Cukorbetegség kérdések

Mit jelent a diabétesz kifejezés és honnan származik? Melyik a 4 fő típusa?

A diabétesz elnevezés a cukorbetegség egyik fő tünetéről, a nagy mennyiségű vizelet ürítéséről kapta a nevét.

A diabétesz : a nagy mennyiségű vizelet ürítéséről kapta a nevét.
A diabétesz : a nagy mennyiségű vizelet ürítéséről kapta a nevét.

A görög eredetű alapszó, a diabeinen túláradást (túlcsordulást) jelent, s a gyorsan megtelő éjjeliedényre utal. Szó szerint ezt jelenti a betegség egy későbbi, latin változatú elnevezése, a hydrops ad matulam kifejezés is, sőt, a. nyelvújítás kori magyar név, a cukros húgyár kifejezés is a kórkép e sajátosságán alapul.

A mellitus – azaz mézes, édeskés – kifejezés későbbi keletű, s az ürített vizelet édes ízére utal.

Az elnevezés egyben megkülönbözteti az állapotot egy má­sik, ugyancsak nagy mennyiségű, de nem édes ízű vizelet ürí­tésével járó megbetegedéstől, az agyalapi mirigy hátsó lebe­nyének károsodásán alapuló kórképtől, a diabétesz inszipidusztól.

Melyek a cukorbetegség fő típusai?

Még ma is él a köztudatban a fiatal-, illetve időskori, vagy a későbbi felosztásokból eredő inzulinfüggő és nem inzulinfüg­gő cukorbetegség megjelölés.

Az elnevezésrendszer válto­zásának oka igen egyszerű. Bebizonyosodott, hogy noha a cu­korbetegség egyes formáinak jellegzetes életkori megjelenése eltérő – az abszolút inzulinfüggőséget eredményező, ma 1-es típusúnak nevezett forma inkább gyermek-, serdülő- és fiatal felnőttkorban, a hosszú időn keresztül csak relatív inzulinhiányhoz vezető állapot, az ún. 2-es típusú diabé­tesz inkább a felnőttkor második felében alakul ki -, de az életkor önmagában nem meghatározó.

Mindegyik forma bár­melyik életszakaszban előfordulhat.

Az inzulinfüggő állapot azt jelenti, hogy az érintett személy inzulin adása nélkül nem tartható életben
Az inzulinfüggő állapot azt jelenti, hogy az érintett személy inzulin adása nélkül nem tartható életben.

 Mit jelent az inzulinfüggő állapot?

Az inzulinfüggő állapot azt jelenti, hogy az érintett személy inzulin adása nélkül nem tartható életben, míg inzu­linkezelés más esetekben, pl. az inzulinszükséglet átmeneti megemel­kedéséből vagy a tablettás vércukorcsökkentő kezelés elégtelenné válá­sából adódóan is előfordulhat.

A jelenleg érvényes, a kórszármazáson alapuló csoportosítás a cukorbetegség négy típusát kü­lönbözteti meg, hozzá kell azonban tennünk, hogy a viszony­lag egységes 1-es típustól eltekintve a másik három kategória igen eltérő csoportokat takar.

Megkülönböztetünk 1-es és 2-es típusú cukorbetegséget.
Megkülönböztetünk 1-es és 2-es típusú cukorbetegséget.

Az 1-es típusú cukorbetegség a béta-sejtek pusztulásának következménye, s rendszerint abszolút inzulinhiánnyal jár. Többnyire jel­legzetes panaszokkal és tünetekkel kezdődik. A típusos klinikai tünet-együttes viszonylag rövid idő alatt kialakul, a háttérben zajló folyamat azonban már koráb­ban megindul, a klinikai megjelenés idején ugyanis az inzulin­termelő sejteknek már közel 75%-a elpusztult.

E kórkép el-húzódóan kialakuló felnőttkori változata kezdetben a 2-es tí­pusú diabétesz klinikai megjelenését utánozza, noha ez eset­ben is autoimmun mechanizmusú folyamat áll a háttérben, ami azonban a típusos formához képest lassúbb lefolyású.

E változatot önálló névvel, LADA típusú kórformának ne­vezik. A LADA jelölés az angol elnevezésből – laíent autoimmune type dia­betes in adults, azaz elhúzódóan kialakuló felnőttkori autoimmun cu­korbetegség – képzett betűszó.

A 2-es típusú cukorbetegség leggyakrabban túlsúllyal társul, s hátterében az inzulinhatás csökkenése áll, amit az inzulin­termelés fokozatos kimerülése kísér. Ritkábban az inzulinel­választás károsodása az elsődleges tényező, az inzulinhatás csökkenése azonban ilyenkor is kimutatható. Az egyéb tí­pusok közé számos különböző eredetű, az inzulintermelés vagy -hatás károsodásával járó megbetegedés tartozik. Egy ré­szük öröklődő, más részük szerzett forma. Ez utóbbiak egy ré­szében gyógyszer- vagy vegyszerhatás áll a háttérben.

Az ún. gesztációs diabétesz, a negyedik típus nem önálló kórforma, hanem a felismerés időpontja miatt szerepel önálló kategóri­aként.

Azon eseteket soroljuk ugyanis ide, amelyeket a ter­hesség alatt fedeznek fel, tekintet nélkül arra, hogy a betegség fennállhatott-e korábban is vagy sem, igényli-e inzulin adását vagy sem. A pontos besorolás a terhesség utáni mérlegeléssel dől el.

ELSŐ: 1-es típusú cukorbetegség

  • klasszikus” autoimmun forma
  • egyéb forma

MÁSODIK: Egyéb cukorbetegség típusok

  • az inzulinelválasztás genetikai hibái okozta
  • az inzulinhatás genetikai eredetű károsodása kiváltotta formák a
  • hasnyálmirigy külső elválasztású részének betegségeihez társuló formák formák
  • más hormonális betegségek részeként megjelenő cukorbetegség
  • a gyógyszer vagy vegyszer indukálta
  • fertőzésekhez társuló
  • egyéb genetikai szindrómákhoz társuló formák – szokatlan immunmechanizmusú diabétesz-típusok

HARMADIK: 2-es típusú cukorbetegség

NEGYEDIK: Terhességi cukorbetegség

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.