Gasztroenterológia

Jóindulatú daganatok a vékonybélben

Brunner-mirigy hyperplasia

A Brunner-mirigyek a duodenum mucosájában és submucosájában elhelyezkedő, a pylorus mirigyeihez hasonló felépítésű mucintermelő képletek. A mirigyek számának pontosan nem ismert etiológiájú növekedése általában a bulbusra, ritkábban a duodenum egészére kiterjedő nodularis hyperplasiát okozhat (Brunner-mirigy hyperplasia).

Egyes esetekben adenomatosus hyperplasia alakul ki, amelyet Brunner-mirigy adenomának vagy hamartomának nevezünk. Az elváltozások hátterében a gyomor hiperaciditása, H. pylori infekció, lokális irritáció és túlzott paraszimpatikus aktivitás esetleges szerepe is felmerült. Igen ritkán okoz tünetet (elzáródás, vérzés). A Brunner-mirigy hyperplasia keze­lést nem igényel, a Brunner-mirigy adenoma eltávolítása szükséges lehet.

Adenoma

Leggyakrabban a duodenumban, főleg periampullarisan elhelyezkedő, a mirigyhámból kialakuló, potenciá­lisan malignizálódásra képes elváltozások. A diagnózis felállítása felső panendoszkópia és biopszia alapján le­hetséges. Szesszilis vagy nyeles, olykor villosus felszínű polypoid lézió, ami a duodenumtól aboralisan a vékony­bélben ritkábban fordul elő.

Endoszkópos vagy műtéti eltávolításuk javasolt a malignus átalakulás megelőzése érdekében. Retrospektív adatok alapján felmerült a spo­radikus duodenális adenomák és a coloncarcinomák előfordulása közötti esetleges kapcsolat.

Leiomyoma

Simaizom-eredetű jóindulatú daganatok, amelyek intramuralisan növekszenek. Megkülönböztetjük extra- és intraluminalis formáját. Az elváltozás felett a nyálkahár­tya lehet ép vagy exulcerált. Utóbbi esetben gasztrointesz­tinális vérzés jellemző. Jelentős méretűvé válhatnak, mi­előtt tüneteket okoznának. Műtéti eltávolításuk indokolt.

Egyéb jóindulatú daganatok

A vékonybélben lipomák ritkábban fordulnak elő, mint a vastagbélben. Ép nyálkahártyával fedett, submucosus, intramuralis, a lumenbe domborodó fehéres-sárgás szí­nű elváltozások, amelyek kezelést nem igényelnek. A teratomák ritka daganatok, makroszkóposán a lu­menbe domborodó, környezetüktől jól elkülönülő, vöröses-sárgás színű terimék, amelyek bélobstrukciót okozhatnak.

Az éreredetű daganatok lehetnek szerzettek, de örök­lött betegség részjelenségei is (pl. Osler-Rendu-Weber-szindrómában). Megjelenhetnek teleangiectasiák vagy haemangiomák formájában. A vékonybél eredetű vérzé­sek gyakori okozói.

A vékonybél juvenilis polypusai szoliter vagy multi­plex, általában sima felszínű vagy lebenyezett hamartomatosus elváltozások. A szoliter polypok mai ismerete­ink szerint nem jelentenek kockázatot a rosszindulatú daganatok szempontjából, eltávolításukat követően nem igényelnek utókövetést. Amennyiben számuk ötnél több, juvenilis polyposisról beszélünk.

Polyposis szindrómák Adenomatosus polyposisok

Familiáris adenomatosus polyposis szindróma A familiáris adenomatosus polyposis szindróma (FAP) és variánsai (Gardner-, és Turcot-szindróma) autoszomális, domináns öröklődésű kórképek. Hátterükben az APC-gén mutációi állnak. A FAP-ra a vastagbél kiterjedt polyposisa jellemző. A második életévtizedig több száz polypus jelenik meg. Az érintettekben a malignus colorectalis adenocarcinoma 100%-os, a vékonybél adenocarcinoma 5-10%-os eséllyel alakul ki az élet folyamán.

Az utóbbi kockázata így is kb. százszoros az egészséges populációhoz képest. A vastagbélrák kifejlődése előtt, általában már serdülő­korban vagy közvetlenül utána (20 éves kor előtt) totális colectomiát kell végezni. A további carcinoma-kockázat miatt a betegek rendszeres felső gasztrointesztinális en­doszkópos kontrollja szükséges, biopsziával. A polypok endoszkópos eltávolítása, szükség esetén sebészi reszek­ció indokolt. Követésre, a periampullaris polypok kivé­telével, a vékonybél kapszulás endoszkópiája is alkalmas lehet. A betegek közvetlen rokonai számára is kötelező a genetikai szűrés és tanácsadás.

Hamartomatosus polyposisok

A hamartomák olyan maiformációk, amelyek az adott területen normálisan elő nem forduló sejtcsoportokból, szövetből épülnek fel. Malignizálódási hajlamuk ala­csony.

Peutz-Jeghers-szindróma

Igen ritka, autoszomális domináns öröklődésű beteg­ség, amelynek hátterében az STKll-gén mutációját igazolták. A gyomor és bélrendszer hamartomatosus polyposisa mellett a buccalis nyálkahártya és a perioralis bőr foltos, barna elszíneződése jellemzi. A polypok megjelenhetnek extraintesztinálisan is (orr, húgyhó­lyag, tüdő). A polypok száma általában 10-20 közé te­hető, a vékonybélben gyakrabban fordulnak elő, mint a vastagbélben.

A polypok mérete változó. Felszínüket ép epithelium fedi, és jelentős mennyiségű simaizom­elemet tartalmaznak. A polypok csecsemőkorban már megvannak, de általában csak a második, harmadik évtizedben okoznak tüneteket. Gyakrabban alakul ki malignus vékonybél-, egyéb gasztrointesztinális, emlő-, petefészek-, méh-, here- és tüdődaganat.

A gasztroin­tesztinális malignomák kialakulásának esélye 2-15%. A betegek rendszeres endoszkópos követést igényelnek, lehetőleg az elváltozások eltávolításával. A követésre a vékonybél kapszulás endoszkópiája is alkalmas lehet. Bélobstrukció, masszív vérzés vagy malignizálódás ese­tén műtéti megoldás szükséges.

Familiáris juvenilis polyposis szindróma

Ritka, autoszomális domináns öröklődésű betegség, amelynek hátterében a MADH4 (vagy SMAD4) és a BMPR1A gén mutációi állhatnak. A polypok gyer­mekkortól megjelenhetnek, általában a vastagbélben (számuk 50-200). A vékonybélben valamivel ritkábban fordulnak elő. MADH4 pozitív esetekben a felső gasztrointesztinális (elsősorban gyomor) polypok kialakulási esélye szignifikánsan magasabb. A polypok malignussá válhatnak, de a gasztrointesztinális rendszeren kívüli rosszindulatú daganatok kialakulása nem jellemző. Az érintettek rendszeres (1-2 évente történő) endoszkópos követést igényelnek. Társulhat Osler-Weber-Rendu-szindrómával.

Cowden-szindróma

Multiplex hamartomák kialakulásával járó igen ritka autoszomális domináns öröklődésű betegség. A klinikai képet mucocutan léziók (pl. trichilemmoma, papillomatosus papulák, acralis keratosis), macrocephalia, emlő-, epithelialis pajzsmirigy-, valamint endometrium ma­lignus daganatok képződésére fokozott hajlam jellemzi. A betegek 35-40%-ában található gasztrointesztinális polyposis, döntően a vastagbél, ritkán a vékonybelek te­rületén. A vékonybél polypusok nem malignizálódnak.

A kórképhez cerebellaris gangliocytoma is társulhat (Lhermitte-Duclos-betegség). Az esetek kb. 80%-ában kimutatható a PTEN (phosphatase and tensin homolog on chromosome 10) tumorszupresszor gén mutációja, így több igen ritka betegséggel együtt a PTEN hamartoma tumor szindrómába (PHTS) sorolják. (Cowden-szind­róma, Bannayan-Ruvalcaba-Riley-szindróma, Proteus-szindróma, Proteus-like-szindróma)

Neurofibromatosis l-es típus (von Recklinghausen-kór) Ritka, autoszomális domináns öröklődésű kórkép, ame­lyet az NFl-gén mutációi okoznak. Tünetei közé tartoz­nak többek között a bőr tejeskávé („café au lait”) színű foltjai, az iris hamartomái, valamint egyéb mozgásszer­vi és idegrendszeri tünetek. Klasszikusan nem sorolják a polyposis szindrómák közé, de submucosus neurofibromák megjelenése a vékonybélben is előfordul.

Cronkhite-Canada-szindróma

Nem öröklődő polyposis szindróma, amelyet a gyo­morban, a vékony- és vastagbélben a hamartomatosus polypok kialakulása mellett a bőr hiperpigmentációja, alopecia és körömatrophia jellemez. Az érintettekben a vastagbél adenocarcinoma kialakulási esélye mintegy 15% az élet folyamán.

A vékonybél polypok malignus átalakulásáról nem állnak rendelkezésre adatok. Has­menés, étvágytalanság és hasi fájdalom, jellemző, amit gyors progresszió után malabszorpció és fehérjevesztő enteropathia követ, amely végzetes lehet. Hatásos keze­lése nem ismert.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.