Cukorbetegség kérdések

Hajlamosít-e a cukorbetegség fertőzések kialakulására?

Nem egységes a szakmai álláspont abban a tekintetben, hogy fogékonyabbak-e a cukorbetegek egyes fertőzések iránt vagy sem – mellette és ellene szóló adatok egyaránt ismertek bi­zonyos azonban, hogy a fertőző betegség cukorbetegséggel tár­sulva nagyobb odafigyelést, intenzívebb kezelést igényel, mint­ha ugyanaz a megbetegedés nem cukorbetegnél lép fel.

Könnyebben elérnek a fertőzések ha cukorbetegek vagyunk? Nem feltétlenül!
Könnyebben elérnek a fertőzések ha cukorbetegek vagyunk? Nem feltétlenül!

 Ennek oka kettős:

  1. egyrészt minden társbetegség, így fertőzések fellé­pése is ronthatja az anyagcsere-állapotot, anyagcsere-kisiklást idézhet elő,
  2. másrészt a magas szöveti cukorszint, a szervezet ellenállóképességének csökkenése fokozhatja a betegséget okozó ágens, baktérium, vírus vagy gomba virulenciáját, meg­betegítő képességét.

Fertőzés kialakulása cukorbetegen ezért gyakori ellenőrzést, és ha a vércukor-monitorozás, a kezelés szükség szerinti módosítása, a szájon keresztüli folyadékfelvé­tel vagy a megfelelő, rendszeres táplálkozás otthoni körülmé­nyek között nem biztosítható, gyógyintézeti elhelyezést tesz szükségessé. Több napon keresztül fennálló magas láz, jelentős vagy hirtelen állapotromlás, elhúzódó lefolyású megbetegedés ugyancsak kórházi beutalást indokol.

Ez szükséges akkor is, ha átmenetileg inzulin adására kell sort keríteni.

A teljességhez tartozik, hogy vannak olyan ritka fertőző megbetegedések – pl. az epehólyag-gyulladás egy speciális, vi­szonylag tünetszegényen kialakuló, de akár igen súlyos szö­vődményeket okozó formája; egy speciális gomba okozta megbetegedés amelyek elsősorban cukorbetegségben for­dulnak elő. Ezek ismerete a kezelőorvos számára azért fon­tos, hogy a szokásos kezelésre nem javuló, rövid időn belül ismétlődő vagy elhúzódó megbetegedés esetén e lehetőségek­re is gondoljon.

Két féle védőoltás közül lehet választani.
Két féle védőoltás közül lehet választani.

 Kapjon-e a cukorbeteg védőoltást? Ma már 2 védőoltás közül lehet választani

Gyakran kérdezik a cukorbetegek, szükséges-e számukra a nem cukorbetegekétől különböző vagy gyakoribb védőoltások adása, és hogy gyakoribbak-e körükben az oltási szövődmé­nyek, s ezért inkább az oltások kerülése a célszerű.

Mivel a nem megfelelő anyagcsere-állapotú diabéteszben a fertőzések kialakulása gyakoribb, a lefolyásuk pedig súlyo­sabb lehet, ezek megelőzése céljából tanácsos a védőoltások alkalmazása. Az egészségesekét megközelítő – (közel) nor-moglikémiás – anyagcserehelyzetben a cukorbetegek fertő­zések iránti fogékonysága ugyan nem nagyobb az anyagcsere­zavarban nem szenvedőkénél, azonban az esetleges fertőzés anyagcsere-károsító hatására való tekintettel, ilyenkor is java­solható a vakcináció (= védőoltás) elvégzése.

Jelenleg két olyan védőoltás van, amely idős emberek, legyengült ellenálló képességű személyek, valamint krónikus megbetegedésekben szenvedők – így cukorbetegek – számára ajánlott: az influen­za elleni, valamint az ún. pneumococcus baktérium okozta fertőzések kivédésére szolgáló oltás.

Hangsúlyoznunk kell, hogy mindkettő nem cukorbetegek számára is tanácsolható, mivel e betegségek előfordulása igen gyakori.

Nincs adat arra vonatkozóan, hogy az oltási reakciók cu­korbetegek közt gyakoribbak lennének a nem cukorbetegeké­nél, így az ettől való félelem nem indokolt.

Általában a cukorbeteg anyának valamivel na­gyobb az esélye arra, hogy cukorbeteg gyermeke szülessen.
Általában a cukorbeteg anyának valamivel na­gyobb az esélye arra, hogy cukorbeteg gyermeke szülessen.

 Mi az esélye annak, hogy cukorbeteg nőnek cu­korbeteg lesz a gyermeke?

Általánosságban igaz, hogy cukorbeteg anyának valamivel na­gyobb az esélye arra, hogy cukorbeteg gyermeke szülessen, mint az egészséges nőknek, de ez a veszélyeztetettség nem nagyfokú, és fel sem merül annak gondolata, hogy emiatt a cukorbeteg ne vállalkozzon gyermekszülésre. A kérdést még árnyaltabbá teszi a cukorbetegség két fő típusa között e tekin­tetben is mutatkozó különbség.

IDM-es anya esetében a nagy esetszámú felmérések sze­rint – amennyiben a másik szülő egészséges anyagcseréjű -3-5% az utód cukorbetegségének veszélye.

A népesség egé­szében ez a gyakoriság 0,3-0,5%. Amennyiben az anya 2DM-es beteg, a gyermek cukorbetegségének valószínűsége vala­melyest nagyobb, 8% körüli. Ha a családban többen cukorbe­tegek, vagy ha mindkét szülő cukorbeteg, az esély jelentősen nő. Ez utóbbi fennállása ese­tén, 1DM-ben elérheti a 20-40%-t is.

Jelent-e veszélyt a születendő gyermekre az apa cukorbetegsége?

Az apa cukorbetegsége a születendő gyermekre csupán gene­tikai veszélyeztetettséget jelent. Annak az esélye, hogy 1DM­es apa gyermeke a későbbiekben diabéteszes legyen, 5-6%, tehát valamivel nagyobb, mintha az anya lenne cukorbeteg. E meglepő jelenség okát még nem sikerült egyértelműen tisz­tázni, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján genetikai és immunológiai okok állhatnak a háttérben.

2DM-es apa gyermekének esetleges cukorbetegségét ille­tően nincsenek adatok. Valószínű, hogy a nem cukorbetege­kéhez képest itt is valamivel nagyobb gyakoriság várható, de pontos számadatot vagy akár csak becslést e vonatkozásban nem ismerünk. Ennek magyarázatául e cukorbetegség-típus nagy gyakorisága, későbbi életkorra tehető megjelenése, kli­nikai sokfélesége és sok tekintetben még feltáratlan öröklő-dési háttere szolgálhat.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.