Magasvérnyomás kezelése

Milyen gyakori a magas vérnyomás betegség?

A hipertónia gyakoriságának meghatározását nagyon sok tényező nehezíti. Az elmúlt évtizedekben több alkalommal is változott a normális és kóros vérnyo­másérték határa, nem is olyan nagyon régen még nor­málisnak számított a 160/100 Hgmm-es érték. Sajnos a köztudatban még ma is él az a tévhit, hogy idős kor­ban elfogadott az emelkedett vérnyomás.

Betegség korai felismerése

A magas vérnyomás betegség gyakoriságának megítélését nagymértékben befolyásolja, hogy a betegség sok esetben tünetmentes, a beteg maga sem tudja, hogy beteg, s csak akkor fordul orvoshoz, ha a magas vérnyomás már szervi szövődményeket okozott. Ennek elkerülése érdekében a Magyar Hipertónia Társaság megfogalmazta azon ajánlását, miszerint min­den beteg-orvos találkozás alkalmával történjen vérnyomásmérés. Így megnövekszik annak az esé­lye, hogy a betegséget időben felismerik, a kezelést időben megkezdik, és elkerülhetővé válik, hogy más szervi szövődmény kialakuljon.

A magas vérnyomás betegség gyakoriságát a földrajzi helyzet, az életkor, a nem, a gazdasági és társadalmi életben betöltött szerep mellett számos egyéb tényező befolyásolja. Ezért egy adott idő­pontban, adott helyen mért ún. Keresztmetszeti felmérés az életkorra, nemre, etnikumra, környezet­re, testsúlyra, só- és alkoholfogyasztási szokásra való tekintettel értékelve már kicsit pontosabb választ ad arra az egyszerű kérdésre, hogy az adott időszakban milyen a hipertónia gyakorisága?

A betegség gyakorisága

A nagy felmérések alapján a betegség gyakorisága a teljes népesség szintjén 24-25%. Azonban korcsoportok sze­rint vizsgálva a hipertónia előfordulási gyakoriságát, bi­zony számottevő különb­ségeket tapasztalunk.

Nemek szerint

A betegség gyakorisága nemek szerint is különb­séget mutat. Az 50. életévig férfiakban nagyobb a betegség előfordulása, 55-64 év között a két nemben kiegyenlítődik, s a későbbi életkorban, nőkben na­gyobb a gyakoriság. Ekkor a magas vérnyomás – betegség miatt bekövetkező kórházi kezelés nőknél kétszer gyakoribb, mint férfiakban.

Országonként változó

A magas vérnyomás betegség előfordulási gyakoriságában orszá­gonként is nagy különbség észlelhető; Kínában 5%, Indiában 15%, Brazíliában 29%, ami valószínűleg az életmódra, táplálkozási szokásokra vezethető vissza. A magas vérnyomás – betegség előfordulása földrajzilag is eltérő, például a női lakosság körében Argentínában 6%, míg Törökországban 34%.

Elhízás és hipertónia kapcsolata

Az elhízás mértékétől függően is változik a hipertónia előfordulási gya­korisága. Normális testsúlyúakban 24%, túlsúlyosakban 48%, elhízottak­ban 55%, súlyosan elhízottakban pedig 63%.

A településszerkezeti megosz­lást jelzi, hogy városokban 12-16%, vidéken 5-6% a gyakoriság. Különösen érdekesek azok a gaz­daságilag fejlett országokban végzett felmérések, melyek szerint a rosszabb szociális helyzetűek közt a túlsúlyos­ság és a magas vérnyomás – betegség elő­fordulása gyakoribb, mint a társadalmilag magasabb szinten lévők körében. Idősek, városban lakók, ala­csony iskolai végzettségűek körében, rosszabb szociális és anyagi helyzetűek közt gyakoribb a hipertónia.

Végül nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy az összes hipertóniás 20-40%-áról nem is tudunk, 20-30%-ról tudunk, de kezeléssel sem érjük el a normális vérnyomásértéket és csak 20-30%-ról mondható el, hogy betegsége ismert, kezelt és nor­mális vérnyomással él.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.