Stresszkezelés

A gyászolás szakaszai

A halál tényének elfogadása, a veszteség feldol­gozása a legnehezebb tudat. Különösen akkor, ha valakit hosszan tartó, gyógyíthatatlan beteg­ségében ápoltunk. A helyzet érzelmileg megvi­seli, kimeríti az itt maradót, és ennek eredmé­nyeképpen akár saját életét is átgondolja. A gyász sokféleképpen megnyilvánulhat, és a gyászolás is egyénileg más és más. Nem csak attól függ a gyászunk minősége, hogy kit vesztettünk el, ha­nem attól is, bennünket milyen korban ér a gyász.

Fontos, hogy segítsük a gyász feldolgozá­sát azzal is, hogy áttekintjük ennek fázisait.

Szemben a veszteséggel

A gyászra való „felkészülés” hasznos lehet még a veszteség előtt. Szeretteink valame­lyikének halálos betegsége arra is lehető­séget ad, hogy készítsünk előre egyfajta leltárt, és foglalkozzunk a veszteséggel, még annak bekövetkezte előtt. Ez nagy erőt kölcsönözhet, és könnyebben bele­nyugszunk abba, amikor az ténylegesen megtörténik.

A gyász első órái és napjai a legnehezeb­bek, a bénultság, elhagyatottság és kedves halottunk elvesztése felett érzett fájdalmunk pillanatai ezek.

Az első reakciók

A halál bekövetkezése után a dermedtség, elhagyatottság érzése tör fel bennünk, de nem mindig az előre elvárt reakciók – és nem az elvárt időben. Gyakori a sokkos bénultság, a veszteség átélése, a kiürültség és a kétségbeesés. Normális napi életvite­lünk is kárt szenvedhet, csökken az étvágy, alvászavarok alakulhatnak ki.

Depresszió, szomorúság

A kezdeti lelki bénultság depressziós, szo­morú érzéseknek adhat helyet. Egyedül és végtelenül magányosnak érezzük magun­kat. Feszültség és düh is dolgozhat ben­nünk. Düh, amely mások, de akár saját magunk ellen is irányulhat. Bűntudat, ön­vád, hogy nem voltunk eléggé kedvesek, nem segítettünk eleget, vagy többet, vagy nem mondtunk ki valami fontosat, és most már késő. Tehetetlenség és feszült­ség tölt el bennünket, és ez két fontos kulcsmotívum egy haláleset után.

Ezek mind-mind teljesen természetes gyászreakciók, többé-kevésbé mindenki­ben előfordulnak: más-más mértékben és változó ideig. Segíthet az a tudat is, hogy amíg mi gyászolunk, emberek ezrei ha­sonló érzéseket élnek át. Ők is vádolják magukat, és fáj nekik az egyedüllét. Segít­het a beszélgetés azokkal is, akik ismerték kedves halottunkat. Minden más fájda­lomhoz hasonlóan árt, ha nem foglal­kozunk vele, és sokat segítenek a beszél­getések, megnyugvással töltenek el ben­nünket.

A családdal és barátainkkal folytatott beszélgetések mellett hasznos lehet, ha or­vossal vagy pszichológussal is megosztjuk gondjainkat, különösen azokkal, akik hi­vatásszerűen foglalkoznak a gyász, a gyá­szolás problémáival.

Tipp! Közeli hozzátartozónk halála nagy fájda­lommal és mérhetetlen veszteségérzéssel tölt el bennünket. Nehéz a feltörő érzelmeinket kordában tartani, irányítani. Sokat segíthet ebben a helyzetben a gyászolással hivatásszerűen foglalkozó szakember tanácsa.

A megnyugvás ösvényei

Az idő múlásával helyreállnak a dolgok, és az élet újra normális kerékvágásban foly­tatódik. A „felépülés” mindenkinél más és más, hónapoktól hosszú évekig terjedhet. Egyszerre csak újra energikusnak érezzük magunkat, terveink vannak, újraszervez­zük az életünket. Bűntudatunk is lehet, hogy „elhagytuk” az elhunytat, akit szeret­tünk, visszatérnek a régi érzések, és visszaeshetünk egy korábbi fázisba. Leg­nehezebbek az évfordulók és születésna­pok, amikor újra átérjük egykori gyászunk elején érzett érzéseinket. Egyszer eljön a pillanat, amikor a jövő felé fordulunk, új­ra tervezünk, készülünk és eldöntjük, mit is szeretnénk tenni.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.