Babaápolás

Az apukák számítanak – Adjunk teret apának!

Úgy tűnik, hogy a gyerek fejlődésében az apák legalább annyit számítanak, mint az anyák, bizonyos szempontból akár még többet.

Apák fontossága  a nevelésben

Kutatók úgy találták, hogy azok az újszülöttek és tipegők, akikkel apjuk ér­zékenyen, segítőkészen és ötletesen játszik (a gyerekhez a saját szintjükön be­szél, kritizálás helyett bátorít, és igazán gyerekbarát elfoglaltságokat ajánl), ké­sőbb, amikor tizenévesek és felnőttek lesznek, közelebbi és nagyobb bizalmon alapuló kapcsolatokat alakítanak ki másokkal. A szakértők arra a vélemény­re jutottak továbbá, hogy az apa-gye­rek együtt játszás (különösen tizenéves korban) legalább olyan fontos szerepet tölt be a gyerek jövőbeni érzelmi és szociális közérzetében, mint az anya­gyerek kölcsönhatás.

A kölykök jobban fejlődnek, ha anyukájuk nem tartja fenn önmaga szá­mára a kötődés jogát. A szakértő szerint azok a gyerekek, akik ötéves korukra jól kötődnek az apjukhoz, nagyobb való­színűséggel lesznek magabiztos és szo­ciálisan sikeres iskolások.

Nyolc, legfeljebb tíz órát, az újszülött gon­dozásának feladata viszont kitölti a nap 24 óráját. Ez azt jelenti, hogy a párja ugyanannyit dolgozik, mint ön, és ha nem segít be, miután hazaérkezett, to­vábbi 14-16 órát fog dolgozni, mialatt ön pihen. Munkanapja fizikailag és érzel­mileg legalább olyan megerőltető, mint az öné (sőt megterhelőbb, ha szoptat is). Önnek minden reggel korán kell kelni, hogy elkezdje a munkanapot – de a fe­leségének ugyanúgy, kivéve hogy neki nem jár ebédidő, kávészünet, gyakran még fürdőszobaszünet sem. Más szóval, neki nagyobb szüksége van könnyítésre esténként, mint önnek arra a pihenésre, amelyet a szülői gondoskodás teljes meg­osztásával feladni kényszerük

A baba gondozása egyúttal egy sem­mivel össze nem hasonlítható lehetőség

A megelőző generációk során kevés apa töltött jelentős időt újszülött csemetéjé­vel. Egy felvilágosodottabb generáció tag­jaként önnek lehetősége nyílik kislánya megismerésére, amire más módon nem nyílna alkalma. Lehet, hogy elmulasztja az esti híreket vagy a vacsora előtti test­mozgást, de rá fog jönni, hogy a lazítás és leengedés legjobb módja a gyerekkel va­ló foglalkozás.

Semmi nem segít úgy elfe­lejteni a személyes problémát, az elrontott munkát vagy az elúszott üzletet, mint a babának gügyögni, kicserélni a pelenká­ját, figyelni a pancsolását és a gurgulázását a kádban, vagy álomba ringatni. És mialatt elfelejti a munkanap gondjait, sok-sok emlékezetes pillanatra tesz szert.

Ezzel persze nem azt állítjuk, hogy a babával töltött minden perc (különö­sen az éjszaka kellős közepén) olyan lesz, amire később szívesen emlékezne vissza (ezek egy része olyan sűrű, álmos ködbe fog veszni, amire akkor sem lesz képes visszaemlékezni, ha akarna). Mint min­den munkának, a babagondozásnak is megvannak a maga nehézségei.

Amikor legközelebb a hasfájós cse­metével rója a szobát, gondoljon arra is, hogy bár a gyerekgondozás most inkább kényelmetlenség, mint öröm, de a jutalom nemsokára feledteti a stresszt. Először jönnek a csak önnek szóló moso­lyok és gügyögések, majd felhangzik az izgatottan kiejtett „apa”, amikor belép az ajtón, később egy kis felemelt ujjacskáit kell megpuszilni, hogy a nevetés jobban sikerüljön. A mostani fáradságos éjsza­kákért a kárpótlást a gyerekkel való szo­rosabb kapcsolat hozza meg, ami persze nemcsak örömet fog szerezni, de a nehe­zebb időket is meg fogja könnyíteni.

Természetesen mind önre, mind a párjára időnként ráfér egy kis csecsemő­szünet, ezért gondoskodjon róla, hogy néhanapján egy-egy estét kettesben tölt­hessenek.

Életre szóló ajándék

Dohányzó szülők gyerekei lényege­sen többször betegek, mint a nem dohányzókéi, nagyobb valószínűség­gel halnak meg bölcsőhalálban és nagyobb valószínűséggel válnak egy­szer maguk is dohányzóvá. Nagyobb valószínűséggel lesznek továbbá has­fájósak. Ha dohányzik, és nehézsége van a leszokással, keressen orvosi segítséget, vagy csatlakozzon egy cso­porthoz. A füstmentes környezet, egy nem do­hányzó apa az egyik legszebb aján­dék, amit a gyereke kaphat.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.