Stresszkezelés

Önkéntes munka és tanulás – A stresszcsökkentés két kiváló alternatívája

Az önkéntes munka, azonkívül, hogy másoknak segít vele, nagyszerű alkalom arra, hogy átélje a tevékenykedés örömét, és hogy micsoda boldogság adni. Hasonló érdeklődésű­ekkel találkozhat, részt vehet a helyi közösségi életben, új dolgokat tanulhat – magáról is.

Talán kevesen tudják, de 2005 óta Magyar­országon törvény szabályozza a közérdekű önkéntes tevékenységet. Már 10 éves kortól lehet ilyet végezni, természetesen ellenszolgál­tatás nélkül. Arra azonban van lehetőség, hogy az önkéntest alkalmazó szervezet biztosítsa a tevékenység ellátásához szükséges utazás, szállás, étkezés költségeit, munkaruházatot, védőfelszerelést, védőoltást, képzést stb.

Fontos a hozzánk legjobban passzoló önkéntes feladat megtalálása

Mielőtt önkéntes munkába kezdene, gon­dolja végig, milyen szerep (tevékenységi kör) lenne Önnek a legmegfelelőbb, mely képessége­it szeretné fejleszteni, mennyi időt tud ráfordíta­ni (heti néhány órát, esetleg többet), szabadban vagy fedett helyen dolgozna-e inkább.

A lehetőségek megtalálásának számos módja van. Tudakozódhat az interneten, a pol­gármesteri hivatalban, helyi és országos lapok­ban. De akár személyesen is felkeresheti azt az intézményt (kórházat, iskolát, idősek otthonát, könyvtárat), ahol szívesen segítene.

Hazánkban is egyre több területen várnak önkénteseket, így minden évben – főleg tavasszal – nagyszabású akciók indulnak a tiszta kör­nyezetért. Az állatkertekben és -menhelyeken, a karitatív szervezeteknél, hajléktalanokat támo­gató szervezeteknél szintén rengeteg dolgos kézre van szükség.

Segítség nyújtás

A másokon való segítés kétszeres haszonnal jár. Egyrészt annak, akit az önkéntes támogat, más­részt saját magának is, mert jó érzéssel tölti el, és erősíti az önbizalmat. Különösen nagy szó, ha valaki tanításra adja a fejét, hiszen így megoszt­hatja tudását, véleményét. Az írás-olvasástól kezdve a nyelveken át a szakmai ismeretekig sok minden átadható azoknak a – többnyire hátrá­nyos helyzetű – fiataloknak, akik ezen a téren felkészítésre vagy korrepetálásra szorulnak.

Az önkéntesek egy része külföldön tevé­kenykedik. Elutaznak elmaradott térségekbe házat építeni, betegeket ápolni, árva gyerekeket tanítani. A katasztrófa sújtotta övezetekbe ugyancsak rengeteg önkéntes érkezik részt venni a mentési munkálatokban. Magyarország­ról szintén lehet nemzetközi segélyszervezetek munkájához csatlakozni, és nem kevés honfitár­sunk dolgozik is a világ számos pontján.

A jó pap holtig tanul

A tanulás nemcsak élvezetes és hasznos, de mivel folyamatosan új idegpá­lyákat épít ki, serkenti és karbantartja az agyat. Egyre több tudományos adat mutatja, hogy tanulással kivédhető az öregedésnek a szellemi képességekre gyakorolt számos negatív hatása. Ezt támasztja alá a Miasszonyunkról elnevezett Szegény Iskolanővérek szerzetesrend több mint félezer idős apá­cájának egészségi állapotát 1986 óta nyomon követő vizsgálat. Ebből kide­rült, hogy az aktív életvitel és a tevékeny kommunikáció – a nővérek jóval a nyugdíjkorhatár felett is tanítanak – védelem az Alzheimer-kór ellen.

Aki már nem egészen fiatal, de új készségek elsajátítására vágyik, irat­kozzon be valamilyen tanfolyamra, ahol megtanulhat mondjuk internetezni, sakkozni vagy varrni, bővítheti történelmi, művészeti ismereteit, elsajátíthat egy idegen nyelvet. A kanadai York Egyetem kutatói 2004-ben tudományo­san igazolták, hogy a rendszeresen két nyelvet használók a bonyolult szelle­mi feladatok, problémák megoldása terén jobban teljesítenek.

A tanulásnak a kor nem szabhat határt!

Nem árt tudni azt sem, hogy ma már az egyetemi, főiskolai képzésben (feltétel a sikeres érettségi, illetve felvételi vizsga, esetenként szakmai vagy egészségügyi alkalmasság) és az iskolarendszeren kívüli tanfolyamokon való részvétel korhatár nélkül, mindenki számára nyitva áll.

A felsőoktatásban részidős (esti vagy levelező) és távoktatási képzésre is van lehetőség. Az „estin” az előadások mun­kanapokon délután négy óra után vagy szombaton vannak, a levelezőn a tanórá­kat tömbösítve, legfeljebb kéthetenként munkanapokon, illetve szombaton tart­ják. A gyermekükkel otthon lévő és tanulni vágyó kismamáknak érdemes érdeklődniük az egyetemi, főiskolai fel­vételi és képzés során őket megillető kedvezményékről.

A szellemi aktivitás és frissesség megőrzésének egyik legjobb módja a rejtvényfejtés. Egy vizsgálat szerint a szenilitás 50 százalékkal alacsonyabb arányban lép fel azoknál, akik hetente négy keresztrejtvényt fejtenek meg, mint azok körében, akik csak egyet.

6 kitűnő tipp a gátlások oldására

A következő ötleteket főleg azoknak ajánl­juk, akik önbizalomhiány miatt nehezen tudnak megnyílni és kommunikálni.

  • Ne feltűnően, de utánozza beszélgető­társa gesztusait, mimikáját, testtartását.
  • Helyezkedjen partnerével azonos szintre, azaz üljön le vagy álljon föl hozzá.
  • Próbálja fölvenni a másik légzésritmusát.
  • Gyakran nézzen társa szemébe, de ne hozza zavarba, időnként pillantson másfelé.
  • Udvariatlanság túl közel helyezkedni valakihez, főként, ha nem, vagy alig
  • Mutasson érdeklődést partnere iránt. Kérdezgesse a munkájáról, az életéről.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.