Betegségek és megelőzésük

HIV-fertőzés és az AIDS – tünetek és kezelések

Az USA-ban az első HIV-fertőzést 1981-ben regisztrálták (HIV-Human Immundeficiency Virus, azaz emberi immunhiányt okozó vírus). A WHO, az Egészségügyi Világszervezet ada­tai szerint a világon ma mintegy 40 millió HlV-fertőzött él.

A legjobban fertőzött területek Afrikának a Sza­harától délre eső térségei és az indiai szubkon­tinens. A vírus eredete nincs teljesen tisztázva, de mint sok más trópusi betegség esetén, felté­telezik, hogy majmokban fejlődött ki, és később jutott át az emberre.

Az agresszív betegség első eseteinek felis­merése után néhány év eltelt, míg a vírust azonosították, és az orvosi kutatás hozzá­látott a kezelés lehetőségeinek kutatásához. Akkor még senki nem tudott a veszélyről, és az esetek száma rohamosan nőtt. Ma már sokat tudunk a HIV-fertőzésről és a terjedés módjairól, így aztán mindenki óvatos lehetne, de sajnos nem ez a helyzet. Ha valaki olyan személlyel folytat nemi ak­tust, akinek nincsen negatív HIV- vagy AIDS-tesztje, be kell tartania bizonyos elő­vigyázatossági intézkedéseket.

Terjedésének okai

Az USA-ban, Kanadában és Angliában a HIV-fertőzés homoszexuális férfiak ak­tusa révén, valamint intravénás kábítószer­-élvezők közös tűhasználata útján terjed leginkább. Újabban heteroszexuális férfiak és nők esetei is gyakoriak, ami részben a ví­rus változékonyságával, részben pedig a fia­talok körében nem ritka partnercserékkel magyarázható. A Szaharától délre eső afri­kai országokban és Indiában a HIV-vírus terjedése járványos méreteket öltött; az át­vitel módja más, és főleg heteroszexuális nemi aktussal terjed a betegség.

A HIV-fertőzés tünetei és jelei

A kezdődő fertőzés csekély tünettel jár, vagy nincsenek is tünetek.

Mindeneset­re a jellemzőbbek:

 • influenzaszerű tünetek;
 • általános nyirokcsomó-megnagyob­bodás;
 • fáradtság, levertség.

Hogyan terjed a HIV-fertőzés?

A HIV-vírus a vérben található, valamint az ondóban, hüvelyi váladékban és a női tejben. Az ismert átviteli módok:

 • Szexuális aktus (hüvelyi, anális és orális szex) – leggyakrabban természetesen a normális hüvelyi közösülés során, de az angolszász országokban gyakori a homoszexuális férfiak között is (aná­lis szex).
 • Szennyezett vér és vérkészítmények -1981 után még nem volt kötelező a vér és vérkészítmények HIV-vírusra szűrése, ezért számos vérzékeny beteg vétlenül, vértranszfúzió útján lett HIV-fertőzött. A készítmények HIV-szűrése óta ez a szám csökkent.
 • Anyáról gyermekre – HIV-fertőzött anya gyermeke már a magzati életben, vagy később, a szülés vagy a szoptatás idején fertőzötté válhat.
 • Fertőzött tűkkel – a kábítószert intravé­násán fogyasztók gyakran cserélgetik egymás között a már használt tűket; ez Európában és az USA-ban is gyakori.
 • Vérmintavétellel – előfordulhat, hogy egy egészségügyi dolgozó a Hív-fertőzöttől történt vérvétel után a fertőzött tű­vel véletlenül megsérti magát.

Ezen kívül van még néhány ritkább ter­jedési út; feltételezik, hogy ha tetováláskor ugyanazt a tűt használják két személyen, akkor a HIV-fertőzés ily módon is átvi­hető.

A kialakuló AIDS jellemző tünetei és jelei

Az immunrendszer működésének csökkenését sokféle „különös” tünet jelzi, illetve kíséri.

Íme, a tünetek:

 • szájpenész;
 • visszatérő hüvelyi folyás;
 • visszatérő herpeszvírus-fertőzések;
 • hullámzó lázmenet;
 • súlyvesztés, fogyás;
 • hasmenés;
 • izomfájdalom.

A HIV-fertőzés hatásai

A HIV-vírus különösen a fehérvérsejteket károsítja és pusztítja az immunrendszer hatásos működését. Amint megindul a fehérvérsejtek pusztu­lása, megkezdődik a betegség kifejlődése is. A HIV-fertőzés jellemzően három stá­diumból áll.

 • Az első stádiumban a fertőzés után a ví­rus gyors szaporodásnak indul. Az illető 1-2 hétig influenzaszerű tüneteket ész­lel, mások esetleg semmit. A korai fázis­ban a vérvizsgálat még nem mutat HIV-antitesteket, tehát nem lehet tudni, hogy HIV-pozitív-e az illető. A fertőzés után néhány hét eltelik még addig, amíg (ki­mutatható mennyiségben) megjelennek az antitestek. Ebben a stádiumban az immunrendszer még működik, de a szer­vezet már fogékonyabb a fertőzésekre.
 • A második stádium gyakorlatilag tünet­mentes periódus. Ez akár tíz évig is (!) eltarthat. A fehérvérsejtek csökkenő szá­ma miatt az immunrendszer működése tovább romlik. Egyre súlyosabb fertőzé­sek alakulhatnak ki, akár az életet veszé­lyeztető betegségek is, ez már az ún. AIDS-nek definiált állapot.
 • A harmadik stádium már a teljes egészé­ben kialakult AIDS (szerzett immun­hiány-betegség). Jelen tudásunk szerint a Hl V-fertőzöttek legnagyobb részében kialakul az AIDS, és az a néhány eset, amelyikben nem, kulcsot adhat annak vizsgálatához, milyen módszerekkel le­hetne eredményesen küzdeni a betegség ellen.

Az AIDS jellemzői

 • Tüdő-tuberkulózis;
 • Pneumocystis carinii okozta tüdőgyulladás;
 • szisztémás toxoplazmózis;
 • szisztémás citomegalovírus-fertőzés

Daganatok:

 • Kaposi-szarkóma;
 • Non-Hodgkin-limfóma
 • Neurológiai betegség.

A HIV-fertőzés és az AIDS kezelése

Jelenlegi ismereteink szerint a HIV és az AIDS nem gyógyítható. Az elmúlt évti­zedben számos vírusellenes szert fejlesztet­tek ki, amelyek az állapot előrehaladásának lassítására képesek. Minden, igazoltan HIV-fertőzött beteg számára megadják ezeket az antivirális gyógyszereket (ún. HIV-proteázgátló szerek). Működésük lé­nyege az, hogy csökkentik a vírus szaporo­dásának sebességét, ezáltal lassítják a be­tegség előrehaladását. Több készítmény már forgalomban van, és számos újabb fej­lesztés alatt áll.

Ezeket a gyógyszereket általában (ket­tős-hármas) kombinációban adják

A vírus így csak később lesz ellenálló a kezelésre. Különböző egyéb gyógyszereket is kell ad­ni az egyéb fertőzések megelőzésére és a már meglévő fertőzések kezelésére. A HIV-fertőzöttek számára ez élethosszig tartó kezelést jelent­het. Mégis érdemes, mert a betegek várha­tó élettartama megnő.

A gyógyszeres kezelés és a nemzeti egészségügyi programok a fejlett országok­ban mérsékelték a HIV-fertőzéssel össze­függő halálesetek számát. Mindazokban az országokban, ahol viszont rosszak a körül­mények, gyorsan emelkedik a halálozások száma is.

A HIV-fertőzés és az AIDS megértése, továbbá az óvatossági rendszabályok betar­tása terjed, mert az emberek megértik ma már, hogy a fertőzés cseppfertőzés útján és a fertőzöttekkel folytatott normális (pl. munka-) kapcsolat révén nem terjed. Ez­zel szemben nagyon sokan nem veszik ko­molyan az AIDS veszélyét, nem védekez­nek szexuális együttlét alkalmával stb. A betegoktatás e betegségről mindenki számára nagyon fontos, és nem lehet elég­gé hangsúlyozni. Fontosságát az adja meg, hogy meg kell gátolni a vírus további terje­dését.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.