Gyermekbetegségek

Fogzás, fogváltás lefolyása

Az emberi fogazat

Élete során az ember kétszer fogzik. Először a tejfogak jelennek meg a szájüregben, majd később a maradó fogak lépnek a helyükre. A tejfogak száma 20, a maradó fogaké 28-32 lehet, attól függően, hogy a bölcsességfogak is megjelennek-e vagy sem.

Az élet első 5-6 éve a tejfogazati időszak, 5-14 éves kor között a fogazat vegyes, a szájüregben megtalálhatók mind a tej, mind a maradó fogak, ezt követően pedig csak maradó fog alkotja a fogazatot. Persze lehetnek kivételek, mert előfordulhat, hogy pél­dául egy-egy tejfog nem esik ki, továbbra is a helyén marad.

Ennek legtöbbször az lehet az oka, hogy hiányzik a maradó fog csírája. Ilyenkor a tejfog gyökere – inger hiányában, mivel nem nyomja a fejlődő, előtörni készülő maradó fog koronája – nem szívódik fel. Ezekre a tejfogakra különösen kell vigyázni, mert az egész élet során pótolniuk kell a hiányzó maradó fogakat.

Fogzás

A fogzás általában 6 hónapos kor körül kezdődik és körül­belül 2 és fél éves korban fejeződik be. A folyamatban 1-5 hónapos szórás lehetséges, de előfordulhat ennél nagyobb eltérés is.

A tej­fogak előtörése általában a következő sorrendben kezdődik és megy végbe:

  • alsó középső metszőfogak (6-8 hónapos)
  • felső középső metszők (7-9 hónapos)
  • alsó oldalsó metszők (7-9 hónapos)
  • felső oldalsó metszők (8-10 hónapos korban)
  • első őrlőfogak (először az alsók, majd a felsők; 12-17 hóna­pos korban)
  • szemfogak (általában a felsők előbb, mint az alsók; 16-21 hó­napos korban)
  • második őrlők (nagyjából egy időben; 20-30 hónapos kor­ban).

Az egyes tejfogak áttörési sorrendje is igen változatos ké­pet mutat. A fogzás megindulását a szülők gyakran észre sem veszik, csak a kiskanál koccanására figyelnek fel. A fokozott nyálelválasztás mindig a fogzás megindulásának közeledtét jelzi.

A rágási aktivitás fokozódása is figyelmeztető jel lehet

Az íny duzzadt, viszket, a babának jól esik bármit a szájába venni és „rágni”. A (hűtött) rágó karikák jó szolgálatot tehetnek, de az anya is lágyan masszírozhatja a tiszta ujjaival, vagy az e célra kapható speciális textil törlővel a baba ínyét.

Előfordulhatnak fogzással járó panaszok is, mint például fájda­lom, nyugtalanság, hőemelkedés, esetleg láz. De a láz okát minden esetben gyermekorvossal kell tisztázni, hiszen a panaszt ebben az időszakban nem csak a fogzás, hanem más általános betegség is okozhatja. Érdemes ilyenkor tehát gyermekorvoshoz fordulni, a fogzással kapcsolatban pedig fogorvosi tanácsot kérni. A fájdalom enyhítésére szolgáló – gyógyszertárban kapható készítményekről és az alkalmazás módjáról a gyógyszerész adhat felvilágosítást.

Tejfogazat

A tejfogazat 20 tejfogból áll, 10 az alsó, 10 pedig a felső állcsont­ban helyezkedik el. A tejfogak fajtái alul-felül, mindkét oldalon: 2 metszőfog, 1 szemfog, 2 őrlőfog.

Sajnos sokan hajlamosak lebecsülni a tejfogak jelentőségét. „Úgyis nő helyettük másik” jelszóval nemigen törődnek velük, elhanyagolják. Pedig az egészséges tejfogak megőrzése a fiziológiás fogváltás idejéig sok szempontból – rágás, beszéd, hangképzés, esztétikum, helyfenntartás a maradó fogak számára – igen fontos.

Fogváltás

Az óvodáskor végén, általában 5-6 éves korban megkezdődik a fogváltás hosszú évekig tartó folyamata. Az általános hiedelemmel ellentétben legtöbbször nem az alsó elülső maradó fogak törnek át, hanem a sorban utolsó tejfog mögött megjelenik az első maradó fog, tulajdonkép­pen fogváltás nélkül, ugyanis nincs tejfog elődje. Ez az első maradó nagyőrlő fog (az úgynevezett hatos fog) kulcsszere­pet tölt be az egész maradó fogazat kialakulása szempont­jából.

A szülők ezt legtöbbször észre sem veszik, vagy gyakran ezt is tejfognak vélik és sem ápolására, sem kezeltetésére nem fordítanak elég gondot. Az alsó elülső tejmetszők rend­szerint csak a hatosok megjelenését követően cserélődnek.

Fontos tudni tehát, hogy a fogváltás nemcsak egyszerű helycserét jelent – a tejfogak maradó fogakra való cseréjét, hanem a fogak számbeli növekedését is. A 20 tejfog helyett a gyermek 12-13 éves koráig 28 maradó fog jelenik meg a szájüregben

 A zavartalan fogváltás feltételei:

  • a maradó fogcsíra jelenléte és megfelelő helyzete,
  • elegendő hely,
  • a tejfog fiziológiás gyökérfelszívódása.

Ha a feltételek nem biztosítottak, a fogváltás zavart szenvedhet. A fogváltás nehezíti a mindennapi szájápolást, mert az éppen áttörőben lévő fogak nehezebben érhetők el. Ezen időszak alatt a hatékony fogmosáshoz speciális technikára és eszközökre van szükség.

Maradó fogazat

A maradó fogak fele (14-16 fog) az alsó, fele a felső állcsontban helyezkedik el. A maradó fogak fajtái alul-felül, mindkét oldalon: 1 nagymetsző, 1 kismetsző, 1 szemfog, 2 kisőrlő, 2 nagyőrlő és a bölcsességfog, ami tulajdonképpen a harmadik nagyőrlő fognak felel meg. Az eredendően egészséges maradó fogazat megőrzése és gondozása egész életre szóló feladat.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.