Cukorbetegség kérdések

Férfiak figyelem! Gyakoribb-e cukorbetegségben a potenciazavar?

A potenciazavar – vagy a korábban használt, mára pejoratív értelművé vált, inkább került kifejezéssel: az impotencia – he­lyett a férfiak merevedési képességének teljes vagy részleges hiányát erektilis diszfunkciónak nevezi a szakirodalom.

Férfiak figyelem! Ne titkoljuk el ezt a problémát!
Férfiak figyelem! Ne titkoljuk el ezt a problémát!

A kifejezés azt jelenti, hogy a férfi hosszabb időn keresztül és ismételten nem képes olyan minőségű és/vagy tartamú me­revedésre, amellyel a közösülés mindkét fél számára kielégítő módon lefolytatható lenne. Nagy esetszámú felmérések sze­rint a gyakorisága cukorbetegeken akár háromszorosa is lehet az azonos korú nem cukorbetegekének, az érintettek száma az életkorral és a cukorbetegség ismert tartamával arányosan nő.

A cukorbetegség már fiatalkorban is elkezdődhet:

Megfigyelték azt is, hogy cukorbetegeken fiatalabb kor­ban lép fel mint a nem cukorbeteg társaiknál. Az egyik hazai felmérés szerint a magas vérnyomás előfordulása, illetve a vérnyomás-emelkedés mértéke is összefügg az ED gyakorisá­gával. A magas vérnyomás 2DM-ben gyakoribb, s ez is szere­pet játszhat az ED nagyobb előfordulásában, az 1DM-ben észlelthez képest.

Sajnos már fiatalkorban is kialakulhat a cukorbetegség.
Sajnos már fiatalkorban is kialakulhat a cukorbetegség.

Átfogó, szervezett nyilvántartás hiányában az ED-ben szenvedők pontos száma nem ismert, a fenti adatok is tanulmányokból, anonim kérdőíves felmérésben részt vettek adatainak elemzéséből származnak. E tény nem meglepő, hiszen a probléma kényes területet, az intim szféra körét érin­ti, amiről az érintettek nem szívesen beszélnek.

A befolyásoló tényezők sokfélék lehetnek:

  • Kialakulását általában a napi elfoglaltsággal járó túlterheltségre,
  • fizikai fáradtságra,
  • az ismétlődő pszichés stresszhatásokra,
  • máskor a – sokszor évtizedes – kapcsolat „ki­hűlésére” vezetik vissza.
  • ugyanakkor igen megterheli az érzelmi életet,
  • rontja az e problémával küszködők önbecsülését, feszültséget, nyomott hangulatot eredményezhet, ami visszahathat a munkateljesítményre is.
Az egyik befolyásoló tényező lehet a fizikai fáradtság.
Az egyik befolyásoló tényező lehet a fizikai fáradtság.

 Semmi ok a pánikra!

Nem ritka, hogy az ED-ben szenvedő bűntudatot érez a partnerével szemben, hogy megvonja tőle az örömszerzés lehetőségét. Tehát nagy jelentőségű, az életminőséget súlyosan rontó, ugyanakkor felismerése esetén – az esetek többségében – könnyen és hatékonyan orvosolható szövődményről van szó.

Kialakulása a cukorbetegeken összetett mechanizmusú.

Sze­repet játszik benne a kiserek károsodása, az idegműködés za­vara, a hosszabb időn keresztül magasabb vércukorszint szö­vetkárosító hatása. További elősegítő tényezőként jelölhető meg a vérzsírértékek emelkedése, a felsorolt tényezők köl­csönhatásaként nagyér-szövődmény megjelenése.

Nem cukorbetegeken is előfordulhat organikus – szervi – eredetű, azaz a károsító hatások egy vagy több tényezőjének közrehatásával kialaku­ló ED, máskor inkább pszichés tényezők állnak a háttérben. Ez utóbbi­ak cukorbetegségben is közrejátszhatnak, az esetek túlnyomó többségé­ben azonban az érkárosodás és az idegműködési zavar a meghatározó.

Ne szégyelljük a problémát! Forduljunk mindenképpen orvoshoz!
Ne szégyelljük a problémát! Forduljunk mindenképpen orvoshoz!

Az ED felismerését egyszerű kérdőív kitöltése segítheti, amely alapján a kezelőorvossal folytatott bizalmas, őszinte megbeszélés vezethet el a pontos kórisme felállításához. Az esetek túlnyomó részében szakirányú, urológus vagy andrológus segítsége és vizsgálata sem szükséges.

A panasz gyógyszeres kezeléssel hosszú távon, eredményesen rendez­hető. Az alkalmazható készítmények felsorolására e helyütt nem térhetünk ki, többségük azonban a napi sajtó híradásai­ból, hirdetéseiből is ismert. Az adott esetben legmegfelelőbb módszer vagy gyógyszer kiválasztásában a kezelőorvos nyújt­hat segítséget.

Ne szégyelljük magunkat! Hová fordulhat a potenciazavarral küszködő cu­korbeteg?

Már leírtuk a potenciazavar – helyes, újabb keletű nevén: erektilis diszfunkció – természetét, kiala­kulásának tényezőit. Kitértünk arra is, hogy gyakori, a cukor­betegek széles körét érintő, a korszerű gyógyszerek és eszkö­zök birtokában gyorsan és hatékonyan orvosolható szövőd­ményről van szó.

Az tehát a leghelyesebb, ha az érintett személy panaszával a vele kapcsolatban álló orvosok egyikét keresi fel, általában azt, akivel kapcsolatát a legbizalmasabbnak ítéli. Ez lehet a háziorvos, a cukorbetegséget vagy más, krónikus természetű betegségét – magas vérnyomás, keringési betegségek stb. – gon­dozó, rendszeresen ellenőrző orvos is.

Mindenképpen forduljunk szakorvoshoz, aki segít:

A részletes kikérdezés, a szükség szerint elvégzett vizsgálatok, a gyógyszerszedés át­tekintése dönthetik el, hogy szükséges-e urológus vagy andrológus igénybevétele is. Tapasztalatok szerint erre az ese­tek többségében nincs szükség.

E megbeszélés, majd vizsgála­tok után kerülhet sor a panasz megoldására számításba vehető gyógyszer vagy eljárás kipróbálására. Szükséges, hogy ennek eredményességéről a javaslatot tevő orvos tájékozta­tást kapjon a betegtől, hiszen a kezelés folytatására, alkalma­zásának gyakoriságára csak ezt követően tehet javaslatot. Az érintett személyt tájékoztatnia kell arról, hogy noha a rendel­kezésre álló módszerek hatékonyak és biztonságosak, alkal­mazásuknak vannak bizonyos korlátai.

Ilyen pl., hogy a legel­terjedtebben használt „kék csoda”, „sárga csoda” és társaik egyes, keringésre ható gyógyszerekkel nem szedhetők együtt, illetve bevételük és a kérdéses gyógyszerek szedése között meghatározott időnek kell eltelnie.

Ha a páciens és kezelőor­vosa együttműködése e tekintetben is zavartalan, a probléma tartósan és hatékonyan orvosolható.

Hoppá! A női nemi működés is veszélyben van!

Bár mind az előző, mind a jelen kérdés kifejezetten a „po­tencia” csökkenésére, azaz a férfi nemi működés zavarára vo­natkozik, meg kell említenünk, hogy cukorbetegségben a női nemi működés károsodása is előfordulhat. Ilyen lehet pl. a nemi vágy, a libidó csökkenése, vagy az együttlét fájdalmassá­ga.

E panaszról is célszerű a háziorvost vagy a diabetológus kezelőorvost tájé­koztatni, akik nőgyógyász szakorvos bevonásával segíthetnek a probléma megoldásában.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.