Koleszterin szívinfarktus

Kapcsolat a táplálkozás és a koleszterinszint között – Mi közük egymáshoz?

Nézzük a befolyásoló tényezőket:

Látszólag kézenfekvő közvetlen kapcsolatot feltételezni a táp­lálék zsírtartalma és a vér koleszterinszintje között. Ez a kap­csolat azonban nem ilyen egyszerű, csak nagy általánosságban igaz, sokszor a közvetlen összefüggés nem is mutatható ki. A zsírfogyasztás és a koleszterinszint kapcsolatát több tényező befolyásolhatja:

Dagadt hamburgert zabál

  1.  A táplálék koleszterin-tartalma közvetlenül befolyásolhat­ja a koleszterinszintet. Alapvetően eltérő a helyzet, ha a táplálék állati, vagy ha növényi eredetű zsírt tartalmaz. Ugyanis a koleszterin természetes alkotórészként csak az állati sejtekben, így az állati eredetű élelmi anyagokban van jelen, a növényi eredetű élelmiszerekből viszont hiányzik. A növényekben található hasonló típusú vegyü­let a fitoszterin, amely azonban nem vesz részt az érelme­szesedésben, nincs jelen a plakkban, az LDL nem szállítja.
  2. Különbséget kell tenni a főleg az állati eredetű zsírokban levő telített, és a főleg növényekben levő egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírok között. A telített zsírok kétszer olyan mértékben emelik a koleszterinszintet, mint magának a tápláléknak a koleszterinje, a telítetlen zsí­rok pedig vagy nem befolyásolják, vagy akár csökkenthetik is azt.
  3. A koleszterinszintet az összkalória bevitel is befolyá­solja. Ezzel magyarázható például, hogy a zsírszegény, de hizlaló, szénhidrátdús táplálékot fogyasztó elhízottak ko­leszterinszintje magasabb.
  4. A vérből való koleszterin-felszívódásban jelentős kü­lönbségek lehetnek egyének és népek között.

A felsoroltak az egyénekre vonatkozóan ugyan jelenthetnek különbséget a koleszterinszint alakulásában, de a nagy lakos­sági mintákra vonatkozóan mégis érvényes az, hogy a táplálék telített zsír- és koleszterintartalma növeli a koleszterinszintet.

Vizsgálat a táplálék összetétele és a koleszterinszint közötti kapcsolat igazolására

A telített zsírok fogyasztásának hatását a lakosság koleszterin­szintjére nagyon érzékletesen mutatta egy, hét országra kiter­jedő vizsgálat, melyet 1986-ban fejeztek be. Ebben 12000 férfit vizsgáltak Finnországban, Görögországban, Olaszor­szágban, Hollandiában, az USA-ban, Japánban és Jugoszlávi­ában. A telített zsírok aránya az összkalóriabevitel százaléká­ban kifejezve Hollandiában, az USA-ban és Finnországban, -ahol a lakosság átlagos koleszterinszintje meghaladta a 6,5 mmol/l-t, – a 20-25%-ot is elérte. Jugoszláviában pél­dául a telített zsírok aránya csak 3-9%-ra volt tehető – az át­lagos 5 mmol/1 alatti koleszterinszint mellett.

A táplálékban különböző zsírsavak fordulnak elő

Főleg állati eredetű táplálékból származó, telített zsírsavak, és főleg növé­nyi eredetűekből származó a telítetlen, az ún. egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavak. Ezen kívül a különböző ál­lati eredetű tápanyagokban tiszta formában koleszterin is elő­fordul. Utaltunk rá, hogy a különböző zsírféleségek közül a te­lített zsírsavak kétszer olyan mértékben növelik a koleszterin­szintet, mint maga a bevitt tiszta koleszterin. A koleszterin­szint-emelkedés annál nagyobb lesz, minél magasabb az ún. telített és telítetlen zsírok aránya a táplálékban. Hazánkban ez a hányados kb. 0,4 körül van.

Ne hagyjuk hogy koleszterin szintünk megemelkedjen!

A koleszterinszint a telített zsírok és a koleszterin-bevitelen túl az összkalória-beviteltől is függ: a túlzott energiafelvétel elhízáshoz vezet, az elhízottak 2/3-nál pedig emelkedik a koleszterinszint. Meg kell jegyezni, hogy a táplálékkal el­fogyasztott koleszterin felszívódása nem egyforma a különbö­ző egyedekben és népcsoportokban.

Vigyázzunk a kalóriabevitellel, mert elhízáshoz vezet!
Vigyázzunk a kalóriabevitellel, mert elhízáshoz vezet!

Ez is magyarázza, hogy egy népességen belül hasonló táplálkozás mellett különböző koleszterinszintek mérhetők. További magyarázatot ad az a tény, hogy a vér koleszterinszintje nemcsak a tápláléktól függ, hanem legalább ugyanolyan mértékben hat a szervezet belső koleszterin-termelése is. Vannak ugyan egyéni különbségek a koleszterin felszívódásában, és arra is utaltunk már, hogy ha magas a telített zsír- és koleszterin-bevitel, akkor a szervezet csökkenti a saját koleszterintermelést.

Ha szükséges diétázzunk, vagy legalább is csökkentsük a koleszterin fogyasztását!

Ha Ezekből a tényezőkből azonban nem szabad azt a következtetést levon­ni, hogy felesleges diétázni. Általában ugyanis a népesség 3/4-ére vonatkozóan érvényes, hogy a telített zsír- és a koleszterin­bevitel emeli a koleszterinszintet. Ezt igazolták a különböző vizsgálatok. Nem tudhatjuk előre, hogy ki tartozik a népesség azon 1/4 részéhez, akik nem érzékenyek a táplálék koleszte­rinjére. Ezért mindenkinek általánosan ajánlható a telített zsír- és koleszterin-fogyasztás mérséklése, de különösen egyértelmű ez magas koleszterinszint esetén.

Nézzük hol a legmagasabb a zsírfogyasztás?

Jegyezzük meg! A telített zsírok fogyasztása nemcsak a koleszterinszinttel van összefüggésben, hanem a szívinfarktus kockázatával is.
Szívünk nem bírja el a túlsúlyt!
Szívünk nem bírja el a túlsúlyt!

A telített zsírfogyasztás a vizsgálatok szerint a legmagasabb Finnországban volt, és ebben az időszakban itt volt a legmagasabb a halálozás is. Másodikként Hollan­dia és az USA következett. Ugyanakkor a csak néhány száza­lékarányban telített zsírt fogyasztó dél-európai területek lako­saiban 3-5-ször kisebb volt a megbetegedések, valamint a halálozás aránya, mint az élboly országaiban. Az olajjal főző, kevesebb zsírt, zsíros húst és több halat fogyasztó tengerparti, mediterrán országok – pl. Görögország, Spanyolország, Portugália, Franciaország – szívinfarktus halálozási aránya mindkét nemben csak fele az észak-európai országokénak, és hazánkénak is.

A halban alacsony a zsírtartalom
A halban alacsony a zsírtartalom

A fenti összefüggések nemcsak a telített zsírfelvételre, hanem a koleszterin-bevitelre is vonatkoznak. Ahol a napi koleszterin-felvétel 100 mg alatt volt, mint pl. Japánban, vagy 200 mg alatt, mint Görögországban, Jugoszláviában 3-4-szer kevesebb infarktus fordult elő, mint Finnországban, az USA-ban vagy Kanadában, ahol a napi koleszterin-fogyasztás 6-800 mg volt. Egy Új-Guinea magas hegyeiben élő néptörzs táplálkozásában mintegy 90%-ban szénhidrátokban gazdag, állati zsírt alig tartalmazó táplálékokból áll, koleszterinszintjük átlaga 4 mmol/1 alatt van, és alig találni közöttük szívkoszorúér-betegségben szenvedő embert.

A táplálkozás és a szívinfarktus közti kapcsolatot nagyon szemléletesen igazolják a kivándorlók körében végzett vizsgálatok. Például a Japánból Los Angeles-be kivándorolt japánok zsírfogyasztása az új lakóhelyen 3-4-szeresére nőtt. Ennek következtében koleszterinszintjük, valamint az addig alacsony szívinfarktus-halálozásuk is jelentősen növekedett. Hasonló jelenségeket figyeltek meg a Jemenből Izraelbe, illet­ve az Olaszországból az USA-ba bevándorlóknál is.

Az említett példák azt is bizonyítják, hogy a szívinfarktus-védettség nem genetikus természetű, hiszen a szívinfarktus-hajlam a kö­rülmények, a táplálkozás megváltoztatásával lényegesen vál­tozik.

Koleszterinszint és szívinfarktus – Magas koleszterinszint eredménye a szívinfarktus de nem minden esetben!

Az elmúlt félévszázad legtöbb vizsgálatát ezen a területen végezték. Rengeteg bizonyíték gyűlt össze. A leghíresebb vizsgálat az ún. Framingham Study. Egy amerikai kisvárosban Framingham-ban 1949 óta követik a lakosság rizikófaktorai­nak, valamint a szív- és érrendszeri betegségek összefüggését, és változásait. A híres rizikófaktor elnevezés is Framingham-ban született meg 1961-ben. Kezdetben a vizsgálatban való részvételre 5200 olyan lakost toboroztak, akik a vizsgála­tot megelőzően még nem szenvedtek szívbetegségben.

Az ő adataikból, illetve családtagjaik és leszármazottaik adatai­ból levont következtetések alapján indították be az USA-ban a magas koleszterinszint, a magas vérnyomás és a dohányzás elleni országos szintű védőprogramokat is, hiszen itt nemcsak a koleszterinszintet, hanem a többi rizikófaktort is vizsgálták.

Kutatási eredmények! A vizsgálat kezdetén extra magas -10,0 mmol/1 feletti – ko­leszterinszint csak 6 főben volt kimutatható. 14 év múlva már ezeknek az embereknek egyike sem volt életben. Azok között, akiknek a koleszterinszintje 6,5 és 9,0 között volt, később 2-6-szor nagyobb gyakorisággal fordult elő szívinfarktus, mint azokban, akiknek ez az értéke 5,7 alatt volt.

Természetesen nem minden magas koleszterinszintű egyénnek kell infarktust kapnia, és az alacsony koleszterinszintű egyéneknél is előfordul infarktus, elsősorban azért, mert az infarktus ún. multifaktoriális betegség. Ez azt jelenti, hogy a betegség kifejlődése nemcsak egy, hanem több okra, több rizikófaktor jelenlétére is visszavezethető; ezek összességéből lehet csak megítélni a teljes kockázatot.

Ezért nem vélet­len, hogy a finnek korábbi, magas koleszterinszintje, – 6,5 felett – járt a legtöbb infarktussal, miközben Jugoszláviában -4,3-as átlag koleszterinszint mellett – észlelték a legkevesebb infarktust. Amikor bevezették a szívkoszorúér-festéssel kapcsolatos vizsgálatokat, akkor azt is kimutatták, hogy minél magasabb volt az egyén koleszterinszintje, annál nagyobb mértékű volt a nála észlelt szívkoszorúér-elmeszesedés is.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.