Hátfájás

Vezessünk naplót a fájdalomról!

Érdemes naplóban megörökíteni, mikor milyen szintű volt a fájdalom. Azt tanácsolom, hogy ol­vasóm kösse össze a naplóírást a fentebb ismer­tetett életciklus-koncepcióval. Ne csak azt lássa, milyen volt a fájdalomszintje napról napra, de azt is, hogy mit tett vagy mit érzett az életciklus kü­lönböző területein.

Jegyezzük meg! Készítsen egy nullától tízig ter­jedő fájdalomskálát, a nulla a fájdalommentes ál­lapot, a tízes az elképzelhető legnagyobb fájda­lom, például az, amilyennek olvasóm az olajban főzést képzelné.

Ezután osszon fel oszlopokra minden napot. Legyen egy oszlopa a dátumnak, egy a testnek, egy az érzelmeknek, egy a gondolatoknak, egy a viselkedésnek. Talán az a naplóvezetés leghasz­nosabb módja, ha minden alkalommal beírjuk, mikor éreztünk fájdalmat. Ha ez nem kényelmes, akkor olvasóm csak válasszon ki naponta három időpontot a bejegyzéshez.

Hogyan vezessük?

A „dátum” rovatban tüntessük fel a napot és a bejegyzések időpontjait. A „test” rovatba írjuk be a fájdalom szintjét. Az „érzelmek” rovatba ír­juk be, mit éreztünk a fájdalomtól (szomorúsá­got, dühöt, szorongást). A gondolatokhoz írjuk be, hogy például káromkodtunk-e? Vagy az ju­tott eszünkbe: Jaj, ne! Ez borzasztó! A „viselke­dés” rovatba írjuk be, mivel foglalkoztunk a fáj­dalom idején. Tornáztunk, kertészkedtünk, számítógépeztünk? Utána írjuk be, mit tettünk a fájdalom ellen. (Semmit, fájdalomcsillapítót vet­tünk be, főztünk egy csésze kávét, megkértük a partnerünket, hogy masszírozzon meg, stb.) Ezek után határozzuk meg a fájdalom szintjét.

A napló segít beazonosítania fájdalom okait!

Ha következetesen vezetjük ezt a naplót, kö­rülbelül egy hét után megláthatjuk, kirajzolódik-e belőle valamilyen minta. Látni fogjuk, vannak-e olyan dolgok, amelyek súlyosbítják, vagy éppen előidézik a fájdalmat, és azt is látni fogjuk, hogy milyen viselkedés vagy tevékenység változtat rajta.

Célunk az életciklus használatával felmérni, segített-e, amit tettünk, vagy mit tehettünk vol­na, hogy segítsünk magunkon. Az ilyesfajta stra­tégia lehetővé teszi, hogy megváltoztassuk a fáj­dalom szintjét, és ésszerűen szedhessük a fájdalomcsillapítót.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.