Egészségmegőrzés

A kéz hajlítóinak sérülései, kezelése

A modern kézsebészet kialakulása talán a legnagyobb változást a hajlító­inak sérüléseinek ellátása terén eredményezte. Míg korábban bizonyos területeken hajlítóín-varratot végezni tilos volt, addig ma – a szövetkí­mélő technika és megfelelő varróanyagok birtokában – nemcsak elvégez­hető azok direkt varrata, de a legjobb eredmény a 6 órán belüli elsődle­ges ellátástól várható. Mivel a tenyéri felszínen lévő hajlítóín-sérülések többnyire nyílt sérülésekhez társulnak (ritka az ún. fedett sérülés), ezek a megfelelő feltételek megléte esetén mindig azonnali ellátást igényel­nek.

Milyen kezelés javasolt?

Ha valahol igen nagy szerepe van az utókezelésnek, az a hajlítóinak varrata utáni időszak. A modern varrat már műtét után megengedi a passzív mozgatást, melyet 4 hét múlva (ennyi idő kell az ín gyógyulá­sához) az aktív irányított kezelés vált föl. Előfordulhat azonban, hogy a megvarrt ín környezetéhez történő letapadása ezzel sem kerülhető el, aminek újabb műtét – az úgynevezett felszabadítás – lesz a következmé­nye.

Jegyezzük meg! Jó erről a sérültet idejekorán felvilágosítani, mert ezzel az új műtét szükségességének bejelentése nem kelt benne elkerülhető, káros gondolatokat.

A vázolt koncepció alapján végzett hajlítom rekonstrukciók alapvető változást hoztak az eredményben is. Míg korábban a tevékeny­séget a kézsebészet keresztjének nevezték, ma számos szép eredmény teszi megelégedetté mind a sérültet, mind a kézsebészt.

A feszítőin sérülései

A feszítőin ellátása más ok miatt okozhat nehézségeket. Az elsődlegesen végzendő varrat itt is követelmény, már ahol el lehet azt végezni. Van azonban a feszítő apparátusnak anatómiailag olyan területe, ahol – annak bonyolultsága vagy speciális volta miatt – csak a sérült ín más ínnal való pótlására van lehetőség. A feszítőinak úgynevezett fedett sérülései gyak­rabban fordulnak elő. Ezek ellátása sürgősséget nem, de szakmai gyakor­latot, kellő anatómiai tájékozottságot annál inkább igényel.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.