknél eléggé gyakran kialakuló asztma esetében is kimutat­ható az összefüggés az anya alacsony D-vitamin-szintjével. Amikor a Clinical and Experimentál Allergy című szaklapban 2009-ben „A gyer­mekkori asztma egy zsírban oldódó vitamin hiánybetegsége” címmel jelent meg cikk, arra nemcsak az orvosok figyeltek fel, hanem a nagy­közönség is. A cikk határozott összefüggést mutatott ki a D-vitamin és a gyermekkori asztma között.

Az új információk ezen özönét figyelembe véve nem meglepő, hogy az emberek életük során gyakran egynél több, a D-vitaminnal össze­függő betegségtől is szenvednek. Mostanra nyilván nagyon furdalja már a kíváncsiság: mennyire D-vitamin-hiányos ön? Olvasson tovább, lapozzon a következő cikkünkre.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.