Egészségmegőrzés

A megélt élet minősége és az idős kor

Egy kanadai kérdőíves információgyűjtés adatai alapján az idős emberek­ben az intellektuális és érzelmi élet minőségének megőrzése jelentősen fontosabbnak tűnik, mint magában az élet meghosszabbítása. Elvileg a hosszabb ideig tartó kedvezőbb életérzés elérése csökkentheti az idősek esendőségét és rövidítheti a kiszolgáltatottság, a fizikai szenvedés, és el­húzódó betegségek nehezen elkerülhető terhét.

Mi az életminőség pontos fogalma?

Az életminőség fogalma túlér az egészség és betegség fogalmán, mert tartalmazza a közérzetet, a mindennapi jóllétet és még egy sor hasonló tényezőt. Mindenképpen az érintett, az idős ember szubjektív világképét tükrözi. Elemzésére validált általános és betegségspecifikus kérdőíveket használnak. Segítségükkel összehasonlítható csoportok kialakítására ke­rülhet sor. Alkalmazásuk az utóbbi időben felértékelődött, mert számos emocionális élményt és a hozzájuk való viszonyt is tükrözi.

Az öregedő lakosságban ezeknek a mutatóknak a feltárása és megértése komplex és összetett. Az értékelést, a mindennapi megélt életminőséget, a jóllétet olyan tényezők is befolyásolják, mint az elmúlt évek áttekintése vagy a kö­zelgő véggel kapcsolatos gondolatok. Az érintettekben averziók alakultak ki a környezettel, a szociális és egészségügyi ellátással, a hozzátartozókkal vagy akár az ésszerűnek tűnő étkezési javaslatokkal szemben. A frusztrá­ció gyakorlatilag elkerülhetetlen, a változtatások pedig nehézkesek.

Miért aggódunk?

Jel­lemző a jövőben bekövetkezhető életminőség-változásokkal kapcsolatos aggodalom. A csatlakozó félelem erősíti az agresszív reakciók lehetőségét vagy abúzusokhoz fordulást. A hivatásos szakemberek törekvéseit a köl­csönös bizalom helyett a gyanú árnyéka fedi. A kapcsolatot felszínesnek, az elérhető ellátási rendet pedig személyükre kialakított hiánygazdálko­dásként élik meg. Sokukban megfordul az egyedül elmúlás fenyegető gon­dolata. Ezeknek a kérdésköröknek feloldásában az ellátó szolgálat minden szintű szereplőjének jelentős szerepe van.

Generációs különbségek

Azokban a családokban, amelyekben az idős és fiatal családtagok kö­zött nincs empátia és megértés, az ellátás, gondoskodás csak a fizikai vagy egészségügyi törekvések betartására, szigorítására szorítkozik, és a kap­csolatból a sorskérdések kezelése részben kompetenciahiány miatt csak feszültségforrásként jelentkezik.

Lehetséges a betegség-mentes élet?

A betegség nélküli életévek növelése és az elmúlás előtti betegségek idő­tartamának lerövidítése szép gondolat, de önkéntelenül is felmerül ezzel kapcsolatban néhány kérdés. Ezek közé tartozhat például az életkor és a megjelenő betegségek közötti bizonytalan kapcsolat. Költői kérdésként csatlakozhat az előzőhöz például az, hogy a várható élettartam mennyire tekinthető személyre lebontható igazságnak, vagy az alkalmazott próbál­kozások vagy ezek elmaradása és valós hatásuk a vég előtti betegség idejé­re, vagy, hogy milyen életminőség várhat rájuk az elkövetkezőkben.

Hosszú élet titka

A különböző szakmák is megfogalmaztak szakterületükhöz csatolható elgondolkodtató kérdéseket. A demográfusok felső limit nélküli életkori struktúrát vizionáltak, a szociológusok gerontológiai katasztrófát emlegettek és az idősek ellátásához szükséges központi akarattal életre segített ellátó rendszerek tervezését fontolgatták, az orvosok a miatt aggódtak, hogy a gyógyító eljárások széleskörű hozzáférhetősége helyett pszicholó­giai erőfeszítések helyettesítik majd munkájukat, a közgazdászok a pro­duktív haszon nélküli növekvő kiadásokat firtatták, a társadalomkutatók egészséges életmód és táplálkozás homályos eszméi mögül hangoztatták elképzeléseiket.

A jövőt vizslató jóslatok nem foglalkoznak az érintettek szubjektív világával, a mindennapi jóllét szorongató kérdéseivel, a meg­élés és megítélés kérdéseivel és egyáltalában nem tartalmaznak egyénre lebontható, közérzetet javítható lehetőségekkel.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.