Koleszterin szívinfarktus

Vérzsírszint csökkentő gyógyszerek hatásai – Milyen gyógyszerekkel történik ez?

Betekintés a primer prevencióba:

A szívinfarktus befolyásolását célzó gyógyszeres kezelések részben a betegség kialakulásának megakadályozását szolgálják, ezt nevezzük primer prevenciónak.

A szekunder prevenció az újabb infarktusok fellépésének megelőzését, a szívbetegek­ben a koszorúér-betegség előrehaladásának megakadályozását szolgálja A különböző időszakokban, különböző hatékonysá­gú és biztonságosságú gyógyszerek álltak rendelkezésre.

A gyógyszeres kezelés valóban jó nekünk?
A gyógyszeres kezelés valóban jó nekünk?

Kutatási eredmények:

 •  1965-ben az Egészségügyi Világszervezet koordinátorai Edinbourgban, Prágában és Budapesten indítottak vizsgálatot, 30 000 egészséges személy bevonásával, akik közül 10 000 főt 6 éven át kezeltek egy clofibrát nevű, vérzsírszint csökkentő gyógyszerrel. A kontroll csoport a gyógyszert nem kapta. A gyógyszer a koleszterinszintet 9%-kal, a nem halálos infarktusok számát 20%-kal csökkentette, de meglepő eredmény is született, ugyanis a szívinfarktusból bekövetkezett ha­lálozás nem csökkent, az összes okból bekövetkező halálozás pedig 25%-kal nőtt.
  Emellett a clofibrát csoportban 54 epeműtét, a kontroll csoportban csak 24 epeműtét történt. Ez a vizsgálat tehát felhívta a figyelmet arra, hogy e gyógyszer al­kalmazásánál komoly mellékhatásokkal lehet számolni, a túlélést nem feltétlenül növeli, sőt akár meg is rövidítheti.
 • Később, 1973-ben egy másik gyógyszerrel, a cholestyraminnal végeztek vizsgálatot. Ez a szer a koleszterint a bélben megkötő „gyanta”. Ez is hatalmas méretű vizsgálat volt, a program 150 millió dollárba került. Az Egyesült Államokban mintegy 480 000 férfitől vettek vért. Közülük választottak ki 4 000, betegségtől mentes, vizsgálati személyt. A por alakban szedett gyógyszer hatására a koleszterinszint 13%-kal csök­kent.
  A vizsgálat összegzéséből kiderült, hogy minden 1% koleszterinszint csökkenés legalább 2%-kal csökkentet­te a szívinfarktus előfordulásának a kockázatát. A vizsgá­latok végeredményét bizonyos mértékben a véletlen is befo­lyásolhatja. Szomorú jelzés korunkról, hogy a fenti program­ban cholestyramint szedők között előforduló 68 haláleset kö­zül hét esetben gyilkosság, négy esetben Öngyilkosság volt a halál oka.
 • 1981-ben indult a következő nagy vizsgálat, a Helsinki Heart Study. Itt olyan gyógyszert választottak, amely a korábban már vizsgált clofibrát késői származéka, a gemfibrozil. Ez a fibrátszármazék elsősorban nem annyira a koleszterinszint­re, hanem a triglicerid- és a védőfaktor HDL-koleszterin-szintre hat. 19 000 egészséges egyénen folyt a vizsgálat. A gyógyszer bevételét úgy ellenőrizték, hogy minimális mennyi­ségben hozzákevertek egy nyomjelző anyagot, majd vizelet­vizsgálattal ellenőrizték, hogy a vizsgált személy a gyógyszert bevette-e.
  A másik csoport szintén nyomjelzett szert, de placebót kapott. A gyógyszeres csoportban 5 év alatt 56, a placebo csoportban 84 szívinfarktus fordult elő, ami 34%-os csök­kenésnek felel meg. Ez a vizsgálat azt bizonyította, hogy a triglicerid- és a HDL-szint befolyásolásával is csökken­teni lehet az infarktus kockázatát.

Stationokkal végzett analízis alapjánmegszületett az eredmény: Csökkenthető a szívinfarktus

A gyógyszeres kezeléssel történő vizsgálatok virágkorát az eddigi leghatékonyabb koleszterinszint csökkentő szerek, a statinok forgalomba kerülése hozta. Azt, hogy a koleszterin a szívinfarktus elsőrendű rizikófaktora, és hogy a koleszterin­szint csökkentésével az infarktus kockázata is csökkenthető, legegyértelműbben a statinokkal végzett vizsgálatok bizonyították.

Különböző megközelítés szerint napjainkig a többi közül hét olyan vizsgálatot emelhetünk ki, amelyeket akár mérföldkőnek is tekinthetők (l/a. ábra: 4S, CARE, LIPID, WOSCOP, AFCAPS/TexCaps, LIPS, HPS,). Vizsgálatokból kiderül:

Még is jók a gyógyszerek hogy betegség megszűnjön?
Még is jók a gyógyszerek hogy betegség megszűnjön?

Ezekből az el­ső és legjelentősebb a Skandináviában simvastatinnal végzett vizsgálat, mely 4444 magas koleszterinszintű szívbetegen tör­tént. A kezelés öt éve alatt a szív- és érrendszeri halálozás 42%-kal, a minden okból bekövetkező halálozás pedig 30%-kal volt alacsonyabb a gyógyszeres, mint a placebó csoport­ban. Ez a gyógyszer tehát nemcsak a szívbetegségek számát csökkentette, sőt az agyi érbetegségek arányát is, hanem a túl­élést is megnövelte. Kiemelhető még a WOSCOP-vizsgálat, amelyben nem szívbetegek, hanem egészségesek vettek részt, és 32%-kal csökkent a szív- és érrendszeri, 22%-kal a minden okból bekövetkező halálozás a placebó csoporthoz képest.

 • 2002-ben fejeződött be két, nagy jelentőségű vizsgálat. Az ox­fordi HPS-vizsgálatban 20 000 beteget indítottak, akik kö­zött több fajta beteg volt, szívbetegek, normális koíeszterin-szintűek, idősek, nők, sőt cukorbetegek is részt vettek a vizs­gálatban. Mindegyik jelzett betegcsoportban egyaránt mint­egy 1/4-ével csökkent az infarktusok és a stroke-ok elő­fordulása a placebó csoporthoz képest. Nagyon érdekes, hogy ez a normális koleszterinszintű egyénekben is bekövetkezett, ami a statinok koleszterinszint-csökkentésén túli, egyéb ér­elmeszesedés elleni hatásával magyarázható.
  Ez felveti an­nak a lehetőségét, hogy a statinok normális koleszterinszint esetén is hasznosak lehetnek, mint szívgyógyszerek. A vizsgá­latban az összhalálozás is szignifikánsan, 13%-kal csökkent.
 • Szintén 2002-ben fejeződött be egy másik statinnal, a fluvas-tatin nagy dózisával végzett vizsgálat, a LIPS, amelyben olyan 1677 szívkoszorúér-elmeszesedéses beteg sorsát kö­vették 4 éven át, akik szívkoszorúér-tágító eljáráson, PTCA-n estek át. A fluvastatin egyértelműen hatásos volt az újabb szív- és érrendszeri események megelőzésében, 22%-kal csökkentette azokat a placebó csoporthoz képest, a vizsgá­latban résztvevő cukorbetegek között még nagyobb arányú, 47%-os volt a különbség a fluvastatinnal kezeltek javára. Rá­adásul a csökkenést a gyógyszer nagy biztonság mellett eredményezte, mert a maximális dózis mellett sem fordult elő a többi statinoknál veszélyes mellékhatásként szóba jöhe­tő izomkárosodás, myopathia.
Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.