Cukorbetegség kérdések

Mit jelent a terhességi cukorbetegség? Nézzük meg mind a 2 típus esetében!

A terhességi cukorbetegség – szakkifejezéssel gesztációs dia­bétesz, általánosan használt rövidítéssel: GDM – a terhesség alatt felismert cukorbaj neve.

A terhességi cukorbetegség  a terhesség alatt felismert cukorbaj neve.
A terhességi cukorbetegség a terhesség alatt felismert cukorbaj neve.

 Nézzük mi áll a háttérben:

Bár a jelenleg érvényes felosz­tásban is külön kategóriaként szerepel, a háttérben álló kór­folyamatok tekintetében nem önálló típus. Egyaránt e néven említjük, ha valószínűsíthetően – bár felismeretlenül – fenn­állt a terhességet megelőzően is, s akkor is, ha minden való­színűség szerint a terhesség vezetett a megjelenéséhez.

Azt, hogy fennmarad-e a terhesség után is, esetleg csak a szénhid­rát-anyagcsere enyhébb károsodása – a cukorbetegséget meg­előző állapotok egyike, az emelkedett éhomi vércukorszint (I(FG) vagy a csökkent glukóztűrő-képesség (IGT) – figyel­hető meg, avagy az anyagcsere hosszabb-rövidebb időre nor­malizálódik, a szülés után, általában a 6. héten végzett újraér­tékelés (reklasszifikáció) dönti el.

A cukorbetegség fennma­radása esetén, típus szerinti megkülönböztetésére – 1-es, 2-es típus vagy a ritkább, genetikai háttérrel kialakuló betegségfor­mák egyike – is e reklasszifikációt követően kerülhet sor.

A terhesség jól ismert módon élettani stresszállapotot je­lent. Míg első harmadában az éhomi vércukorszint a nem ter­hes állapothoz képest kismértékben csökken is, a II. harmad­tól – a II. trimesztertől – kezdve, részben a méhlepény termel­te hormonok, részben az anyai súlygyarapodással járó zsírszö­vet-szaporulat, s az itt is termelődő szöveti tényezők fokozott képződésének eredményeként az inzulinhatás csökkenése, ún. élettani inzulinrezisztencia figyelhető meg.

Amennyiben a cukorbetegség már a terhesség előtt is fennállt, nem terhességi, hanem ún. prégesztációs cukorbe­tegségről beszélünk.
A cukorbetegség már a terhesség előtt is fennállt, nem terhességi, hanem ún. prégesztációs cukorbe­tegségről beszélünk.

Jól működő inzulinelválasztás esetén a hasnyálmirigy e hatáscsökkenést többletinzulin termelésével ellensúlyozza. Ha azonban az in­zulinszekréció elmarad a szükséges mértékűtől, a szénhidrát­ anyagcsere károsodik. Ennek következményeként csökkent cukortűrő állapot (IGT) vagy cukorbetegség alakul ki.

Terhes­ségben azonban mindkettő azonos elvek szerinti kezelést igé­nyel, ami azt jelenti, hogy ha étrendi-életmódbeli változtatá­sokkal nem érhető el az anyagcsere teljes normalizálása, az egészségesekével minden tekintetben egyező vércukorértékek tartós biztosítására inzulint kell adni. Étrendi és életmódbeli előírások követése szükséges emelke­dett éhomi vércukorszint esetén is.

A gesztációs diabétesz általában a későbbi 2-es típusú cu­korbetegség korai hírnöke. Ha az anyagcsere – az előbbi eset­ben – rendeződik is a terhesség lezajlását követően, az ilyen személy fokozottan veszélyeztetettnek tekintendő későbbi 2DM szempontjából. Igen fontos ezért az ennek elkerülését szolgáló életmódbeli tanácsok megfogadása, vala­mint rendszeres, legalább évente egyszer vércukor-ellenőrzés végeztetése – panaszmentes állapotban is.

Az esetek döntő részében a szülést követően a vércukorértékek normalizálódnak.
Az esetek döntő részében a szülést követően a vércukorértékek normalizálódnak.

 Mi az a reklasszifikáció?

Miért a szülés utáni 6. héten kerül sor általában a reklasszifikációra? Ennek gyakorlati okai vannak. Ideálisabb lenne ter­mészetesen, ha a szoptatás befejezése után kerülne rá sor, de legalább a szoptatás befejezése után is megtörténne. Az anyá­kat azonban a jelen szülészeti gyakorlat szerint a szülés utáni 6. héten biztosan ellenőrzik, későbbi kontrollokon való meg­jelenésük viszont esetleges. Ezért a jelen előírás erre az időpontra időzíti a szénhidrát-anyagcsere vizsgálatának idejét is.

Természetesen a GDM-es anyák anyagcseréjét a szülés ide­jén s az azt követő napokban is rendszeresen ellenőrzik. Az esetek döntő részében a szülést követően a vércukorértékek normalizálódnak. Ha addig inzulin adása is szükséges volt, az rendszerint elhagyható, s csupán az étrendi megszorítások al­kalmazása elegendő lehet.

Az említett ismételt ellenőrzésre, a reklasszifikációra természetesen ilyenkor is szükség van, te­kintet nélkül arra, pillanatnyilag rendeződött-e az anyagcsere, vagy sem. Amennyiben a vércukorszint a szülést követően is magas marad, az addigi kezelés változatlan, vagy a szükséglet­hez igazodó folytatása a követendő eljárás.

Amennyiben a cukorbetegség már a terhesség előtt is fennállt, nem terhességi, hanem ún. prégesztációs cukorbe­tegségről beszélünk, ezt arra felkészült, nagy gyakorlattal ren­delkező, több szakmás – ún. interdiszciplináris – háttérrel ren­delkező szakrendelésen kell kezelni, gondozni.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.