Cukorbetegség kérdések

Miért veszélyeztetett terhes a cukorbeteg kismama?

Minden olyan állapot vagy betegség, ami az anya, illetve a magzat egészségét vagy a terhesség kimenetelét az élettani vá­randóssághoz képest nagyobb mértékben veszélyezteti, foko­zott kockázatú (terhespatológiai) esetnek minősül.

Igen veszélyeztetett terhes a cukorbeteg kismama.
Igen veszélyeztetett terhes a cukorbeteg kismama.

E megha­tározás kapcsán le kell szögeznünk, hogy a terhesség minden esetben élettani folyamat, a jelen esetben azonban a minden tekintetben egészséges asszonyok másállapotát értjük alatta.

A felismeretlen, illetve a nem megfelelően kezelt cukorbe­tegség egyaránt vezethet anyai és magzati szövődményekhez.

Ha nem veszik időben észre, rosszabbodhat az állapot!

Az anya részéről esetenként súlyos anyagcsere-kisiklás, a késői szövődmények rosszabbodása, az anya életét veszélyez­tető terhességi szövődmények – pl. vérnyomás-emelkedéssel, fokozott görcskészséggel, a veseműködés romlásával járó ál­lapot, ún. eklampszla – kialakulása lehet a következménye.

A magzat károsodása, annak függvényében, hogy a magas vércukorszint a terhesség melyik szakaszában jelentkezik, fejlődési rendellenességekben , növekedési zavarban, a terhességi korhoz ké­pest nagyobb magzat kialakulásában, illetve a magzatvíz kóros mértékű felszaporodásában nyilvánulhat meg.

Szövődmények léphetnek fel, ha időben nem lépek közbe!
Szövődmények léphetnek fel, ha időben nem lépek közbe!

Az ilyen esetekben gyakori a koraszülés, az újszülött kori kórosan alacsony vércukorszint, elhúzódó sárgaság, adaptációs zavarok kialakulása.

Mindez megelőzhető megfelelő terhesgondozással, a terhesség 24-28. hetében kötelezően végzendő vércukorvizsgálatokkal. A ve­szélyeztetett csoportokba tartozókon – akik kórelőzményében korábbi terhességi cukorbetegség szerepel, és/vagy 35 év felet­tiek, jelentős súlytöbblettel rendelkeznek (azaz testtömegin­dexük >30 kg/m2, terhességi korra számított nagy (>4000 grammos) magzatot szültek, korábbi terhességeik abortusszal vagy halvaszüléssel fejeződtek be.

Ikerterhességet hordoznak, akik családjában cukorbetegség halmozottan fordul elő stb. – e vizsgálatok elvégzése már a terhesség első harmadá­ban indokolt. Normál eredményük esetén a további trimeszterekben történő ismételt ellenőrzésük szükséges. Igen fontos a kiszűrtek intenzív szülészeti gondozása, ellenőrzése is.

Hoppá! Ikerterhességet hordoznak, akik családjában cukorbetegség halmozottan fordul elő.
Hoppá! Ikerterhességet hordoznak, akik családjában cukorbetegség halmozottan fordul elő.

Ismert, a terhesség szempontjából ún. prégesztációs cukor­betegek esetében a teherbeesést megelőző szakszerű gondo­zás és az egészségesekével minden tekintetben egyező anyagcsere-vezetés jelenti a felsorolt anyai és magzati szövődménylehetőségek leghatékonyabb megelő­zését.

Ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy a terhességi cukor­betegség időben történő felismerése és szakszerű kezelése esetén a terhesség kimenetele érdemben nem különbözik az egészségesekétől. Ugyanez érvényes prégesztációs cukorbete­gek terhesség előtti gondozásban részesülők terhességi kimenetelére is. (A gesztációs diabétesz aránylag gyakori kórkép.

Az összes terhességek 4-5%-ában fordul elő, az érintettek mintegy 30%-a szorulhat inzulin adá­sára, megfelelő étrend tartása esetén is. A prégesztációs dia­bétesszel társuló terhesség ezzel szemben jóval ritkább, az összes terhességek mindössze 0,4-0,5%-ában fordul elő.

Más­képpen fogalmazva, cukorbetegséggel társuló terhességeknek csak mintegy 10%-a tartozik ez utóbbi kategóriába.

Veszélyes lehet? Szedhethet-e vércukorcsökkentő tablettát, a gyermeket tervező vagy terhes cukorbeteg nő?

Minden vércukorcsökkentő tabletta ez idő szerinti alkalmazá­si elő-iratában szerepel, hogy terhesség alatti szedése ellenja­vallt. Ennek nem mond ellent, hogy számos közlés ismert a másállapot alatt is folytatott – többnyire véletlenszerű, a terhesség késői felis­merésére visszavezethető – tablettás vércukorcsökkentő keze­lés esemény- és terhességi szövődménymentes voltáról, minden tekintetben egészséges újszülött világrajöveteléről.

A gyógysze­rek esetleges fejlődési rendellenességet elősegítő hatásáról azonban népességi szintű adat nem áll rendelkezésre, s ilyen vizsgálatok indítására etikai okokból eredően, természetesen nem is kerülhet sor. Szórvány beszámolók arról is ismertek, hogy olyan terhességből, amely alatt folytatták vércukorcsök­kentő tabletták adását, fejlődési rendellenességgel született új­szülött, ám a vércukorszint is csaknem mindvégig magas volt, így nem lehetett állást foglalni a tekintetben, hogy a károsodás a gyógyszer vagy a rossz anyagcserehelyzet terhére írható-e.

A korszerű kezelési irányelvek szerint – ismert cukorbete­gek, azaz a remélt/tervezett terhesség szempontjából prégesz­tációs diabéteszesek esetében – már a tervezett terhesség be­következte előtt el kell hagyni vércukorcsökkentő tabletták szedését, s ha az életmódkezelés önmagában a kívánt, az egészségesekével minden tekintetben egyező, azaz normo­glikémiás anyagcsere-állapotot nem biztosítja, inzulin adására kell áttérni.

A tablettás kezelés fogamzóképes korú nők ese­tében csak akkor tanácsolható, ha terhességet nem terveznek, és annak megelőzése érdekében biztonságos fogamzásgátlást alkalmaznak.

Hol gondozzák a cukorbeteg terhest?

A gondozás helyét illetően ugyanis az alapvetően meghatározó az, hogy az ismer­ten cukorbeteg nő terhességéről, azaz prégeszíációs diabéte­szes terhességről, avagy a terhesség során felismert dia­béteszről, ún. gesztációs diabéteszről van-e szó.

Az előbbi esetben, a cukorbeteg terhest az erre felkészült diabetológiai centrumban kell gondozni. E centrumokban a diabetológiában jártas szakorvosok mellett a szükséges szülé­szeti és újszülött-gyógyászati intenzív ellá­tás személyi és tárgyi feltételei is biztosítottak. Az utóbbi esetén, azaz a terhesség során felismert cukorbetegség fenn­állásakor is kívánatos, ha a gondozás a diabetológiai szakellá­tás keretében zajlik, megfelelő fekvőbeteg-ellátó intézeti hát­térrel.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.