Cukorbetegség kérdések

Mindegy-e, hogy melyik bőrterületről veszik az önellenőrzéshez szükséges vért?

Hosszú időn keresztül nem volt kétséges, hogy honnan történ­jék a vércukor-önellenőrzéshez szükséges vérvétel, mert erre vagy az ujjbegyek oldala, vagy a fülcimpa látszott a legalkal­masabbnak. Csak a közel két évtizedes gyakorlat nyomán vetődött fel, vajon nem választható-e más, kevéssé fájdalmas bőrterület is e célra, az új területek belépésével egyben elősegítve a gyakori szúrások nyomán kialakuló hegesedések kockázatának csökkentését is.

Legjobb mérési terület: az alkar bőre, illetve a hüvelykpárna területe.
Legjobb mérési terület: az alkar bőre, illetve a hüvelykpárna területe.

Az idők folyamán két újabb te­rület bizonyult a mérési helyek körébe vonhatónak:

  • az alkar bőre,
  • illetve a hüvelykpárna területe.

Amikor azonban össze­mérésekre került sor, azaz összevetették ugyanabból a személyből, ugyanazon időben vett, a hagyományos ujjbegyes, illetve alkarból vagy hüvelykpárnából származó minták cukor­tartalmát, kiderült, az eredmény nem azonos, bár az eltérés nem számottevő.

Ez idő szerint a két helyről végzett megha­tározás eredményei nagyszámú mintában még nem kerültek statisztikai összehasonlításra, így esetleges korrekciós faktor megállapítására sem volt mód. Az új területek önellenőrzésbe vonása így ma, még nem a napi gyakorlat része.

Melyik módszer a legjobb?
Melyik módszer a legjobb?

 Melyik a jobb, a tesztpapírra cseppentett vér ana­lízisével vagy a makrokapilláris módszerrel működő vércukormérő készülék? De melyik a pontosabb?

A vércukormérő készülék választását több szempont befolyá­solhatja. Bár a legalapvetőbb kérdés a mérés pontossága len­ne, a hazánkban ma forgalmazott készülékek mindegyike kö­zel azonos megbízhatóságú.

Ez a megállapítás nem érvényes az egyes környező országokban már megjelent, de nálunk még nem fogalmazott, túlnyomórészt távol-keleti országokból származó, „dömping árú” készülékekre, amelyek esetében elsősorban a nem megfelelő tesztcsíkminőség jelentős pontat­lanságot eredményezhet.

Ezt biztosítottnak tekintve, a választási szempontok na­gyobb része általános érvényű, kisebb része betegség típus­specifikus.

Általános választási szempontok:

  • az eszköz vércseppigénye (mekkora az a minimális vér­mennyiség, amely még pontos mérést biztosít),
  • a mérési idő (mennyi idő telik el a minta készülékbe/rea­genscsíkra juttatásától az eredmény leolvasásáig),
  • a kódolás módja (az aktuálisan használt reagenscsík kódjá­nak beállítása kézzel vagy kódcsík segítségével, esetleg auto­matikusan történik),
  • a memória nagysága (hány adatot tárul a készülék), komputeres kapcsolat lehetősége és formája,
  • a beszédfunkció megléte (szóban ad útmutatót a betegnek és közli a mérés eredményét is).

Ugyancsak általános szempontnak tekinthető a készülék mé­rete, kezelhetőségének egysze­rűsége, valamint a kijelző nagysága. Betegségtípusra specifikus szem­pont lehet a tesztcsík lejárati ideje, ami elsősorban 2DM-ben fontos, hiszen itt – az alkalmazott kezelési rendszer függvé­nyében – általában ritkábban szükséges a vércukorszint méré­se, fontos tehát, hogy a tesztcsík hosszabb időn át eltartható és tárolás közben is stabil minőségű maradjon.

Amint az e felsorolásból kitűnik, a mérés technikai megva­lósítása, hogy a vércukormérés tesztcsíkra cseppentett vagy a reagenscsík mikrokapillárisába felszívott vér analízisével zaj­lik, nem elhanyagolható mérlegelési tényező. A rosszabbul lá­tók számára előnyösebb lehet csakúgy, mint a vércukormérő hasz­nálatát most kezdőknek.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.