Stresszkezelés

Nézze a dolgok pozitív oldalát!

Lelkialkata inkább negatívnak mondható? Jó hasznát veheti az alábbi egy­szerű, de hatékony gyakorlatnak, amely a mentális önfegyelem fejlesztésé­vel pozitív irányba tereli a tudatot.

Amint pesszimista vagy kritikus gondolata támad, fordítsa azt át az ellenkezőjébe, majd kezdje el ismételgetni. így mantrázzon akkor is, ha nyilvánvaló, hogy a saját maga számára alkotott elképzelés vagy érzület hiteltelennek, hazugnak tűnik. A gyakran elmondott pozitív mondatok ugyanis mélyen beleivódnak a tudatalattiba, ahonnan azután jótékonyan visszahatnak a gondolkodásmódra, életszemléletre, sőt egy idő után a visel­kedésre is. Gyakorolja ezt a technikát nap mint nap, s hamarosan meg fogja látni, hogy egész élete kiegyensúlyozottabbá válik.

Ne csak a negatívumokat vegye észre!

Ha az adott helyzet reménytelenül nehéznek vagy rossznak tűnik, igyekezzen valami jót keresni benne. Amikor a felmerülő problémának sikerül egy pozitív aspektusát megtalálni, akkor olyan mechanizmus lép működésbe, amely a szituáció elutasítása vagy tagadása helyett a lelki zavart okozó kö­rülmények kiegyensúlyozására törekszik. Ez nem öncsalás: nem letagadni vagy megszépíteni akarja maga előtt a nehézséget, hanem tudatosan pozitív gondolkodásmódra szoktatja az elméjét. Amint e mentális önfegyelmezés a természetévé válik, máris látni fogja az előnyeit.

Mivel pedig az előnyök keresése egyértelműen könnyebbé és vidámabbá teszi az életet, létfontossá­gú, hogy efelé mozduljon, ha a pesszimizmus kezel elhatalmasodni Önön. A „negativitás” minden szempontból rossz: deprimál, kimerít és letaglóz, aláássa az egészséget, az emberi kapcsolatokat, akadályozza a célok elérését.

Fontos az agyféltekék kiegyensúlyozása

A bal agyfélteke a racionális gondolkodás fészke és szabályozóközpontja, a beszédé, a logikáé, az analitikus (elemző) feldolgozásé. A jobb félteke vi­szont a kreatív én főhadiszállása, amely a részletek helyett az egészet tuda­tosítja; itt megy végbe a tér- és formaérzékelés, és ez lép működésbe, ami­kor az ember zenét hallgat, műalkotást néz, rajzol, fest, szobrászkodik vagy bármi más, kézügyességet igénylő alkotótevékenységnek hódol.

Mivel a mindennapokat a racionális gondolkodás és a kommunikáció hatja át, a bal agyféltekét túlzottan igénybe vesszük, amit a stressz csak erő­sít.

Az alábbi módszerekkel kiegyensúlyozható az agyféltekék leterheltsége:

  • Hallgasson zenét minél többször. Unalmas vagy monoton munka közben kimondottan jól jönnek a lelkesítő, hangulatjavító hatású dalok.
  • Gyakorolja a pozitív vizualizáció módszerét. Amikor ideges vagy szorong, – például vizsga, állásinterjú, megbeszélés, tárgyalás előtt -, képzeljen maga elé egy megnyugtató képet (szép tájat, virágot stb.), s erre gondolva próbál­jon lehiggadni. Emlékeztesse magát mindarra, ami a világon szép és jó.
  • Táncoljon és fakadjon dalra minél gyakrabban. Nem számít, ha botfülű, fahangú, vagy nincs ritmusérzéke. Hallgassa meg a kedvenc számát, és akár magában, akár a társával énekelje, vagy mozogjon rá. Testre és lélekre egy­aránt üdítő hatással van, szinte új távlatok nyílnak meg az ember előtt.
  • Idézzen fel magában egy kellemes eseményt, mondjuk valamelyik jól sikerült nyaralást, remek összejövetelt, emlékezetes koncertet, szép esküvőt. Segít annak tudatosításában, hogy az élet sok örömöt tartogat.
  • Mindig legyen a telefon mellett papír és ceruza. Társalgás közben rajzolgas­son, főleg, ha a beszélgetés unalmas vagy idegesítő. De nem árt, ha gyerek­korát felidézve máskor is szán időt erre a nagyszerű elfoglaltságra, mert kiváló­an oldja a stresszt, és inspiráló hatású.
  • Folytasson rendszeres kreatív (példá­ul művészeti) tevékenységet. Lehetőleg olyat, amit fiatalabb korában végzett, csak az idők során felhagyott vele.
Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.