Gyermekbetegségek

Fogtömések: ezüst tömés jellemzői (amalgám)

A tejfogak tömésének célja, hogy a fogacskákat a fiziológiás fogváltás idejéig – mind funkcionálisan, mind esztétikailag – vi­szonylag elfogadható jó állapotban megőrizzük.

Tömés

Ha fogtömésre kerül sor, napjainkban sokszor felmerül a kér­dés a szülők részéről, milyen tömés kerüljön a gyerek szájába? Ezüst vagy fehér? Melyik a jobb anyag? Melyik a tartósabb? Va­jon tényleg ártalmas lehet az amalgám? Csak azért tesz az orvos amalgámtömést a szájba, mert az olcsóbb? Vagy talán éppen azért készít fehér (műanyag) tömést, mert azért többet kérhet a pácienstől a magánrendelőjében?

Bizony nehéz eligazodni. Hiszen a laikus szülő nem tudja a játszótéren hallott, vagy az interneten látott in­formációhalmazt megfelelően kezelni. Az alábbiakban a felvetett kérdéssel kapcsolatban a tudomány mai állása szerinti legfontosabb tudnivalókról lesz szó.

Az ezüst-tömés

Ezüsttömés alatt az amalgámtömést értjük. Mi is az amalgám? A higany más fémmel/fémekkel alkotott ötvözetét nevezzük amalgámnak. Mit kell tudni az amalgámról, az ezüstszínű tömőanyagról?

Az amalgámnak is megvan a maga története

A higanyból és ónból álló fogtömést már az ókori Kínában (i.sz. 600 körül) készítettek. A manapság használatos fogászati amalgám már a hi­ganyon kívül ezüstöt, ónt és rezet, esetleg cinket is tartalmaz. Az ezüst-higany ötvözetet fogászati célra Európában először Fran­ciaországban használták az 1830-as években. Azóta az amalgám­mai, mint fogászati anyaggal szembeni ellenkezés több alkalom­mal is fellángolt. Először a XIX. század közepén Amerikában ellenkeztek a hagyományosan kalapált arany töméseket készítő fogorvosok. Nem nézték jó szemmel, és sarlatánnak bélyegezték az amalgám tömést készítő fogorvosokat.

Amalgám tömés

A XIX. század végére nyugvópontra jutott a vitatott kérdés, és általánosan elfogadottá vált az amalgám tömőanyagként való alkalmazása. A vita ismételt fellángolására egy német kémikus közleménye adott okot. A ku­tató felismerte ugyanis az akkoriban tabletta formájában kapható ötvözet egészségre való ártalmasságát. Az „amalgám tablettát” a rendelőben melegítéssel tették plasztikussá, és ilyenkor bizony jelentős mennyiségű higanygőz képződött. A későbbiekben kifej­lesztett legújabb reszelek formula – amely már a maihoz hasonló, melegítés nélkül használható reszelek volt – biztonságosan al­kalmazható. Az új amalgám gyorsan elterjedt és a kedélyek ismét megnyugodtak, a vita elcsitult.

A harmadik, – napjainkra már elcsitult – „amalgámháború” az 1990-es évek közepén kezdődött, amikor Finnországban az illetékes minisztérium – környezetvédelmi okokra hivatkozva – a fogászati amalgám használatának csökkentését ajánlotta. Óvatosságból nem tanácsolják használatát várandósság alatt és fiatal gyermekeknél. Svédországban szintén környezetvédelmi indokok alapján született a korlátozó intézkedés. Kerülik az amalgám használatát gyerme­keknél és terhes anyáknál. A sajtó felkapta a hírt, és az információ már torzultan jutott el az emberekhez. Ma már szinte mindenkinek van véleménye a témáról.

A mai modern amalgámreszelék már ideális arányban és for­mátumban tartalmazza a különböző összetevőket. Az amalgám keverőgépben történő előállításakor kapszulázott reszeléket és kisebb mennyiségű higanyt használnak.

Tény, hogy az amalgám tartós, viszonylag olcsó, felhasználása nem túl bonyolult és kevésbé időigényes. Az amalgám az egyik leg­jobban ismert tömőanyag, vele kapcsolatban sok adatunk és hosszú klinikai tapasztalatunk van, míg az egyéb tömőanyagokról ehhez képest keveset tudunk.

Ma lényegesen kevesebb amalgámtömést készítenek a világon, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ennek elsősorban környezet­szennyezési szempontból van jelentősége. A csökkenés több okra vezethető vissza. A legfontosabb talán az, hogy az iparilag fejlett országokban a következetesen végrehajtott megelőző programok eredményeként lényegesen lecsökkent a szuvas fogak száma.

Ezzel párhuzamosan nőtt a tömőanyag kínálat és az emberek esztétikai elvárása. Az amalgámnak ma már vannak alternatívái, különböző fehér anyagok. Jelen van az amalgámban lévő higany káros hatá­saitól való félelem is. Ezenkívül nem szabad megfeledkezni az új, fehér tömőanyagokat gyártó cégekről sem, akik mindent elkövet­nek, hogy termékeiket népszerűsítsék.

Ezüst vagy fehér?

A címben feltett kérdésre a helyes válasz csa­kis tényeken, tudományos bizonyítékokon alapulhat. Ezért a dön­tés megkönnyítése érdekében közreadom néhány, a világ jelentős szakmai testületének az amalgámkérdéssel kapcsolatban kiadott állásfoglalását.

  • Az Amerikai Fogorvosok Egyesülete szakmai állásfoglalást adott közre, melyben kimondja, hogy az amalgámtömések cseréje csak higanyallergia esetén indokolt, az amalgám, illetve a higany vélt káros hatása miatt nem. Az állásfoglalás határozottan rögzíti, hogy, ha az amalgám bármilyen káros hatása kimutatható és bi­zonyítható lenne, a testület azonnal megtiltaná a használatát.
  • A Fogorvosok Világszövetsége szintén szakmai irányelvekben rögzítette az amalgámmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, melyeket a tudomány mai állása, tudományos bizonyítékokkal alátámasztott vizsgálatok alapján fogalmazott meg. Ezek szerint semmi olyan veszély nem ismeretes, amely indokolná az amalgám tömések betiltását. Az amalgámot 150 éve használják a fogászat­ban, és jól ismert valamennyi tulajdonsága. Az egyedüli veszélyt a higany környezetre gyakorolt hatása jelenti, mert a folyók és tavak higany fertőzöttsége következtében megnőhet a környezetükben élő állatokban és növényekben a higanyszint. Veszélynek lehet ki­téve a fogorvosi rendelő személyzete abban az esetben, ha a higanyt és a hulladék amalgámot nem az előírásoknak megfelelően kezeli. Tehát a páciens nem veszélyeztetett.
  • Az Európai és Amerikai Gyermekfogászati Akadémia válto­zatlanul ajánlja az amalgám gyermekfogászati használatát is a szak­mailag indokolt esetekben, elsősorban a tej és maradó rágófogak meghatározott típusú szuvasodásainak tömésére.
  • A hazai Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma sem kor­látozza a fogorvosokat szakmai szabadságukban, klinikai indikáció alapján bármely forgalomban lévő tömőanyagot használhatják.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.