Gasztroenterológia

Vastagbél daganat kialakulását megelőző bélbetegségek

Definíció, felsorolás

Rákelőző elváltozásnak, praecancerosus léziónak ne­vezünk minden olyan morfológiai eltérést, amelynek talaján rosszindulatú daganat alakulhat ki (dysplasia, metaplasia, hiperplasia, benignus tumorok). A rákelőző (praecancerosus) állapot olyan elváltozásokat, betegsé­geket foglal össze, amelyek a praecancerosus léziók ki­alakulását elősegítik.

A rákelőző állapotok lehetnek genetikailag megha­tározottak, illetve szerzettek. A colorectalis rák praecancerosus állapotai közül legfontosabbak a polyposis szindrómák, a sporadikus colorectalis adenomák, colo­rectalis tumor, polyp eltávolítása utáni állapotok, herediter non polyposisos colorectalis carcinoma (HNPCC), legalább 8-10 éve fennálló gyulladásos bélbetegségek (colitis ulcerosa, Crohn-colitis), valamint ritkább, illet­ve többé-kevésbé vitatott szituációk (cholecystectomia utáni állapot, uretero-sigmoidostomia stb.)

Gyulladásos bélbetegségek (IBD, colitis ulcerosa, Crohn-betegség)

Fontos, bár számszerűen kis csoportot (az összes CRC 1-2%-a) jelentenek. A vastagbélrák kialakulásának koc­kázatát meghatározó két legfontosabb tényező a colitis kiterjedése és fennállásának időtartama. Egy több mint 3000 colitis ulcerosas beteg adatait feldolgozó, populá­ciós alapú tanulmányban a CRC kockázata proctitisben 1,7-szer, bal oldali colitisben 2,8-szor, pancolitisben 14,8-szor nagyobb volt, mint az átlaglakosságban.

Kockázatok

A kockázat a betegség kezdete után 10 évvel kezd nö­vekedni, összefoglaló tanulmány szerint 10, 20, illetve 30 év múlva 2%, 8%, illetve 18%. Növeli még a rizikót a gyermekkori kezdet, gyakori, súlyos relapszus, illet­ve a krónikusan aktív betegség és főként szklerotizáló cholangitis társulása.

Az újabb metaanalízisek alapján Crohn-colitisben a veszély, hasonló mértékű, mint co­litis ulcerosában, míg az ileumot érintő betegségben csupán a vékonybéldaganatok kockázata fokozott. Az utóbbi évek felmérései szerint azonban úgy tűnik, hogy a CRC gyakorisága a fenti adatoktól elmarad, talán a ki­terjedt 5-aminoszalicilát-szedés kemoprevenciós hatása vagy a nagyobb számú colectomia miatt. A colitis ulcerosában kialakult CRC idején a betegek átlagos életkora 15-20 évvel alacsonyabb, mint a sporadikus daganatos betegek esetén.

Az IBD-ben kialakuló vastagbélrák kialakulásának csökkentésére ma elvben három lehetőségünk van: pro­filaktikus colectomia, „surveillance kolonoszkópia”, il­letve kemoprevenció.

Bár az IBD-asszociált CRC gyakorisága valóban ala­csony azokban az országokban, ahol nagy számban vé­geznek proctocolectomiát, a profilaktikus colectomia túl nagy árnak tűnik a rák megelőzésére. A napi gyakorlat­ban colitis ulcerosas betegekben rendszeresen végezzük a fokozott kockázatú betegcsoportokban a surveillance kolonoszkópos ellenőrzést a dysplasia, carcinoma korai kimutatására, ennek konkrét módja, haszna változatla­nul vita tárgya.

Különösen vitatott a nagyszámú, random biopszia megbízhatósága, ehelyett újabban a modern (kromoendoszkópia, NBI) eszközökkel „irányított” szö­vetmintavételt javasolják. Ma nem bizonyított, hogy az endoszkópos követés csökkenti a CRC rizikóját, viszont úgy tűnik, hogy csökkenti a CRC- és IBD-betegek halálo­zási valószínűségét. Ami a kemoprevenciót illeti, a meta­analízisek alapján úgy tűnik, hogy a tartós 5-ASA-szedés mind a CRC, mind a dysplasia esélyét csökkenti.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.