Gasztroenterológia

A gyomor eosinophil granulomája, nodularis lymphoid follicularis hyperplasiája, Dieulafoy-betegség

Az eosinophil gastroenteritis az emésztőtraktus eosi­nophil infiltrációja, amely általában személyes vagy csa­ládi allergiás kórtörténettel párosul. Két klinikai meg­jelenési formája közül a diffúz eosinophil gastroenteritis generalizált kórkép. A gyomor megbetegedéseinek tár­gyalása azonban nem lenne teljes, ha nem ismertetnénk a másik forma, a körülírt eosinophil granuloma jellegzetes­ségeit.

A lézió, amelyet csak ritkán kísérnek a szindróma generalizált formájának tünetei (eosinophilia, anaemia, fehérjevesztéses hasmenés, maiabszorpció, okkult vérzés, allergiás jelenségek, ascites, asztma), a gyomor antrumát elfoglaló tumoros massza formájában elzáródás, ritkáb­ban vérzés tüneteivel jelentkezik. Jellegzetes a submucosa eosinophil infiltrációja, éppen ezért a biopszia sem min­dig patognomikus. Megoldás a sebészi eltávolítás, ugyan­is az egyébként többnyire hatásos szteroid terápiától nem várhatjuk a már kifejlődött tumor regresszióját.

A gyomor és a duodenum nodularis lymphoid follicularis hyperplasiája

A jellegzetes elváltozás – ép nyálkahártyával fedett szám­talan, színes gombostűfejnyi-lencsényi puha bedomborodás – nagy valószínűséggel – nem tekinthető ártatlan mellékleletnek, inkább az immunrendszer korai figyel­meztetéseként foghatja fel az általában elsőként észlelő endoszkópos orvos, ha észreveszi, felismeri, és főleg tud­ja, mit jelent. A csökkenő frekvenciával – ileumban, gyomorban, duodenumban és a rektumban – megfigyelhető, a polyposisoktól szigorúan elkülönítendő lézió anatómiai alapjait az ép nyálkahártyával fedett nyiroktüszők kiala­kulása magyarázza.

Az elváltozás – amely megbízhatóan majdnem kizáró­lagosan csak az endoszkópia és célzott biopszia segítsé­gével identifikálható – elsősorban immunhiányos kórké­peket kísér, gyakran közölték krónikus malabszopcióban és giardiasisban szenvedő betegekben. Az ún. „gyakori változó immundeficienciában” (common variable im­munodeficiency syndrome – CVID) szenvedő betegek mintegy 20%-ában ez az első endoszkópos jel hívhatja fel a figyelmet a betegség fennállására.

A gyakran észlelhe­tő – de a gyakorlatban az endoszkópos orvos által sok­szor alulértékelt – elváltozás prognosztikai jelentőségét az támasztja alá, hogy hordozóiban a gyomorcarcinoma kockázata mintegy ötvenszeres, és a normál populációval összehasonlítva harmincszor gyakrabban számíthatunk lymphoma keletkezésére.

Nyálkahártya-heterotópiák a gyomorban

Az egyetlen, gyakrabban előforduló nyálkahártya-heterotópia a gyomorban a pancreas congenitális elváltozása, amelynek lényege, hogy a hasnyálmirigy glandularis szö­vete abnormális, leggyakrabban praepylorikus lokalizá­cióban helyezkedik el, függetlenül a mirigy strukturális vagy vaszkuláris szerkezetétől. Leggyakrabban a lézió tünetmentes, melléklelet. A kivételes tünetgazdag esetek­ben bármilyen típusú gasztrointesztinális tünetkomple­xumot utánozhat, ezért

  • diagnózisa mindig csak endoszkópos és biopsziás szö­vettani megerősítésen alapulhat;
  • terápiája pedig elsősorban az anatómiai lokalizációtól és az elváltozás kiterjedésétől függő, minimálisan invazív beavatkozás kell, legyen;
  • nem okoz fokozott onkológiai kockázatot.

Dieulafoy-betegség

A sokáig Dieulafoy-fekélynek hívott ritka vaszkuláris gasztrointesztinális elváltozásnak a peptikus fekélybetegséghez nincs köze. Először 1884-ben írták le, fontossága abban rejlik, hogy a felső gasztrointesztinális vérzések 4 százalékát okozhatja. Lényege, hogy a legtöbbször a proximális gyomorban elhelyezkedő, abnormálisan kitá­gult arteriola – gyakran ismeretlen okból, nem szignifi­kánsan kémiai vagy fizikai károsodás miatt – erodálódik, és masszív, akár fatális haematemesist okoz. Diagnózisa és terápiája egyaránt az invazív endoszkópia és radiológia területéhez tartozik, ismerete differenciáldiagnosztikus szempontokból igen fontos.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.