Hátfájás

Hátfájdalom az emeléstől, hogyan emeljünk?

Mindenkinek meg kellene tanulnia, hogyan le­het biztonságosan emelni. Olvasóm talán azt hi­szi, hogy ez természetes adottság, pedig nem így van. Az ember tapasztalatból sajátítja el az eme­lést, megfigyelve, hogyan csinálják mások. A biz­tonságos emelést nem tanítják (kivéve, ha ez hoz­zátartozik olvasóm foglalkozásához).

Tippek a biztonságos emeléshez:

 • Álljunk kis terpeszbe, hogy szélesebb ala­punk legyen az emeléshez, mert ez javítja az egyensúlyunkat. Két karunkat úgy nyújtsuk előre, hogy vállszélességben, vagy annál valami­vel kisebb távolságra legyenek egymástól.
 • Menjünk közel a tárgyhoz, amelyet fel fo­gunk emelni! Ne rézsútosan, hanem egyenes vonalban emeljünk. Ha előre kell hajolnunk, azt kockáztatjuk, hogy megrándítjuk a hátunkat.
 • Hajlítsuk be a térdünket! Ezt látszólag min­denki tudja, mégis a legtöbbször figyelmen kívül hagyják. A térdhajlítás elmulasztása az emelés során abból ered, hogy ha valamiről azt képzel­jük, nem nehéz, kiküszöböljük a tudatunkból a lehetőséget, hogy kárt tehetünk magunkban. Ez tévedés, mert a helyes testtartás az emelés köz­ben elejét veszi a nem várt problémáknak. A térdhajlítás célja, hogy képesek legyünk egye­nes háttal meg-, illetve felemelni a terhet.
 • Jó erősen fogjuk meg a tárgyakat! A sérü­lések, rándulások gyakori oka a szabálytalan emelés, például úgy, hogy több dolgot fogunk az egyik kezünkben, miközben a másikkal próbál­juk fölemelni a kérdéses tárgyat, a szó szoros ér­telmében oldalra görbülve az erőlködéstől. Ne tegyünk ilyet. Mindig használjuk a két kezünket, és ne próbáljunk időt megtakarítani azzal, hogy egyszerre több tárgyat vagy túl nagy súlyt eme­lünk fel. Végül pedig tartózkodjunk attól, hogy egymáson feltornyozott tárgyakkal egyensúlyo­zunk, mint az akrobaták!
 • Helyezzük át a testsúlyunkat a sarkunk­ra, amikor emelni kezdünk. Ha valamit fel sze­retnénk emelni, szélesebb alapállásban álljunk, s mint már említettem, át kell helyeznünk testsú­lyunkat a sarkunkra, valamint a talpunk külső élére, mert ez kapcsolja be a fontos izmokat. Ne próbáljunk úgy emelni, hogy lábujjhegyen egyen­súlyozunk!
 • Ne próbáljuk utánozni a súlyemelőket! Próbáljuk könnyed, egyenletes mozdulattal vé­gezni az emelést, fokozatosan kiegyenesítve a tér­dünket, hogy a lábunk hordozza a terhet. Nem akarjuk a magasba lökni a súlyt, mint egy spor­toló, tehát ne erőlködjünk, hanem emeljünk rá­érősen.

Óvatosan tegyük le a terhet

Ilyenkor is legyünk elővigyázatosak. Nincs értelme kímélni magunkat az emelésnél, ha akkor rándítjuk meg a hátunkat, amikor letesszük a tárgyat* Ezt is a lehető legkönnyedebb mozdu­lattal – ugyanúgy, ahogyan az emelést, csak ellenkező irányban – kell végrehaj­tani.

Mit kell kerülni emelés közben?

 • Túlságosan nagy/nehézsúlyokat. Ha a fölemelnivaló több tárgyból áll, osszuk ré­szekre, és egyszerre csak kisebb terheket emeljünk.
 • Emelés előtt magunk felé húzni a súlyt. Mindig könnyebb tolni a nehéz tárgyakat, mint húzni.
 • A törzsfordítást. Ez az a fölösleges moz­dulat, amely megfeszíti az ínszalagokat, és gyakran ettől „akad ki” a hát.
 • A plusz pár centi miatti nyújtózkodást. Ez történik például, amikor egy papírt leej­tünk a földre; lehajolunk érte, de abban a pillanatban néhány centivel arrébb fújja a szél. Ezért nyújtóznunk kell érte, és hirte­len „kiakad” a derekunk!
 • A túl magasra történő emelést. Ha ho­morítanunk kell, hogy fölérjünk odáig, aho­va a tárgyat akarjuk tenni, máris túl magas­ra emeltük.

Ne feledjük: sosem szégyen segítséget kérni!

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.