Allergia és asztma

Mi ez a homeopátia és használ-e az allergiára?

„Véleményünk szerint a homeopátia alapos kutatása annak ellenére indokolt, hogy a gyógymód hatása tudományosan nem magyarázható”.

Erre az állás­pontra jutott az a kutatócsoport, amelyik 1997-ben a homeopátiával kapcso­latban fellelhető összes vizsgálat eredményeit elemezte. A publikációk tudomá­nyos értékét gondosan mérlegelték, majd kigyűjtötték belőlük, összesítették és elemezték azokat az adatokat, amelyeket értékelhetőnek találtak.

Metaanalízis

Az ilyen elemzést, melyet egy adott témára vonatkozó összes kutatási eredmény összegyűjtésével és feldolgozásával végeznek, metaanalízisnek hívják. 119 olyan közleményt ta­láltak, amelyet elég színvonalasnak ítéltek ahhoz, hogy ebbe a metaanalízisbe belevegyék. Elemzésük szerint a homeopátia tényleges hatással bír. Más szóval, sokkal többet használ, sem­mint hogy azt egyszerű placebohatásnak lehessen betudni – annak a pszichoszomatikus javulásnak, amely minden kezelés hatására bekövetkezik még akkor is, ha hatóanyagot nem tar­talmazó szert kap a beteg.

A metaanalízisben szereplő legmeggyőzőbb tudományos kutatási eredmények az allergiás állapotok esetén alkalmazott homeopátiás orvosságokra vonatkoztak. De vajon ez pontosan mit jelent az allergiásoknak? Olyan kezelés-e a homeopátia, amit érdemes kipróbálniuk? Erre sajnos nehéz határozott választ adni.

Először is, a homeopátia metaanalíziséből származó bizonyí­tékok viszonylag szerények, és nem lehet belőlük messzemenő következtetéseket levonni, ahogy arra maguk az elemzést végző kutatók is rámutatnak. A megfigyelt hatások – a placebo és a homeopátiás orvosság hatása közötti különbség – nem szá­mottevőek. Másodszor, ha van is olyan homeopátiás kezelés, amelynek van valódi hatása, az nem jelenti azt, hogy az összes homeopátiás kezelés használ.

A homeopátia határai nagyon tá­gak, s köztük a legkülönfélébb megközelítések sokasága fér meg egymás mellett. A homeopátia azon vizsgált típusainak, ame­lyekről úgy tűnik, hogy hatékonyak, nem sok közük van az általában hozzáférhető homeopátiás orvosságokhoz.

Hasonlót a hasonlóval

A homeopátia (magyar neve: hasonszenvi gyógymód) alapel­ve, hogy egy anyag, amely egy bizonyos tünetcsoportot idéz elő, megfelelő módon alkalmazva ugyanezeket a tüneteket gyógyítani is tudja. A homeopátiát Sámuel Hahnemann német orvos a XIX. század elején fejlesztette ki.

A homeopátiás orvosságok alapjául szolgáló természetes anyagokat többnyire növényekből, ill. ásványokból nyerik. (Helyettük olykor beteg szövetekből nyert kivonatokat hasz­nálnak, de ez már újabb fejlemény. Csak a közelmúltban kezd­ték el alkalmazni az allergének, pl. pollenek kivonatát is.) Hahnemann kísérleteit korának gyógyszereivel, pl. belladon­nával és arzénvegyületekkel kezdte. Nagyságrendekkel kisebb dózisban alkalmazta őket, mint orvostársai, másrészt az akkori gyakorlathoz képest egészen más betegségekre.

Munkamódszere az volt, hogy először kiderítette, milyen hatása van a gyógyszereknek, ha azokat töményen egészséges egyéneknek adja (ezt önmagán és családtagjain próbálta ki), majd a gyógyszer kiváltotta tünetegyüttest összevetette egy adott betegség tüneteivel. Pl. megfigyelte, hogy a belladonna hallucinációkat és bőrszárazságot okoz – olyan tüneteket, ame­lyeket skarlátos gyerekeknél lehetett megfigyelni. Hahnemann azt állította, hogy ha belladonnát ad be nagyon kis dózisban, nagyságrendekkel kisebb mennyiségben, mint a normál adag, azáltal elősegíthető a skarlátos szervezet öngyógyulása.

Étrend

Hahnemann – kortársaitól eltérően – nagy hangsúlyt helye­zett az egészséges étrendre, a friss levegőre és a testmozgásra is. Emellett szívből ellenezte korának brutális orvosi módszereit, a lépten-nyomon alkalmazott érvágást és a rendkívül mér­gező „gyógyszerek” nagy adagban történő beadását. Figyelem­be véve, mennyire eredménytelen és gyakran milyen veszélyes volt akkoriban az általánosan elfogadott orvoslás, Hahnemann sikere nem különösebben meglepő.

A kevesebb néha több

A homeopátia ma „a kevesebb: több” filozófiájának gyakorlati megvalósulása. A homeopátiás orvosság úgy készül, hogy az alapvető összetevőt (a hatóanyagot) vízben feloldják, majd ezt az oldatot több lépésben egyre tovább hígítják. Keverjünk el egy üveg bort a Csendes-óceán vizében – körülbelül ennyire híg egy homeopátiás orvosság. Az ilyen extrém hígításokat Hahnemann halála után követői vezették be.

A hígítás önmagában azonban nem elég, minden egyes hí­gításnál egy speciális rázó-ütögető technikát alkalmaznak. Ezt eredetileg kézzel végezték, de ma már többnyire gépi úton tör­ténik. A homeopaták véleménye szerint ez a potenciálásnak ne­vezett eljárás a gyógyszer hatékonyságát fokozza.

Valójában egyszerű számítással, a fizika alapvető törvény­szerűségeinek ismeretében megmondható, hogy a homeopáti­ás gyógyszerekben semmi más nincs, csak víz – többségüket annyira felhígítják, hogy a hatóanyag szinte egyetlen moleku­lája sem marad bennük.

Mit csinál a homeopata?

A homeopata azzal kezdi, hogy összes tünetünket (nemcsak az allergiás panaszokat, hanem az esetleg fennálló egyéb tüneteket is) mérlegeli, egyéb olyan jellemzőkkel együtt, amelyeket a ha­gyományos módon gyógyító orvosok rendszerint nem vesznek figyelembe, pl. a fizikai megjelenést és a pszichológiai vonáso­kat. Ezután kiválaszt egy anyagot, amely maximális erősségű dózisban a fennálló tünetekhez és jellemzőkhöz hasonlóakat idézne elő. E megközelítés a klasszikus homeopátia.

Emellett a homeopaták gyakran adnak tanácsokat az ét­rendre, az alvásra, a testmozgásra, valamint az allergének elke­rülésére vonatkozóan is. Ahogy a homeopátia korai időszaká­ban, úgy manapság is ez lehet a kezelés legfontosabb része.

Mi a feladata?

Más kiegészítő terápiákat végző természetgyógyászokhoz hasonlóan a homeopaták is készségesen végighallgatják a bete­get, ha az úgy érzi, hogy személyes problémáiról, érzelmi ne­hézségeiről kell beszámolnia ilyen esetekben a terapeuta igyekszik a beteget megnyugtatni, és jó tanácsokkal ellátni. Ez hasznos segítség lehet, bár sokak szerint az ilyen jellegű lelki támaszt nem a homeopata szakemberektől várják.

A homeo­pátián belül kétféle hagyomány él egymás mellett: egy tudo­mányos megközelítésű irányzat (amelyet napjainkban a homeopátiás immunterápiával végzett kísérletek képviselnek), valamint egy erősen metafizikai megközelítés. Ez utóbbin belül számos koncepció létezik ezek egyike az a felfogás, amely szerint minden betegség pszichés vagy morális gyengeségek (hiányosságok) eredménye. Ez a nézet rendkívül káros lehet a beteg és környezete számára.

A homeopata olykor bizonyos élelmiszerek elkerülését javasolja, feltételezve, hogy betege étel-intoleranciában szenved, jóllehet a kizárásos diétát, a pontos diagnózis felállításának egyetlen módját ritkán alkalmazza.

Komplex homeopátia

Mindezek mellett egyes homeopaták gyógynövénytartalmú orvosságokat is adnak, ha úgy gondolják, hogy azok segíthetnek. E megközelítés neve komplex homeopátia.

A homeopátia egyik egészen új fejleménye a homeopátiás immunterápia (HIT), mely extrém mértékben hígított allergéneket (pl. pollen- vagy poratka-allergént) alkalmaz az adott anyaggal szemben túlérzékeny betegeknél. Jóllehet a homeopátiás immunterápiát a hagyományos immunterápia inspirálta, a kettő igencsak távol áll egymástól.

A szélsőséges hígítási folyamat azt jelenti, hogy a homeopátiás immunterápiához használt oldat nagy valószínűséggel már egyetlen allergén molekulát sem tartalmaz. Éppen ez különbözteti meg teljesen a hagyományos immunterápiától, melynél éppen az allergén jelenléte és annak egymás után beadott injekciókkal fokozatosan növelt dózisa az, ami a gyógyhatást előidézi.

Használ-e allergiára?

Két tudományos vizsgálat arra utal, hogy a HIT-nek lehet némi – bár meglehetősen kismértékű – jótékony hatása a szénanáthára és a pollen kiváltotta asztmára. Egy másik homeopátiás kezelésfajta, amely allergiás eredetű asztmában szenvedőknél mutatkozott hatékonynak, szövetkivonatot használt. Az asztmás beteg légútjából vettek egy kis szövetmintát, melyet azután felhígítottak, potenciáltak, majd kezelés gyanánt beadták neki. A terápia hatékonynak tűnt, és a metaanalízis során e próba tudományos megbízhatóságát „igen jó”-nak minősítették.

A tudományos értékelések során hatékonynak látszó harmadik homeopátiás eljárás az ún. galphimia, melyet pollenallergia okozta szemtünetek kezelésére használnak.

A legtöbb homeopátiás rendelés keretében nincs esély arra, hogy a kezelések bármelyikéhez hozzájuthassunk – ezeket csak nagy kutatóintézetekben alkalmazzák, kísérleti céllal.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.