Fittség

A jólét – út a hosszú és egészséges élethez

Közismert, hogy a jólét igen fontos egészségügyi tényező, jelentős mértékben hozzájárul az élet meghosszabbításához, minthogy a jólét segít elkerülni a gondokat és örömöt okoz. Jólétben nemcsak hosszabb ideig él az ember, hanem sokkal több öröme is telik az életben.

Valóban nem nevezhető teljes életnek, ha sokáig élünk, egészségesek és életerősek is vagyunk, de nincs pénzünk. Csak az nevezhető teljes, beteljesült életnek, ha hosszú és egészséges életünket jólétben élvezhetjük. Az élet nagy kalandjának elbűvölő része, ha tényleges jólétben élhetünk, szabadok lehetünk, s mindent, szó szerint mindent megengedhetünk magunknak. Csak az egészség és a jólét teszi lehetővé számunkra, hogy valóban teremtményünkhöz méltó módon éljünk.

Határozzuk meg hozzáállásunkat!

Az első lépés, hogy optimalizáljuk a pénzhez való viszonyunkat, mert hozzáállásunk mágnesként működik: vagy könnyedén magunkhoz vonzzuk a pénzt, vagy elutasítjuk, s akkor egészen biztosan megakadályozzuk, hogy jólétben élhessünk. Tudatosítsuk magunkban, hogy semmiképpen nem lehet törvényszerű, hogy szegények legyünk és nélkülözzünk. Ha nincs elég pénzünk, akkor folytonosan csak emiatt aggódunk, és a pénz érdemtelenül nagy fontosságot kap. Ha viszont van pénzünk, éjjel-nappal nekünk dolgozik, és folyamatosan biztosítja jólétünket.penz

A gazdagság és a szegénység határa nem több, mint egyetlen Forint. Ha csak egyetlen Forinttal több a bevételünk, mint a kiadásunk, már ráléptünk a jóléthez vezető útra. Minél többet keresünk, annál gyorsabban válik jólétünk érzékelhetővé. Biztosítsunk magunknak egy érdekes elfoglaltsággal járó kiegészítő bevételt, s fektessük be ezt a pluszbevételt jövőnkbe.

Éljünk mindig a nyertes tudatával!

Figyelmünket ne a problémáknak és nehézségeknek szenteljük, hanem a megoldásoknak és az esélyeknek. Tegyük általános szokásunkká kis győzelmeinket, s ennek során képzeletünkben éljük át újra az egyes élethelyzeteket, hogy azok elvezessenek az óhajtott végeredményhez. így életünk számára pontosan meghatározhatjuk, milyen végső célt szeretnénk elérni. S ha újra meg újra elképzeljük, hogy már a célvonalnál vagyunk, célba értünk, a sikert már nem kerülhetjük el. Minden bármikor megvalósítható, feltéve, hogy célul tűzzük ki és hiszünk benne.

Optimalizáljuk folyamatosan nézeteinket, mert igaz a mondás, hogy a hit hegyeket mozgat meg. Teremtő képzelőerővel tegyük a jövő lehetőségét a jelen valóságává, s vegyük így szellemileg birtokba az óhajtott végső célt. Amit így birtokba vettünk, azt az élet már nem ragadhatja el tőlünk. Az igazi jóléthez hozzátartozik az is, hogy életművészek legyünk, mert az élet vagy játszva tanít, vagy sehogy. Lássunk hozzá már ma, hogy „mesébe illően” éljünk. Ünnepeljük folytonosan életünket és gyakoroljuk az élvezet művészetét!

A siker titka

Egy másik életelixír, amelyet ritkán ismernek el ennek, a személyes siker. A siker nemcsak jelentős mértékű örömöt okoz, de tudományosan igazolt, hogy meg is hosszabbítja az életet.

A siker kulcsa nem a még több munka, sokkal inkább az, hogy tudunk-e megfelelő mennyiségű időt biztosítani a pihenésre, mert a pihenés nem alábecsülendő sikertényező. Gyakran épp a pihenőidőben támadnak a legjobb ötletek. Aki folyton csak dolgozik, annak nem marad ideje pénzt keresni.Öröm

Sikeresnek lenni annyit tesz, hogy időt szentelünk egészségi állapotunknak, élvezzük és éljük az életet.

Jólét? Honnan induljunk?

A jóléthez vezető út fontos lépése, hogy megtaláljuk életünk ritmusát, és a szerint éljünk. Aki nehezen ébred reggel, ne kényszerítse magát hat órai felkelésre, s ne törekedjen arra, hogy még reggeli előtt hosszú, erdei sétát tegyen, bármilyen egészséges legyen is az. Minél inkább akarunk erőszakot tenni természetünkön, annál kevesebb energiánk marad a tényleges feladatokra.

HarmóniaHa összhangban vagyunk magunkkal, mert saját ritmusunknak megfelelően élünk, akkor harmonikus lesz az életünk is. S ha támad egy ötletünk, kövessük, ragadjuk meg az esélyt, amit az élet hirtelen kínál. így egyre inkább éljük majd valóban saját életünket. Ehhez természetesen hozzátartozik a megfelelő partner megtalálása is, no meg az, hogy mi magunk is ideális társak legyünk. Élettársunknak igen fontos, döntő szerepe van egészségünk, sikereink és jólétünk szempontjából. Ha a magánéletünkben rosszul döntöttünk, akkor nem leszünk sikeresek az üzleti életben, s nem lehetünk tökéletesen egészségesek sem.

Az azonban nem válna hasznunkra, ha akkor találkoznánk az ideális társsal, amikor még mi magunk nem váltunk azzá, mert így nem illenénk egymáshoz. Mindennek megvan a maga ideje és ritmusa, s csak akkor lehetünk összhangban az élettel, akkor lehetünk állandó mozgásban, ha ezt figyelembe vesszük.

Fiatalok maradunk, ha van önbizalmunk?

A fizikai egészségnek és a hosszú életnek előfeltétele a harmónia, a szellemi egészség, és hogy összhangban legyünk önmagunkkal. Idetartozik mindenekelőtt az önbizalom. Akinek van önbizalma, bármit megtehet. Aki bízik önmagában, hisz önmaga sikerességében, abban, hogy egészségesen hosszú életet élhet meg, az mindezt meg is fogja valósítani. Soha ne vonuljunk nyugalomba, mert abban a pillanatban azonnal elkezdünk öregedni.

A fiatalság megőrzéséhez hozzátartozik, hogy az életet mindig új meg új kalandként éljük meg, s folyamatosan újabb és újabb kihívásokat támasszunk magunkkal szemben. Ez tartotta fiatalon Goethét, Picassót és Einsteint is.

Hogyan érhetünk el mindent, amit szeretnénk?

Az egész az ötlettel kezdődik. Teljesen függetlenül attól, hogy mire vágyunk, a kezdet mindig egy gondolat. S minden gondolat indíték, amely eredményként visszatér forrásához. Függetlenül attól, hogy tudatosan vagy ösztönösen bukkant-e fel, s következménye kedvező-e vagy kedvezőtlen, az ötletnek megfelelő eredményt idézi elő. Mindaz, amit sorsnak, szerencsének, pechnek vagy véletlennek nevezünk, nem más, mint a gondolataink által előidézett események összessége.

Gondolataink határoznak meg minket

A valóság a céltudatos energia következménye. Gondolataink, kisugárzásunk, érzéseink, elképzeléseink és nézeteink mind valóságteremtő, célirányos energiák. Gondolataink és az azokból következő cselekedeteink alkotják életünk döntő részét.

Negatív gondolatok természetesen csak negatív eseményhez vezethetnek

Ugyanolyan következetességgel, mint ahogy a pozitív gondolatok pozitív eseményeket idéznek elő. Épp ezért az igazi pozitív gondolkodásmód az egyik legfontosabb tényező jövőnk meghatározása szempontjából.

Tudat-gondolat

Nézeteink és az azzal szorosan összefüggő kisugárzásunk nemcsak valóságot alkot, de útját is állja egy bizonyos valószerűségnek. Pillanatnyi álláspontunk határozza meg másnapi valóságunkat, s ezzel erősíti jelenlegi álláspontunkat.

Minden realitás mindaddig visszatér alkotójához, míg csak annál fogva, hogy már átélte, meg nem szünteti. Nyugalmi állapotban, amikor tudat alatt foglalkozunk nézeteinkkel és azok kisugárzásával, tudatalatti nézeteink jelölik ki a jövőnket, és a valóság kivonja magát ellenőrzésünk alól.

Mi az a külső valóság?

A külső valóság valamennyi szituációja csak belső valóságunk visszatükröződése. Ha nem vagyunk kibékülve a külső valóságban bekövetkezett hatással, belső valóságunkat kell megváltoztatnunk, hogy más eredményt érjünk el. Semmi értelme idegeskedni vagy szenvedni a kedvezőtlen eredmény miatt, hiszen hatalmunkban áll, hogy azt megváltoztassuk. A külső valóság csupán tudatunk tükörképe, s a tükör nem tehet arról, ami benne tükröződik.

Amint felismerjük, hogy a külső valóság saját alkotásunk terméke, hatalmunkban áll, hogy ismét megváltoztassuk, ám miénk a felelősség is azért, hogy ami rossz volt, olyanná formáljuk, amilyennek lennie kell. Az igazi realitás tehát nem az anyag, hanem az energia, mely a külvilágban a különböző rezgéseknek megfelelő formában jut kifejezésre.

Realitás?

A realitás forrása azonban a szellem, mely a valóságot kigondolja. Gondolataink valójában energiák, melyek rezgésük segítségével idézik elő vagy változtathatják meg bármikor a külvilág eseményeit. A gondolatok tehát nem egyszerűen olyasvalamik, amik fejünkben lejátszódnak -a teremtés saját fejünkben megy végbe.

Csak tőlünk függ…

Minthogy minden gondolat valójában energiapotenciál, minden gondolatban benne van a megvalósulás lehetősége. Minél nagyobb gondolataink energia-teljesítőképessége, annál hatékonyabban alkalmazhatjuk a külső ellenállással szemben. Mindabból, amit gondolunk, vagy valaha gondoltunk, semmi sem megy veszendőbe, hanem mind eredményként, helyzetként, körülményként jut vissza hozzánk. így nem fordulhat elő semmiféle jogtalanság, mert csupán azt kapjuk vissza, amit tudatosan vagy tudat alatt kisugároztunk. Mi magunk vagyunk okozói mindazoknak a véletleneknek, melyekbe belebotlunk.

Ha szeretnénk valamit megváltoztatni – legyen az épp az egészség, az életerő, az életkedv, vagy egy helyzet megváltoztatása, egy kapcsolat megjavítása -, állítsuk azt tudatunk középpontjába, és legalább egy-két órán át kizárólag erre a szándékunkra koncentráljunk. Éljük át, miképp kezdi az élet már az első pillanatban megvalósítani azt, amire tudatunk irányul.

Öntudatlanul már régóta ezt az eljárást követjük, csak éppen negatív formában. Ha megváltoztatjuk tudatunk irányát, ezzel egész életünk megváltozik.

Izabella Langh

Szerző: Langh Izabella

Gyakorló természetgyógyász vagyok. Táplálkozási és  életmód specialista is vagyok, immár 12 éve próbálom az embereket egy egészségesebb életforma felé terelni, egyre több sikerrel.