Allergia és asztma

Relaxációs terápiák az asztma kezelésére!

A hipnózis, a jóga, a meditáció, a vizualizáció, az ellenőrzött légzés mind a relaxációs terápiák­hoz sorolhatók – márpedig a relaxáció rendkívül fontos, ha asztmáról van szó. Noha az orvosok ma már nem gondolják úgy, hogy az asztma „fejben dől el”, bizonyítékok vannak arra, hogy a stressz rohamokat válthat ld, illetve súlyosbíthatja a meglévő tüneteket.

A relaxációs gyógymódok jó hatással vannak az asztmára.
A relaxációs gyógymódok jó hatással vannak az asztmára.

Ezért érdemes foglal­koznia az alább ismertetett gyógymódokkal. Ha a hagyományos kezelésével együtt alkalmazza őket, akkor a hatásukra csökkenhet a gyógyszerszükséglete, és talán kevesebb tünete is lesz, mint ha csak a gyógyszert szedné.

Erősítse meg a légzőizmait

Vegyen mély lélegzetet! És most még egyet! Lát­ja, hogy emelkedik és süllyed a mellkasa? Nos, ezt nem magától teszi. A mellkasban ugyanis légző-izmok (más néven bordaközi izmok) működnek. Mint a nevük is mutatja, a bordák között találha­tók, és reflexszerűen működnek: belégzéskor elernyednek, kilégzéskor pedig összehúzódnak. Általában észre sem veszi őket és a működésüket – legalábbis addig, amíg nem adódnak légzési nehézségei.

Ha nehezen tudja beszívni a levegőt, vagy so­hasem képes teljesen megtölteni a tüdejét, az azt jelzi, hogy az izmok elgyengültek. Az asztmára szedett kortikoszteroiclok sajnos tovább gyengít­hetik őket. A légzőizomtréningnek nevezett mód­szer alapötlete arra irányul, hogy megerősítse az izmokat, és a légzési képességén is javítson.

A légzőizmok kétféle módon edzhetők: vagy úgy, hogy mély lélegzeteket vesz, és addig tartja benn a levegőt, ameddig csak bírja, vagy pedig a PowerBreathe nevű leleményes eszköz segítségé­vel. A Birminghami Egyetem dr. Alison McConnell (a légzéssel összefüggő gyakorlatok egyik legelis­mertebb szaktekintélye) vezette kutatócsoportja által kifejlesztett készülék gyógyszerek nélkül működik, és úgy néz ki, mint egy nagy inhalátor, amelyben ventilátort és szelepet helyeztek el. Miközben a szopókán át beszívja a levegőt, a légzőizmai keményebben kénytelenek dolgozni, mert a ventilátor csak akkor engedi áthaladni a levegőt, ha már elég nagy nyomáskülönbséget hozott létre a szelep megnyitásához.

Egy jó masszázs sosem árt!:)
Egy jó masszázs sosem árt!:)

Progresszív relaxáció

Ez a gyakorlat megtanítja arra, hogyan tehet kü­lönbséget a feszült és a relaxált állapotok között. Ezt úgy érik el, hogy sorban meg kell feszíteni, majd el kell lazítani a 15 fő izomcsoportot, nagyon odafi­gyelve a közben tapasztalt érzésekre. A progresszív relaxációt gyakran vetik be álmatlanság ellen is, mi­vel az érintettek felismerhetik, hogy testük mely részei különösen feszültek. Idővel azt is megtanul­hatja, hogy időben érzékelje a feszültségszint növe­kedését, még mielőtt az annyira megnőne, hogy problémát okoz.

Mit mutatnak a vizsgálatok? A klinikai eredmé­nyek meglehetősen kedvezőek. Egy vizsgálatba pél­dául 44 olyan gyermeket vontak be, akiknek mérsé­kelt vagy súlyos asztmájuk volt, s azt találták, hogy abban a csoportban, amely a progresszív relaxáció elsajátításával foglalkozott, jelentősen javult a tüdő-funkció a kontrollcsoporthoz képest, amelynek tagjai csak csendben üldögéltek. Máskor 20 asztmás fiút részesítettek asszertivitást (önérvényesítés) növelő vagy progresszív relaxációs képzésben, s azt találták, hogy a relaxációs csoport tüdőfunkciója 12,7 száza­lékkal javult, és a kezelés után egy hónappal is jobb volt, mint az asszertivitást erősítő embereké.

A meditáció célja hogy megteremtsük a belső nyugalom és békesség állapotát.
A meditáció célja hogy megteremtsük a belső nyugalom és békesség állapotát.
Figyelmeztetés! Mindenkinek ajánlott, nagyszerű módszer a lazításra, szívbetegek rehabilitációja során is gyakran alkalmazzák.

Költségek: A progresszív relaxáció módszerét tan­folyamon lehet elsajátítani, ennek díja változó, ám miután megtanulta a technikát, hangzóanyag segít­ségével már egyedül is alkalmazhatja – ahol és ami­kor csak kedve tartja.

A légzés újratanulása

Lélegezni mindenki tud, de általában felszínesen teszi, azaz nem szív be annyi levegőt, amennyire a tüdejének szüksége lenne. A helyes légzés az aszt­ma ellen is segíthet: egyes feltételezések szerint ked­vező hatással van az asztmára, ha megtanulja fékez­ni a velejáró hiperventilációt (túl szapora légzést), amelynek eredményeként túl sok szén-dioxidot ad le.

A légzés többféle módon is újratanulható. Ezek egyike a Konsztantyin Butejko orosz orvosról elneve­zett Butejko-légzés, amelynek során a légzésszám csökkentését kell elsajátítani. A lélegzet-visszatartá­si gyakorlatok, a jógalégzés és a testmozgásos gya­korlatok is hatásosak lehetnek. A kimondott cél a mellkasátmérő – s ezzel a tüdőtérfogat – növelése, hogy az a lehető legnagyobb hatékonysággal működ­jön. Valójában azonban semmi sem növelheti a tüdő térfogatát – még az sem, ha napi 30 kilométert fut -, csupán a szorongás oldható valamelyest.

Ha időnk engedi járjunk masszíroztatni.
Ha időnk engedi járjunk masszíroztatni.

Mit mutatnak a vizsgálatok? Egy 16 hétig tartó vizsgálatban 67 asztmás felnőtt vett részt. A prog­ram során vagy hasi légzést tanultak, vagy testmoz­gástréningen vettek részt, vagy „várólistára” kerül­tek (ez volt a kontrollcsoport). A mély hasi légzést tanuló csoport tagjai jelentősen mérsékelni tudták a gyógyszerhasználatukat, sokkal kevesebb heves asztmás tünetük volt, és csaknem 300 százalékkal tovább bírták a fizikai terhelést, mint a légzési mód­szer elsajátítása előtt.

Másik kutatásban 36 aszt­más felnőtt vett részt: egy részük videokazettáról sajátította el a Butejko-technikát, a többiek pedig egy „placebovicleót” kaptak, hogy otthon nézzék meg naponta kétszer, négy héten át. A Butejko-csoport tagjainak életminősége jelentősen javult (egy tudományos felmérés alapján), és sokkal keve­sebb hörgőtágítóra volt szükségük. További előnyök megismerése érdekében kutatások szükségesek.

Figyelmeztetés! Biztonságos és fájdalommentes módszer.

Költségek: Költsége attól függ, hogy inagánterape-utától tanul, vagy videóról.

Masszázs

A masszázs korántsem egyszerű hedonista fény­űzés, amit különleges alkalmakkor vagy az ötcsilla­gos szállodákban lehet csak élvezni, hanem mind népszerűbb terápiás módszer is, amelyet immár az alternatív kezeléseket alkalmazó központokban is végeznek. Az évszázados gyógyító eljárásnak szá­mos előnye van, s egyre többféle állapot kezelésére bizonyul alkalmasnak.

Mit mutatnak a vizsgálatok? A masszázs aszt­mára gyakorolt hatásával kapcsolatos eddigi egyet­len vizsgálatban 32 gyermeket (4-14 éveseket) részesítettek a szüleik lefekvés előtt 20 percen át masszázs- vagy relaxációs terápiában. A kisebb gyerekeknél azonnal mérséklődött a viselkedésük­ben megnyilvánuló szorongás, és csökkent a vérük­ben a stresszhormonok közé tartozó kortizol szintje. A vizsgálat során folyamatosan javult az asztmá­hoz, a csúcsáramlásmérő használatához és más, a tüdőfunkciót mérő vizsgálatokhoz való hozzáállá­suk is. Az idősebb gyerekek szintén arról számoltak be, hogy a masszázs hatására mérséklődött a szo­rongásuk, és lelkileg is jobban kezelték betegségü­ket, bár a tüclőfunkciójuknak csak az egyik mutató­jában

Figyelmeztetés! A masszázst követő napon érez­het némi sajogást, de az egyéb mellékhatások kocká­zata igen csekély.

Költségek: A lakóhelytől függőek. A masszázskeze­lések időtartama 30-90 perc, az áruk pedig változó. Összegzés A masszázsterápia segíthet csökkenteni a szorongást és javítani a hozzáállást, de az asztma kezelésében valószínűleg csekély szerepe lehet.

A meditáció

A meditáció egyfajta szellemi gyakorlat, melynek során mélyen elgondolkodunk, eltűnődünk egyetlen dolgon (pl. jelképen, hangon vagy tárgyon). Célja, hogy megteremtsük a belső nyugalom és békesség állapotát, fokozzuk a tudatosságot, s mindezek révén testi, érzelmi és szellemi előnyökhöz jussunk.

Az asztmában szenvedők számára a meditáció a gyógyszeres kezelés hasznos kiegészítője lehet, mivel segít megbirkózni a stresszel, amely súlyosbít­hatná az állapotát.

Mit mutatnak a vizsgálatok? A meditáció aszt­mára gyakorolt hatását nem sokat tanulmányozták eddig (sokkal több kutatást végeztek a jógapózok hatásáról), de volt egy vizsgálat, amelyben hat hó­napon át figyeltek meg 21, a transzcendentális meditációban képzett beteget, és megállapították, hogy a módszer „hasznos kiegészítése” az asztma kezelésének. Noha ez nem tartozik közvetlenül ide, de érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi években számos kórház és rákklinika is felvette a meditációt és a jógát a szolgáltatásai közé, és arra biztatják a súlyos krónikus betegségekben szenvedőket, hogy vegyenek részt ezeken.

Figyelmeztetés az nincs: a meditáció teljesen bizton­ságos.

Költségek: Tanfolyamonként igen változó.

Összegzés:

Az asztma és más krónikus állapotok kezelésére alkalmazott relaxációs terápiaként a meditáció hatékonyan egészítheti ki a hagyomá­nyos orvosi kezelést.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.