Allergia és asztma

Gyógyítható-e az allergia akupunktúrával?

Az akupunktúra

A nyugati kutatók azonban nem sok figyelmet fordítottak az akupunktúra többi hatására, pl. azokra, amelyek az immun­rendszert vagy az allergiás megbetegedéseket érintik. Az egyik fontos kivétel ez alól az asztma.

A kezelés

A hagyományos kínai orvoslásban a diagnózis és a kezelés sok­kal inkább személyre szabott, és az olyan diagnózis-kategóriák, mint az „allergia” vagy „szénanátha”, kevésbé fontosak, mint a szóban forgó egyén csi-jének álla­pota, amelyet az akupunktúrát végző orvos határoz meg. A ha­gyományos kínai akupunktúra művelője nagy figyelmet fordít az érverésre. A pulzust minden kezelés előtt, valamint a keze­lések alatt is, meghatározott időközökben ellenőrzi, hogy meg­állapítsa, miként változott meg a csi áramlása. Minden kezelés egyedi, és a beteg adott állapotához igazodik, emiatt nagyon nehéz konvencionális tudományos módszerekkel vizsgálni.

Kutatási eredmények! Hogy az akupunktúrát a tudományos kutatás számára hoz­záférhetőbbé tegyék, kifejlesztették egy „nyugatosított”, uni­formizált változatát, mely a klasszikus (nyugati) orvoslás diag­nosztikai módszereit alkalmazza, majd az így megállapított betegségnek megfelelő, előre meghatározott akupunktúrás pontokat veszi kezelésbe.

A hagyományos akupunktúra szak­értői úgy vélik, hogy ez a megközelítés gyakorta kudarcot vall, ráadásul hiányzik belőle az akupunktúra egészének lényege.

Az „uniformizált” akupunktúra

Az „uniformizált” akupunktúrával más bajok is vannak, mutat rá dr. Dávid Eisenberg, a Harvard Egyetem vezető aku­punktúra-szakértője.

Egy tipikus akupunktúrás kezelés Kínában így zajlik:

„Valahányszor az akupunktúrával gyógyító behelyezi a tűt a bőrbe, megkérdezi betegét: »Érzi vagy nem?« – azaz érzi-e a csi-t. A kérdés azt jelenti, hogy a tű behelyezése az éppen kezelt pontba kiváltott-e a be­tegnél egyfajta teltségérzetet, zsibbadásszerű bizsergést vagy hasonlót…

A legtöbb kínai már átesett akupunktúrás kezelé­sen, és tisztában van a te csi jelenségével és jelentésével… Ezzel szemben az akupunktúrás kezeléshez folyamodó nyugati bete­gek többségének fogalma sincs a te csi-ről, s mivel nem tudják, milyen érzékelésre kell számítaniuk, képtelenek megmondani a terapeutának, hogy egy-egy tű éppen jó helyen van-e vagy sem.

Ha pedig nemcsak a beteg, hanem a terapeuta is tájéko­zatlan a te csi-t illetően, ahogy az sajnos gyakran előfordul, az eredmény csakis kiábrándító lehet. Szerencsére Nyugaton is vannak az akupunktúrával gyógyítók között magasan képzett terapeuták, és a te csi tökéletesen érzékelhető a legszkeptiku­sabb nyugati beteg számára is – keressünk és válasszunk tehát olyan terapeutát, aki erre odafigyel.

Mivel az akupunktúra érzelmi és pszichés reakciókat is ki­válthat, fontos, hogy a terapeuta jelenlétében ne legyünk fe­szültek, és hogy legyen köztünk bizonyos fokú empátia.

Gyógyítható-e az allergia akupunktúrával?

A kínai elmélet szerint az akupunktúrának minden betegségre lehet valamilyen jótékony hatása – aki beteg, annál a csi áram­lása megváltozik, és ez a terápiával korrigálható.

A nyugati tudományos megközelítés szerint az akupunktú­ra endorfinok termelésére ösztönzi a szervezetet. Ezek az enyhén narkotikus hatású vegyületek akkor is felsza­badulnak, amikor pl. valaki megerőltető módon végez test­edzést.) Relaxált, kellemesen bizakodó lelkiállapotot idéznek elő, ami a legtöbb ember számára megkönnyíti a szembenézést a problémákkal, és új perspektívába helyezi az élet nehézsége­it. Mivel a lelki tényezőknek szinte minden betegségben van bizonyos szerepe (olykor csak annyi, hogy a panaszokat sú­lyosbítják), a lelkiállapot javítása nyilván jótékony hatású.

Arra vonatkozóan, hogy magára az allergiára hogyan hat az akupunktúra, és mit várhatunk a terápiától, kevés biztosat le­het mondani – azon egyszerű oknál fogva, hogy a nyugati ku­tatók még nem vizsgálták a kérdést.

Kutatási eredmények! Számos vizsgálat azt mutatja, hogy az akupunktúra alkal­mazásának az asztmásoknál egyértelmű, bár csak átmeneti ha­tása van, ami a hörgők kitágításában nyilvánul meg.

Ez nem meglepő, hiszen a terápia a vegetatív idegrendszerre (az ideg­rendszer akarattól függetlenül irányító részére) hat, amely nemcsak a szívritmust és a légzést, ha­nem a hörgőfal izmainak feszességet is szabályozza.

A rövid távú hatás azonban nem alkalmas a probléma keze­lésére. Az asztmánál bármely terápia csak akkor lehet eredmé­nyes, ha az tartós hatást gyakorol a légutak gyulladására. Bár az asztma akupunktúrás kezelésével kapcsolat­ban végzett kutatások némelyike a légutak általános javulását regisztrálta, a legtöbb vizsgálatnak ezt nem sikerült kimutatnia. Meg kell jegyezni azonban, hogy eleddig az akupunktúra ere­deti, egyénre szabott változatát csak egyetlenegyszer vizsgálták

Az energiaáramlás

Az akupunktúra az emberi szervezet ősi kínai felfogásából ered, mely gyökeresen különbözik a nyugati orvoslás alap­koncepcióitól. A csi-nek nevezett „életenergia” különbözteti meg az élő testet az élettelentől. Ennek az energiának szabadon és harmonikusan kell áramolnia, mert csak így tudja kifejteni a szerveket tápláló és védő hatását. Betegség akkor alakul ki, ha a csi áramlása akadályba ütközik, vagy egyensúlya felborul.

A csi a meridiánoknak nevezett csatornákon keresz­tül áramlik a testben. Ezek többsége függőlegesen halad (tehát a fejtetőtől a talpig); az akupunktúrás tűk beszúrási pontjai a meridiánok mentén találhatók. A csi áramlása a pulzusok gondos mérésével törté­nik – a pulzust tehát nem csupán egy helyen mérik, mint Nyugaton, hanem a test számos helyén.

A csi-áramlás zavarainak felismerésével és azok korrigálásával gyógyíthatók a már kialakult betegségek, és megelőzhetők a kezdeti stádiumban lévők, még mielőtt a nyilvánvaló tünetek mutatkoznának. A meridiánok és az akupunktúrás pontok mibenléte a nyugati orvosok számára ma is rejtély. A meridiánok egyes szakaszai nagyjából bizonyos idegek vagy erek mentén haladnak, de azokat nem követik pontosan.

Az akupunktúrás pontoknak nincs anatómiai realitása – tehát sem a bőr fel­színén, sem alattuk nincs jól körülírható anatómiai képlet. Annyit azonban sikerült kimutatni, hogy a pontok közül több is a főbb idegvégződések közelében vagy a mélyebben fekvő nyomásérzékelő receptorok felett helyezkedik el.

Az összkép

Az akupunktúra a kínai orvoslásnak csupán egyik eleme. Kínában (és a nyugati világ kínai gyógymódokat alkalmazó klinikainak egy részén) a különböző technikákat együtt, kombinálva alkalmazzák. Egyetlen józan kínai orvosnak sem fordul meg a fejében, hogy betegeit kizárólag akupunktúrával kezelje – allergiás betegeknél a kezelés központi részét pl. általában gyógynövényterápia képezi. Az ekcéma különösen jól reagál a hagyományos kínai gyógynövényterápiákra – a kínai gyógynövénytartalmú krémek használatával viszont nem árt az elővigyázatosság.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.