Babaápolás

Balesetvédelmi emlékeztető gyerekeknél

A gyerek egyre okosabb és ügyesebb, de az ítélőképessége ezzel még egy jó dara­big nem tart lépést. Mivel már ki tud­ja fundálni, hogy kerüljön különféle bajokba, és terveit véghez is tudja vinni, éppen okossága, ügyessége miatt na­gyobb veszélyben van, mint valaha.

Felügyelet szükséges!

Ha tehát a gyerek a második élet­évébe lépett, gondoskodjunk róla, hogy továbbra is szigorú felügyelet alatt le­gyen, és a korábban bevezetett óvintéz­kedések érvényben maradjanak. Ezen­kívül állítsunk össze egy második bal­esetvédelmi leltárt, hiszen a gyerek már remek mászó vagy hamarosan az lesz. Ami annyit jelent, hogy a lakásban csak az van előle biztonságban, amit lakat, kulcs, biztonsági zár véd, mert azzal a kis kezecskék nem tudnak elbánni.

A szem­lén ne csak arra figyeljünk, amit a gye­rek a padlóról is elér, hanem arra is, amihez-amire felmászhat. Minden olyan holmit ajánlatos eltávolítani, ami a gye­rekre veszélyes lehet (vagy fordítva). Ve­gyük számításba a kisgyerekek találé­konyságát, hiszen egy polcot könyvekre, az ablakot székre, a konyhai pultot játék­ra állva is fel lehet érni. Ügyeljünk arra, hogy a szék, asztal, polc, amire felmász­hat, legyen elég szilárd, és elbírja a sú­lyát. Folytassuk a tilalomfák felállítását („Nem, arra nem szabad felmászni!”), de egyelőre ne reméljük, hogy másnapra nem felejt el mindent.

Képeskönyvek

A nappaliban tartani, de könyvek, ké­peslapok segítségével az egész állatvilá­got vendégül láthatjuk. Naponta többször nézegessünk vele, olvassunk neki könyveket. Nem baj, ha egy-egy alka­lom rövidre sikerül, esetleg csak néhány percre, mert a gyerek még nem tud to­vább figyelni, de a sok kicsiből vég­eredményben összeáll az a szilárd alap, amely később az olvasás megszeretésé­hez szükséges.

Képzeletbeli játék:

A játék edények, babakonyha, ételutánzatok, házikók, traktorok, autók, kalapok, felnőttcipők, díszpárnák és bármi egyéb alkalmas le­het arra, hogy egy nagy képzelőerővel megáldott kisgyerek mesevilágába röp­penjen. Az ilyen jellegű játék fejleszti a gyerek szociális készségét, ügyességét (ruha föl- vagy levétele, „tojásverés” a rán­tottához, levesfőzés), kreativitását, kép­zelőerejét.

Türelem:

Bár képességei az utóbbi fél évben hatalmasat fejlődtek, az egyéves gyerek még nem képes sokáig egy do­logra figyelni. Néhány játékkal sokáig elvan, más dolgok iránt csak futó érdek­lődést mutat. Ha valamihez nyugodtan kell ülnie, mint például a meséléshez, akkor még rövidebb a figyelme. Legyünk tekintettel korlátozott képességeire, ne próbáljuk túlhajtani, főleg pedig ne ag­gódjunk: minél nagyobb lesz, annál to­vább fog tudni figyelni.

Taps (de csak módjával):

Gratuláljunk a gyereknek, ha valami újat sikerült megtanulnia. Bár az eredmény önmagá­ban is jutalmaz, az elismerés fokozza az értékét. Kerüljük azonban a túlzott és gya­kori ünneplést, különben a gyerek siker­hajhász lesz, és semmiben nem lesz öröme, ha nem taps jutalmazza. Az önmagával való elégedettség (az elért eredmény fö­lötti büszkeség) ugyancsak fontos dolog, és egy gyereknek sokszor nem is kell több.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.