Babaápolás

Csoportos oktatás gyerekeknek?

„Olyan sok hirdetést látok, amelyben babák oktatását ajánlják, hogy úgy érzem, megfosztom a gyerekemet valamitől, ha nem íratom be őt legalább egy ilyen csoportba.”

Még tizenkét évnyi tanulás áll a gyerek előtt (vagy tizenhat, ha az óvodás éve­ket is beleszámoljuk, és még több, ha az egyetemet is számításba vesszük), egyál­talán nem sürgős beíratni sehova. A kis­babák amúgy sem utasításokból tanulnak (főleg nem szóbeli utasításokból), hanem sokkal inkább tapasztalatokból, amelye­ket felnőttsegítséggel maguk szereznek meg, amikor találomra felfedezik a vilá­got.

A túl korai „oktatás” káros lehet a gyerekre nézve?

Az előre meghatározott módon, idő­ben, helyen és ütemben elvárt tanulás lelohaszthatja a gyerek természetes tanu­lási vágyát és új tapasztalatok iránti lel­kesedését, pedig legjobban az segíti a tanulást. Túl korán túl sok megtervezett tevékenységtől és csoportos tanulástól a gyerek kiég, mire megkezdi az igazi iskolát.

A kisbabának biztosan nincs rá szük­sége, hogy művészeti, zenei vagy úszás­leckéket vegyen, és akkor sem fog sem­miről lemaradni, ha ő az egyetlen baba a környéken, aki nem jár semmilyen szakkörre. (Lehet, hogy ő lesz az a baba a környéken, aki később a legjobban fog­ja élvezni az efféle tevékenységet – egysze­rűen azért, mert nem kényszerítették rá élete ilyen korai szakaszában.) Nem fon­tos tehát, de azért lehet előnye egy ilyen babák számára szervezett csoportos tevé­kenységnek.

Mindenekelőtt kellemes lehet a gyereknek, ha más gyerekek mel­lett játszhat – bár velük együtt játszani valószínűleg még nem képes -, megis­merkedhet és együtt lehet más felnőt­tekkel. Az anya számára még vonzóbb az a lehetőség, hogy más szülőkkel be­szélgethet, megoszthatja a gondokat és a tapasztalatokat, és új ötleteket gyűjthet a gyerekjátékokhoz.

Több mód is van arra, hogy a gyerek kihasználja a csoport előnyeit – a túl ko­rai szervezett oktatás hátrányai nélkül:

  • Vigyük el egy közeli játszótérre. A gye­rekhintát, a kis csúszdát és a homoko­zót akkor is élvezni fogja, ha még nem tud járni, és örülni fog más gyerekek látványának.
  • Kezdeményezzünk játszócsoportot, vagy csatlakozzunk egy meglévőhöz. Ha nem ismerünk olyan embereket, akiknek a mi gyerekünkkel azonos korú babája van, tűzzünk ki hirdetést a gyerekorvos ren­delőjében vagy a szupermarketben, hir­dessünk a helyi magazinban. A játszó­csoportok, amelyek általában hetente egyszer találkoznak valamelyik szülő otthonában vagy a játszótéren, gyakran nagyon közvetlen hangulatúak, és nagy­szerű bevezetőt kínálnak a csoportos te­vékenységekhez.
  • Vonjuk be a gyereket valamilyen, kis­babák számára szervezett kötetlen te­vékenységbe, zenei, művészeti vagy mozgáscsoportba. De csak olyan cso­portban vegyen részt a kisbaba vagy a tipegő, ahol a játék az elsődleges, és nem a tanulás.
Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.