Egészségmegőrzés

Szkizofrénia jellemzői és kezelése

A szkizofrénia kutatása mindig a pszichiátria alapvető kérdései közé tar­tozott. A klasszikus „nagy” pszichiátriai kórképek egyik alapvető formája azért jelent népegészségügyi kihatású kérdést, mert a fiatal korban jelent­kező rokkantság egyik fő oka.

Milyen adatok jellemzők hazánkban?

Gyakorisága az átlagnépességben 1% kö­rüli, azaz hazánkban mintegy százezer szkizofrén beteg él. Mivel fiatal, általában huszonéves korban indul a betegség, s krónikus lefolyású, az ak­tív, munkaképes korosztályt érinti elsősorban. A magas kezelési költségek miatt is terhet ró a társadalomra. Emellett a szkizofrén betegek mintegy 10%-a öngyilkosság következtében hal meg, számukra tehát az öngyilkos­sági kockázat igen jelentős – főleg depressziós tünetekkel való társulás, fia­tal kor és felsőfokú képzettség esetén.

Ezek a betegek igen nehezen viselik az életminőségükben bekövetkezett negatív irányú változást. A betegség életminőséget befolyásoló hatása abban is megnyilvánul, hogy a beteg családja is fokozott megterhelést kénytelen viselni. A szkizofrénia több formában jelenik meg, ezért inkább betegségcsoportnak tartható. Az altípusokat először még a XIX. században írták le.

A kórkép definíciója ma a következő: a súlyos pszichés zavarok (pszichózisok) olyan csoportja, amelyben a személyiség alapvető zavara, a gondolkodás torzulása, néha bizarr tévesz­mék, az észlelés zavara, abnormis indulati állapot, a realitással való kapcsolat zavara és saját belső világ kialakulása jelentkezik.

Mi a szkizofrénia kialakulásának az oka?

A betegség kialakulását sokféleképpen próbálják magyarázni. Alapvetően két csoportra oszthatók az elméletek: a biológiai és a pszichológiai-szociális ténye­zőket emelik ki. Az előző csoportból a genetikai elképzelések arra hívják fel a figyelmet, hogy örökletesen meghatározott anyagcserezavar lehet a kór­kép fő oka. Ebben a dopamin nevű ingerületátvivő anyag túlműködésére utaló adatokat tartják meghatározónak.

Már magzatkorban eldőlhet?

Az idegfejlődési elmélet szerint a magzati életben bekövetkezett sérülés vezet arra, hogy a normális agyi sejtszerkezet s a megfelelő idegsejt kapcsolatok nem alakulnak ki. Ezeket a kis eltéréseket ma már kifinomult vizsgáló eljárásokkal meg lehet ragad­ni, bár a talált eltérések nem következetesek. Immunológiai eltéréseket is találtak, amelyeket részben vírusfertőzéssel magyaráznak, de autoimmun kóreredet (azaz a saját sejtekkel szemben képzett ellenanyagok szerepe) is elképzelhető.

A pszichoszociális tényezők között a pszichoanalitikus ma­gyarázatok a koragyermekkori konfliktusokban, zavarokban vélik megta­lálni a kórkép okát, de a családi kapcsolatrendszer speciális formájának a szerepe is felmerült: a szkizofrének családjában jellegzetes módon kom­munikálnak.

A társadalmi-környezeti okokra utal az, hogy a szkizofrénia gyakrabban fordul elő alacsony iskolázottságú és anyagi helyzetű rétegek­ben. A betegség krónikussá válásában továbbá a címkézésnek, a betegség miatti szociális minősítéseknek is jelentőséget kell tulajdonítani.

Milyen tünetekkel járhat?

A kórkép felismerését a klasszikus tünetek megjelenése megkönnyíti. Ezek között a kö­vetkezőket emeljük ki: a gondolkodás követhetetlenné válik, furcsa társítások jelennek meg. Az érzelmek ellaposodnak a beteg üressé, furcsán kommunikálóvá válik.

Jegyezzük meg! Gyako­ri az ellentétes érzések és akarati megnyilvánulások (szeretet-gyűlölet, döntésképtelen­ség stb.) egyidejű megléte, kettőssége (ezt ambivalenciának nevezik). További tünetek a téveszmék, amelyek bizarrak, sokszor üldöztetéses tartalmúak.

Ha ezek állnak az előtérben, paranoid formáról van szó. A mozgások összerendezettsége is károsodhat, ami a katatónia altípusát jellemzi. Érzékcsalódások is lehetnek, általában hanghallásos hallucinációk. A beszéd zavarai szokatlan új szavakat hozhatnak elő.

A beteg izolált lesz, érzelmileg bezárkózik, külön világot alakít ki (autizmus). Újabban elkülönítenek pozitív és negatív tüneteket: az előzőkhöz a hallucinációkat, a gondolkodás zavarait, a személyiség megváltozását sorolják, az utóbbihoz az érzelmi sivárságot, a beszéd és a gondolkodás, az indítékok elszegényedését, az örömtelenséget, a figyelemzavart.

A szkizofrénia fő megjelenési formái

  • egyszerű forma,
  • paranoid,
  • kataton,
  • hebefrén (dezorganizált).

Mi a kezelés menete?

A betegség megelőzése még gyermekcipőben jár. Az új idegfejlődési elképzelé­sek alapján lehetőség nyílhat arra, hogy gyermekkorban felismerjük a za­var kezdeti jeleit, s ennek megfelelőn történhessék a korrekciós nevelés, a személyiségfejlődés harmóniájának biztosítása. A kezelésben a főbb pszichiátriai kezelési irányok mindegyikének helye van.

Az akut kezelésben fő­szerepet játszó gyógyszeres terápia a dopamin aktivitását csökkentő szerek (antipszichotikumok) révén jelent megoldást. Ma kevesebb mellékhatással járó, nagy hatásfokú szerek állnak rendelkezésre, bár a testsúlynövekedés és a szexuális problémák mellékhatásként való jelentkezése gyakori.

A pszichoterápiák között az egyéni terápiáktól a családterápiáig és a csoportte­rápiák különböző formájáig több eljárásnak van haszna a kórkép bizonyos vonatkozásainak kezelésében.

Milyen terápiák javasoltak?

Igen jók a felvilágosítással és a családtagok bevonásával működő csoportfoglalkozások (pszichoedukációs csoportok), ezekkel a szükséges gyógyszermennyiség is csökkenthető.

A szkizofrénia szűrése eltér az orvoslás más területein működő szokások­tól. Kétes esetekben, diagnosztikus bizonytalanság esetén pszichológiai tesztekre lehet szükség, amelyek rejtett pszichológiai zavarok kimutatá­sát is lehetővé teszik.

A betegség állapotkövetésére és tüneteinek ponto­sabb mérésére sok pontozó skálát kidolgoztak. Nagy a szerepe a beteg csa­ládjának abban is, hogy a betegség gyanúja esetén orvoshoz juttassák el a betegségtudattal általában nem rendelkező beteget.

Visszailleszthetők-e a társadalomba ezek a betegek?

A krónikussá vált betegség következményeinek csökkentését célzó reha­bilitációs munka egyik lényeges részét a szocioterápiák képezik, amelyek a társadalomba való visszailleszkedést hivatottak segíteni. A foglalkoztatás, védett munkahelyek, védett szállások kialakítása sokat jelenthet. A szkizofrén betegek sorsát erősen meghatározó környezeti reakciók alakításában a betegség megismertetését, az átlagnépesség egészségtudatosságát szolgáló programok tehetnének sokat. Ezek fejlesztése igen fontos feladat.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.