Egészségmegőrzés

A minőségi képalkotó diagnosztika lehetőségei

Napjainkban egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az úgynevezett minőségi képalkotásnak, melynek az évek során egy kritériumrendszere alakult ki-és ennek betartására a fejlett nyugati országokban nagy súlyt fektetnek.

Miért kell a minőségre nagy súlyt fektetni?

Azért, mert a köz­vélemény érdeklődése a hibák és tévedések irányába egyre nő, de ezek a hibák és tévedések a minőségi elemek növelésével elkerülhetők. A minősé­gi radiológiának rendelkeznie kell: megfelelő vizsgáló eljárásokkal, korrekt vizsgálati protokollokkal, pontos megjelenítési lehetőségekkel, az ered­mények kommunikációjával.

A fejlett informatika mindezekhez segítsé­get nyújt, tágítja a lehetőségeket, a számítógépek, PACS, monitorok, há­lózatok, kommunikációs lehetőségeket jelentenek. Egyik ilyen lehetőség a teleradiológia, távleletezés. Ezek az eszközök nem olcsók, de szükségesek. A minőségi radiológia tehát nem csupán cél, hanem felelősség is.

Teleradiológia, távleletezés

A teleradiológia a telemedicina szerves része – a digitális úton nyert képek továbbítása konzultáció vagy úgynevezett távleletezés céljából. Vagyis el­különíthető szakmai jellegű többlet információnyerés célzattal vagy szol­gáltatási célú működtetés. A távleletezés előnye mellett számos hátránya is van, az egyik, hogy a beteg kikerül az úgynevezett orvos-beteg kapcsolatból, mely sem a betegnek, sem az orvosnak nem előnyös.

Hogyan lehet megelőzni a képalkotó eljárások okozta hibákat, tévedéseket, mellékhatá­sokat?

Célzott tudományos igényességgel folytatott minőségjavítási folya­matokkal. A minőségjavítás kiterjed a páciens, a személyzet biztonságára, a vizsgálóeljárások gépi minőségbiztosítás-javítására, a gazdasági és irányí­tási folyamatokra egyaránt. Mindez pénzbe kerül. 2007-ben az USA-ban 11,4 milliárd dollárt költöttek képalkotásra (2002-ben 8,4 milliárdot).

Az amerikai kormányzati szervek erre alapozva olyan vizsgálatokat rendeltek el, amelyek ténylegesen feltárják a legkülönbözőbb összefüggéseket az ár­érték kérdésekről, és eldönthető, hogy az egyes vizsgálatok valójában mennyibe is kerülnek, és hogy miként lehetne az árakat csökkenteni.

Evidence-based radiológia

Egy betegség vizsgálatánál a legjobban bevált bizonyítékokon, tényeken alapuló vizsgálóeljárást kell alkalmazni. Ez a klinikai kép, klinikusi véle­mény, a rendelkezésre álló gépekkel, eszközökkel szerzett tapasztalatok alapján lehetséges.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.