Rákmegelőző életmód

A daganatok hagyományos kezelése

Ez magába foglalja a sebészi, sugaras és gyógyszeres módszereket, ame­lyeket mindig kombinálva alkalmazunk, és komplex kezelésnek nevezünk. Az egyes összetevők egymásnak nem versenytársai, hanem kiegészítői. Igen hátrányos lehet a beteg számára az a jog, hogy tetszés szerint le­mondhat bármelyikükről, mert a maximális hatás csak együtt alkalmaz­va biztosítható.

Sebészi kezelés

A legősibb módszer a sebészi kezelés, melynek feladata a daganat eltávo­lítása. Kezdetben ezt minél nagyobb részlet, lehetőleg az egész szerv el­távolításával igyekeztek megoldani. A modern sebészet alapelve a szerv­megtartás, melyet az egyéb módszerek fejlődése tett lehetővé. Különösen feltűnő ez az emlő és a végtagok területén, ahol csupán az esetek felében történik csonkoló műtét. Természetesen a kiegészítő sugaras és gyógysze­res kezelés nem maradhat el.

Sugárkezelés eredményei

A sugárkezelés kezdetét mintegy 110 éve számítjuk, az ionizáló sugárzások felismerése óta. Alkalmazásaik alapja, hogy a daganatos szövetek érzéke­nyebbek rájuk, mint az egészségesek. Támadási pontjuk a sejtmagokban lévő kromoszómák DNS kettős lánca, melyen töréseket okoznak és ezzel a sejt halálát idézik elő.

Azt is tudni kell, hogy a daganat előtt és mögött lévő egészséges sejtek nem óvhatok meg, azokat is bizonyos fokig károsít­hatják. Ezt a tényt szokták a sugárkezelés ellen felhozni és rendkívüli ha­tékonysága ellenére is olykor elutasítják a betegek. Pedig a mellékhatások mindig regenerálódnak, mivel a besugárzási tervek az egyéni testméretek és a szövetek toleranciadózisának figyelembevételével készülnek.

Hány stádiuma van a sugárkezelésnek?

A sugárkezelést három fő alkalmazási területre osztjuk. A teleterápiát 80-100 cm-ről, a bőrön keresztül alkalmazzuk. A brachytherapia során a radioaktív izotópot a testüregekbe vagy tumorszövetbe helyezzük el, míg a nyílt izotópokat szájon át vagy vénásan alkalmazzuk, speciálisan épített osztályokon. A teleterápia eszközei közül elsőként kell említeni a telekobalt besugárzót, mely számtalan előnnyel rendelkezik a modernebb társaihoz viszonyítva.

Hátránya, hogy csak egyféle energiát tud biztosítani, a Co-60 izotóp 1,2 MV-os fotonenergiáját. Ennél is nagyobb gond az elhaszná­lódott („lecsengett”) izotóp eltemetése, amely több mint 20 évig jelent a környezet számára veszélyforrást. Sugárbiológiai tulajdonságai azonban minden mélyen fekvő tumor kezelésére alkalmassá teszik.

Hogy működik a sugárkezelés?

A modernebb változatot a lineáris elektrongyorsítók képviselik. Úgy működnek, hogy elektronokat juttatnak be egy csőbe, melyeket elektromágneses térben felgyorsítanak, és kivezetik a csőből. Ekkor elektronsugárzás jön létre, amelyre jellemző a rendkívül gyors dózisesés. Nagyon alkalmas a mell­kasfal besugárzásakor a szív megkímélésére.

Amennyiben az elektronokat céltárgynak ütköztetjük, fékezési röntgensugárzás jön létre. Ez ugyanolyan fotonsugárzás, mint a telekobalté, de áthatoló képességét 22 MV-ig lehet emelni. Mivel két különböző minőségű sugárzás állítható elő vele, dual gyorsítónak nevezzük, szemben a 6 MV kisgyorsítóval, amelyben csak a telekobaltéval azonos biológiai értékű fotonsugárzás gerjeszthető. Az elektrongyorsítók gyakorlati működtetéséhez CT-vezérelt tervező berende­zésre és a beállítandó mezők ellenőrzéséhez szimulátorra is szükség van. A fejlett technika költségei jelentősek, épülettel együtt 1 milliárd forintba kerül.

Milyen más sugárkezelések léteznek még?

Vannak különleges besugárzó berendezések, amelyek a rosszul oxigenizált tumorok kezelésére szolgálnak, és az úgynevezett nehéz részecskékkel működnek (proton, neutron, pion). Ezekből épül fel az atommag. A sugárkezelés az életritmus jelentős változtatását igényli. Egyes besugárzások jelentős fizikai igénybevételt jelentenek, megviselik a vérképzést, és csök­kentik a szervezet ellenállóképességét. Indokolt a vitaminok szedése, de nem szabad olyan kombinált készítményeket szedni, amelyek B12-vitamint tartalmaznak, mert a benne lévő kobalt aktiválódik és az érzékenységtől függően heves bőrgyulladást okoz.

Azt is tudomásul kell venni, hogy a besugárzott bőrt az élet folyamán soha többet nem szabad napoztatni, vagy szolárium hatásnak kitenni. Ha sugárkezelés során bőrgyulladás jön létre, a kezelő orvos tanácsát kell kérni, mert vazelin tartalmú kenőcs nem javítja, hanem rontja a helyzetet.

Gyógyszeres kezelés

A gyógyszeres kezelés képezi a hagyományos gyógyítás harmadik csoport­ját. Ebbe a csoportba tartozik a citosztatikus, a hormon- és az immunke­zelés, továbbá az úgynevezett szupportív (támogató) kezelés is.

A citosztatikumok daganatellenes gyógyszerek (a kemoterápia gyógy­szerei), melyeket vénásan, vagy szájon át, ritkábban artériás infúzió for­májában juttatunk be a szervezetbe. Alkalmazhatjuk adjuváns kezelésként, amikor műtét után kimutatható elváltozás nincs, de feltételezzük, hogy sejtszinten jelen vannak szóródott daganatsejtek. Ezek elpusztítása a cél. A daganatok kezelésében mutatkozó javulás ennek a gyógymódnak az el­terjedésével és a hatékony gyógyszerek előállításával hozható összefüg­gésbe. A műtét előtt alkalmazva neoadjuváns, a kiterjedt daganatok keze­lésére palliatív célú beavatkozásról beszélünk.

Hormonkezeléssel a rák ellen?

A hormonkezelést régen kizárólag a hormonvezérelt daganatok csont-áttétjeinek ellátására használtuk. Az új készítmények lágyrész daganatok esetén is kitűnően alkalmazhatók, nem csak emlő- és prosztata-, hanem petefészek-, méhtest-, melanoma és egyes vesedaganatok esetén is.

Az immunkezelés a szervezet védekezőerejét erősíti

Az alternatív mód­szerek mindegyike ezt a természetes módszert tűzi zászlajára. Nem specifi­kus eszközei a vírusellenes szerek, interferon, interleukin. Specifikus ellen­anyagokat tartalmaznak a végbéldaganatok sejtjeivel szemben, valamint az onkogén fehérjék ellen előállított gyógyszerek. Ezek antitestek, melyek lekötődnek a fenti anyagokhoz, és elpusztítják azokat.

Az immunterápia a legnagyobb jövő elé néző módszer, de pillanatnyilag a teljesítőképessé­ge kicsi. Önállóan 109 sejtszámú tumort képes elpusztítani, amely 1 cm átmérőjű daganatnak felel meg. Ez igen korai stádium, amely bármelyik módszerrel meggyógyítható.

Milyen következményei lehetnek a gyógyszeres kezeléseknek?

A gyógyszeres kezelés minden formájának lehet mellékhatása, de a legriasztóbbak a citosztatikumoké: hajhullás, hányinger, hányás, hasmenés, gyengeség, nyálkahártya-elváltozások, szív és idegrendszeri eltérések. Természetesen ezek erőssége készítményenként és a beteg érzékenysége alapján változik. A hajhullás szokta a legnagyobb gondot jelenteni, főként nőknél.

Jegyezzük meg! Tudni kell, hogy bármilyen mértékű, a citosztatikus kezelés befe­jezése után 3 hónappal a haj kinő, dús, vastag szálú, néha más színű, mint a kezelés előtt. Addig a beteg parókát visel. Az összes többi mellékhatás gyógyszeresen uralható.

Mit jelent a támogató kezelés?

Végül meg kell említeni a szupportív (támogató) kezelést, melynek fel­adata a gyógyszeres kezelés során fellépő mellékhatások megelőzése és kezelése. Ennek fejlődése tette lehetővé a hatékony, bár toxikus szerek alkalmazását. Ide soroljuk a fájdalom, hányás, hasmenés, láz, vérképző­szervi károsodás kezelését.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.