Veszélyes vagy biztonságos

Televíziózás – ártalmas vagy hasznos?

A tévénézés nem árt – legalábbis a sze­münknek nem. Szakértők megállapí­tották, hogy még az sem rontja a látásunkat, ha közelről nézzük a képernyőt. A tévékép­ernyők rákkeltő sugárzásával kapcsolatos aggodalmak alábbhagytak, amióta a gyártók minimális szintre csökkentették a képcsövek sugárzási szintjét.

De mi a helyzet az erőszakkal? Vagy azokkal, akik naphosszat a tévé előtt ülnek? E veszélyek sajnos jóval súlyosabbak. Különösen a gyerekek esetében igaz, hogy a túlzásba vitt tévénézés zavarokat okozhat a testi fejlődésben és a tanulásban egyaránt, és növeli az elhízás veszélyét.

Sok ember szó szerint a televízió rabjává válik. Ma már szinte minden háztartásban van televízió. Az amerikai gyerekek heti 21,7 órát töltenek a képernyő előtt, ami évi 1128 órát jelent. 70 éves korukra ezek az emberek az éle­tükből öt-hét évet tévé­zésre fordítottak. Magyar­ország cseppet sem marad le ebben a tekin­tetben, a magyar középis­kolások napi 2-3 órát töltenek számítógép vagy tévé előtt, hétvégeken még ennél is többet.

Hogyan korlátozzuk a tévénézést?

  • Napi egy óránál tovább ne en­gedjük tévézni gyermekeket, de azt is csak a házi faladat elké­szítése után.
  • Étkezés közben kapcsoljuk ki a készüléket.
  • Ügyeljünk rá, hogy a bébiszitter is betartsa a tv-re vonatkozó rendszabályokat.
  • A műsorokat gyermekeinkkel együtt nézzük, hogy meg tudjuk beszelni velük az olyan témá­kat, mint a szex, az erőszak, az alkohol, a kábítószerek.
  • A serdülők esetén a tv lehetó’-séget adhat az okét érintó/ kér­dések – az AIDS, a nemiség, a válás vagy a baráti kör elvárá­sainak – megvitatásához.
  • bíztassuk a gyerekeket más elfoglaltságok űzésére.

Virtuális erőszak

A televíziónézés hatásait felmérő statisztikák közül messze azok a legriasztóbbak, amelyek az erőszak­kal kapcsolatosak. A gye­rekeknek szánt műsorok mintegy kétharmada tar­talmaz erőszakos jelenete­ket – ezeknek a fele látszó­lag ártalmatlan rajzfilm. Mire egy gyermek kijárja az általános iskolát, átla­gosan 8000 gyilkosságot, valamint számtalan felka­varó tartalmú, szörnyű képekkel illusztrált tévériportot lát (főként a hírcsatornákon és a kereskedelmi adókon). Mire pedig kijárja a középiskolát, 200 000 erőszakos cselekmény szemtanúja. A témáról rengeteg tanulmány készült, s mind ugyanar­ra a következtetésre jutott: a televízió közve­títette erőszakos jeleneteknek tartósan kitett gyermekek sokkal nagyobb valószínűséggel válnak feszültté, türelmetlenné, félőssé, enge­detlenné, agresszívvá, ellenségessé és persze erőszakossá. Az ilyen „virtuális erőszak” folyamatos megélése eredményeként a fiata­lok a való életben érzéketlenné válnak az erő­szakkal szemben.

Mit lehet tenni? A szülők felelős­sége, hogy „tevőlegesen beavatkoz­zanak” gyermekeik televíziózásába – vagy úgy, hogy korlá­tozzák a tévé előtt tölthető időt, vagy pe­dig úgy, hogy a kicsik­kel együtt nézik a nekik megfelelő műsorokat.

Csak ülünk, és bámulunk

A televízió nemcsak a lelki, hanem a testi egészségre is káros lehet. Azok a gyerekek, akik naponta több mint négy órát tévéznek nagy valószínűséggel elhíznak – ha nem gyer­mekként, akkor felnőttkorukban. A tévézés tétlen elfoglaltság, ami alatt gyakran eszünk, és a műsorok közben számtalan hirdetés kí­nálja a táplálkozási szempontból értéktelen, kalóriadús ételeket.

Más kutatók a televízió előtt naponta négy óránál több időt töltő gyermekek iskolai teljesítményével kapcsolatos problémákra hívják fel a figyelmet.

Van jó hír is

Hibái ellenére a televízió továbbra is a szórakozás, a pihenés, a tájékozó­dás és a művelődés egyik fő forrása. A magányosok, az idősek és a moz­gásukban korlátozottak számára pe­dig a képernyő még ennél is többet jelent: társaságot.

A televízió fontos szerepet játsz­hat a gyermekek nyelvi, kognitív és szociális képességeinek fejlődésében is. A jó műsorok bővíthetik szókincsüket, megmoz­gathatják a képzeletüket, és mintát adhatnak a helyes viselkedésre, például az önzetlenségre és a társakkal való együttműködésre. A mér­téktartó tévézés még a tanulási eredményeket is javíthatja. Az óvodás korukban oktató mű­sorokat néző fiatalok körében végzett felmé­rés kimutatta, hogy e gyerekek könnyebben beilleszkedtek az iskolai életbe, a tudásszintet felmérő tesztekben rendre jobb eredményeket értek el, és az érettségi eredményeik is jobbak voltak mind matematikából, mind a természettudományos és nyelvi tárgyakból.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.