Stresszkezelés

Küszöböljük ki a stresszt nyugdíjas korban is!

A nyugdíjba menetel sokak számára komoly próbatétel. Hosszú évek .után, amikor nap mint nap pontosan tudták, hol lesznek, mit csinál­nak, hirtelen szoros program és időbeosztás nélkül találják magukat. Meg­inoghat az önazonosság tudat, amely gyakran a munkahelyi szerepkörön ala­pul. Meg kell küzdeni azzal is, hogy másként tekint rájuk a külvilág.

Ám a nyugdíjaskor másfelől valóban a jól megérdemelt pihenés ideje. Valóra lehet váltani a régóta dédelgetett tervet, amire a munkásévekben sohasem adódott mód. Nem kevesen felismerik ezt, és örömmel néznek az aktív kikapcsolódás nyújtotta örömök elébe. Hasonlóképpen változik meg a szülők élethelyzete is, amikor a gyerekeik kirepülnek. Az aggodalom mel­lett egyfajta felszabadító érzés éri utol őket, hiszen hirtelen jóval kevesebb feladatuk lesz. Mindkét alkalom lehetőséget, sőt felhatalmazást ad arra, hogy – jó értelemben – kissé önzőbbé váljon, izgalmas elképzeléseket szövögessen, s persze egészségesebb, kiegyensúlyozottabb életmódot folytasson.

A visszavonulók egyik típusa eleinte passzivitásba süpped, sokat pihen, tervezget, igyekszik feltöltődni. A másik ezzel épp ellentétesen cselekszik. Hiperaktívvá válik és mindenféle tevé­kenységbe belefog, utazgatni kezel. Idővel kialakul egyfajta középút, vagyis a nyug­díjas a korábbiaktól eltérő, de általában tartalmas életet él.

A tettek mezején

A nyugdíjaskorra való lelki felkészülés­ben kulcsszerepe van a tudatos tervezés­nek. Először azt döntse el, mit szeretne majd csinálni, azután azt, hogy e cél­kitűzés elérése érdekében miként lehet hatékonyan megszervezni és beosztani a napokat. A megszolgált nyugalom mel­lett legalább olyan fontos a vágyak szem előtt tartása. Semmittevéssel vagy azzal, ha hagyja magát kihasználni, túl sok érté­kes szabad időt veszít el.

Lehorgonyzás

Az önbizalom fokozásának egyik hatékony móclja a pszichológusok szerint a meg­erősítés. Akit kétely vagy nyugtalanság gyö­tör, mondogassa: „Bízom magamban, jól fog sikerülni!” Minél többet ismételgeti, a tudat­alatti annál inkább elfogadja ezt a tételt, így mind jobban erősödik az önbizalom. A neuro-lingvisztikus programozás egyik technikája, a lehorgonyzás (anchoring) szin­tén segíthet. Gondoljon vissza egy szép idő­szakra. Csukott szemmel koncentráljon, s élje át, hogy akkori önbizalma most is átjárja. Rögzítése ezt az érzést: végezzen kicsi, de erőteljes mozdulatot, például szorítsa össze a hüvelyk- és a mutatóujját. Ha szorongás vagy kishitűség keríti hatalmába, csináljon mindig így, ezzel előhívja az egykori bátorító érzést, lelkierőt és nyugalmat nyerve belőle.

Régi barátai a világhálón várják!

Életünknek ebben a szakaszában remek alkalmak kínálkoz­nak új ismeretségek kialakítására, és a régi baráti viszonyok felújításá­ra. Napjainkban a világháló a leghatékonyabb eszköz az egykori ismerősök, iskola- és munkatársak, külföldre szakadt barátok, rég nem látott rokonok stb. felkutatására. A feladatnak valamelyik általános keresőprogrammal vagy közösségi oldalon lásson neki.

Hangsúlyt kell kapnia a partnerével való harmonikus, bensőséges kap­csolat ápolásának is. Kutatások szerint a nyugdíjba vonulást követő időszak­ban megnő a házastársi konfliktusok száma, sőt a depresszió is gyakoribb. A jövő tervezése lehetőleg mindig közösen történjen. Az egymás iránti figye­lem, a problémák megvitatása, a derű és a humorérzék megőrzése elenged­hetetlen a boldog párkapcsolathoz idősebb korban is.

Bárhogyan is határozzon, annak megvalósítása érdekében cselekedni kell. Szőhet akármilyen nagyszabású terveket a nyugdíjas évekre, ha nem tesz értük semmit, csak vágyálmok maradnak. Lépjen a tettek mezejére!

Fedezze fel az élet teljességét!

Ahány ember, annyiféle késztetés lehet rá, hogy felismerje a világ sok­színűségét, egészséges szenvedélyeket találjon, kedvteléseinek hódol­jon, új kapcsolatokat kössön. íme, néhány a lehetséges motivációk közül.

  • JAVÍTJA A KÖZÉRZETET Ha sikerül megtalálnia, mi okoz Önnek örömet, jobb lesz a kedve, derűsebb az életszemlélete, erősebb a stressztűrése.
  • VÉDI AZ EGÉSZSÉGET Még az inaktív, ülő elfoglaltságot szeretők is óvhatják az egészségüket, ha lift helyett lépcsőznek, vagy az autót messzebb rakják le. Sok kicsi sokra megy.
  • ERŐSÍTI AZ ÖNBIZALMAT A vidámság hat a környezetre, a visszahatás pedig erősíti az önbizalmat. A mosolygás eleve pozitívan befolyásolja az énképet.
  • HATÉKONYABBÁ TESZ Aki rájön, milyen fontos, hogy időt találjon a kedvte­léseire, és törekszik is erre, összeszedettebbé válik otthon és a munkában. Megtanul a lényegre koncentrálni, leadni a feladataiból, tisztába jönni képességeivel és korlátaival, valamint eredményesebben kommunikálni.
  • ÖSZTÖNZŐLEG HAT A teljes életre való törekvés magában foglalja azt a fel­ismerést, hogy a jó közérzetért tudatosan tenni kell, méghozzá kiegyensú­lyozott étrenddel, pihentető alvással, rendszeres testmozgással, revitalizáló kikapcsolódással. Ne feledje, azt is tanulni kell, mi jó az embernek.
Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.