Fittség

Hogyan formázzuk testünket?

Testünk a magunk alkotta valóság része, mely folytonos energiapótlásra szorul, hogy fennmaradhasson. Alakját, egészségi állapotát és fejlődését a tudat különböző nézetei határozzák meg, és ott – de csakis ott – bármikor megváltoztathatók.

Önképünk, mely befolyással lehet egészségünkre

Ahhoz, hogy a test egészséges maradjon, szeretetteljes figyelemre van szüksége, mindenekelőtt a tudaton keresztül. Nézeteink összességéből áll össze tudatunkban az önkép. Ehhez az önképhez gyakran másoktól átvett nézetek is tartoznak, mint például „időskorban a betegségek elkerülhetetlenek” és ehhez hasonlók.Énkép

A teljesítőképesség azonban csak akkor hagy alább, ha valaki nem valódi identitása szerint, nem tudata tökéletes alkotásaként él. Ha a test az ehhez hasonló, működését korlátozó nézetek miatt nem képes korábbi teljesítőképességét nyújtani, vagy éppenséggel a jelzett okok miatt betegszik meg, a kialakult helyzetet a túlélés révén kell feloldani.

Ha ehelyett ellenállást tanúsítunk beteg állapotunkkal szemben, az magára vonja figyelmünket, és a „betegség” nevű intézmény megerősödik. Amint azonban saját valódi alkotásunk szerint élünk, a betegség eltűnik. Ez azt jelenti, hogy menjünk bele a betegségbe, azonosuljunk vele, engedjük magunkhoz, és éljük át. Azután el kell múlnia.

Létezik gyógyító betegség?

Tudatosítsuk önmagunkban: a betegség maga a gyógymód. Nincs más dolgunk, csak hogy tudatosan és hálásan fogadjuk és átéljük ezt a gyógyító betegséget, s a gyógyulás teljesen automatikusan végbemegy. Ezalatt testünket azzal segíthetjük, ha tudatosan végigvesszük azokat a különböző nézeteket, amelyek önképünket alkotják, s sorra megszabadulunk ezektől.

Ezek ugyanis elavult nézetek, gyakran másoktól átvett vélemények, vagy saját korábbi tapasztalataink és elveink. Ezeket a véleményeket gyakran összekapcsoljuk múltbéli tapasztalatainkkal, hogy létezésüket igazoljuk.gyogyaszat

Mi magunk vagyunk testünk megalkotói. Próbálkozzunk meg egyszer a következő gyakorlattal: képzeljük tükörnek magunkat, s „lássuk” magunkat ebben a tükörben fiatalnak, egészségesnek, örömtelinek. Ez az energiatestünk, mely mindig egészséges marad.

Lépjünk be ebbe, fiatalkori testünkbe, s közben lélegezzünk, mozogjunk, gondolkodjunk, erezzünk, beszéljünk és cselekedjünk ebben az örök testünkben. Maradjunk ebben a tökéletes testben, s éljünk ebben. A test önmagától megszabadít bennünket az öregkori betegségektől, mert ennek már nincs kora.

Ahhoz, hogy magas életkort érjünk meg, s közben fiatalok maradjunk, a legfőbb tényező a tudat.

Mert a tudat nem öregszik, és nem betegszik meg, a tudat egyszerűen csak van. Nem elég azonban, hogy rendelkezünk tudattal, a tudattal azonos módon kell is élnünk, lélegeznünk, gondolkodnunk, éreznünk, beszélnünk és cselekednünk, testünket tudatként kell belaknunk, és tudattal kell megtöltenünk. Csak akkor működik, ami most van.

szabadsag-eletmod
Élj szabadon!

Tudatunk része személyiségünknek!

Ismerjük fel, hogy nem csupán a testünk vagyunk, nem is csak az elménk vagy a személyiségünk, hanem tulajdonosok vagyunk, aki ebben a testben él, ezt az elmét használja, és e személyiségén keresztül nyilvánul meg a külvilág felé. De mi vagyunk a tudat, mi vagyunk azok, akik mindennek tudatában vagyunk. Tudatként egyszerűen nem lehetünk betegek, mert a tudat mindig tökéletesen egészséges.

Amint ilyen tökéletesen egészséges tudatként élünk testünkben, s azt megtöltjük ezzel a tudattal, testünk azonnal a gyógyulás útjára lép, s tökéletes egészséget tükröz vissza, minthogy testünk tudatunk visszatükröződése. Épp ezért tudatosítanunk kell valódi identitásunkat, testünket egészségesen kell belakni, s ennek az ép tudatnak a segítségével engedni, hogy a gyógyulási folyamat szervezetünkben magától végbemenjen.

Valóban fiatalságunk forrása a tudatunk?

Ennek végrehajtása során fontos lépés, hogy tudatosan újraegyesüljünk az „ez vagyok én” erejével. Ez azt jelenti, úgy kell élnünk életünket, hogy az összhangban legyen a való létezés teljességében minden létezéssel. Ez azt is jelenti, hogy „kortalanul” kell élnünk, minthogy a tudatnak nincs kora.

Sem meg nem születtünk, sem meg nem haltunk – VAGYUNK. Minden betegség eredője, ha elhagyjuk magunkat. A végleges gyógyuláshoz vezető út azon keresztül vezet, ha tudatunkra ébredünk, s hagyjuk, hogy a gyógyulási folyamat megtörténjen. Ez a tökéletes egészség belülről fakadó „ifjúságforrása” és titka.

LÉT, amely meghatározza a tudatot?

Adjuk meg testünknek, amit meg szeretnénk adni annak segítségével, hogy tudatosan alakítjuk ki nézeteinket és önképünket. Használjuk fel ehhez képzelőerőnket, hogy megváltoztassuk és optimalizáljuk a „belső tervrajzot”. Vegyük birtokba új testünket identitásunk kialakításával, s éljünk ezután mindig ebben a testben. Kössük össze ezt az új testünket időtlen LÉT-ünkkel, s éljünk úgy ideális testünkben tudatosan, mint ez a kortalan, időtlen LÉT.

Izabella Langh

Szerző: Langh Izabella

Gyakorló természetgyógyász vagyok. Táplálkozási és  életmód specialista is vagyok, immár 12 éve próbálom az embereket egy egészségesebb életforma felé terelni, egyre több sikerrel.