Fájdalom enyhítése

Lelki tanácsadás és pszichoterápia

A legegyszerűbb megfogalmazásban a lelki tanács­adás és a pszichoterápia egyaránt „beszélgetős” terápia. Az ilyen terápiák általában arra ösztönzik a be­teget, hogy nyugodt körülmények között, szakképzett és tapasztalt terapeutával beszélgessen önmagáról és a gondjairól. A terapeuta segít kifejezni érzéseinket, segít abban, hogy magunkba nézzünk, és meglássuk problé­máinkat, majd rávezet bennünket a megoldásra is.

Lelki tanácsadás

A lelki tanácsadás nagyon jól szervezett, szabályozott, széles körben elterjedt terápiás módszer. Biztonságos és gyengéd eljárás, amely fontos és hatékony módja annak, hogy segítsen a stresszhelyzetben vagy feszült­ségben élő embereknek, beleértve a szélsőséges lelki vagy testi fájdalommal járó események hatásának eny­hítését (ilyen például egy zátonyra futott kapcsolat, a feleslegességérzés, a nyomasztó adósság vagy a szexuá­lis teljesítőképtelenség okozta gyötrődés).

Pszichoterápia

A pszichoterápia – a rendszeres lelki tanácsadáshoz hasonló – módszer. Kiválóan alkalmas arra, hogy kimondassa az emberekkel érzelmi és mentális problé­máikat, majd támogatást és iránymutatást adjon megoldásukhoz. Ugyanakkor jóval több ennél: a betegség mélyebben fekvő, gyakran rejtett gyökeréig ás le, és megpróbálja elérni, hogy a páciens megértse saját lelki problémáit, és szembenézzen velük. A terápiás kezelés egyéni vagy csoportos lehet.

A XX. század elejétől, a Sigmund Freud, Carl Gustav Jung és Wilhelm Reich nevével fémjelzett kez­detektől fogva a pszichoterápia egyre szerteágazóbb lett, és a módszerek sokféle stílusát és típusát vonul­tatta fel. Általában a következő terápiákra nyílik lehe­tőség: kölcsönös konzultáció, az értő figyelem mód­szere, véletlenszerű csoportok, alaklélektan (Gestalt-pszichológia), humanisztikus pszichológia, jungi vagy analitikus pszichológia, bioenergetika, pszichoanalízis (freudi pszichoterápia), Rogers-féle személyközpontú terápia, pszichoszintézis, transzperszonális pszicholó­gia, tranzakció-analízis és kognitív terápia.

A terapeuták – akik közt egyre növekvő számban találunk orvosokat is – többnyire a pszichoterápia egy bizonyos ágát ismerik és művelik behatóan, de a töb­bivel is tisztában vannak, így ha maguk nem tudnak is segíteni a hozzájuk forduló betegnek, mindenképpen tudnak neki javasolni olyan szakembert, akihez az ő esetével fordulhat.

Szerepük a lelki- és testi fájdalomcsökkentésben

A lelki tanácsadás és a pszichoterápia hatékony mód­szer a legtöbb mentális és érzelmi fájdalom, valamint az esetenként velük járó testi fájdalom kezelésére.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.